AKTUALNOŚCI

Zmiany w intrfejsie SOLIDWORKS 2016

Jednym z podstawowych założeń architektów oprogramowania Dassault Systemes jest stworzenie systemu intuicyjnego dla operatorów. Użyteczne oprogramowanie CAD to takie, które skupia uwagę projektanta na przedmiocie swojej pracy.

Oto zmiany, które czynią interfejs nowego SolidWorks 2016 odpowiednim dla specjalisty na każdym etapie zaawansowania:

Karta Przygotowywanie analizy w menedżerze poleceń CommandManager

W środowisku modelowania części, gdy uruchamiana jest aplikacja SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation czy SOLIDWORKS Plastics, do menedżera poleceń CommandManager dodawana jest karta Przygotowywanie analizy.

Jest ona wypełniona narzędziami, które są często wykorzystywane w wybranym dodatku.

Rozwijane pola wprowadzania menedżera właściwości PropertyManager

W przypadku, gdy menedżer właściwości PropertyManager zawiera pole wprowadzania z listą opcji wyboru, lista ta rozwija się, aby pokazać wszystkie dostępne opcje. Można także przeciągnąć dolną krawędź listy, aby ustawić jej rozmiar.

SOLIDWORKS 2016

Wydajność filtra drzewa operacji FeatureManager

Podczas korzystania z filtra drzewa operacji FeatureManager oprogramowanie czeka, aż użytkownik zakończy wprowadzanie znaków i dopiero potem rozpoczyna wyszukiwanie. Usprawnia to wyszukiwanie w dużych drzewach, zawierających tysiące komponentów.

Gdy system rozpoczyna wyszukiwanie, pojawia się pasek postępu, który informuje o możliwości anulowania wyszukiwania poprzez naciśnięcie klawisza ESC.

Ukrywanie i pokazywanie płaszczyzn podstawowych

SolidWorks 2016 daje możliwość przełączania w obszarze graficznym widoczność płaszczyzn podstawowych (przedniej, górnej i prawej).

Płaszczyzny podstawowe są wyświetlane przy rozpoczynaniu prac nad pierwszym szkicem w modelu. Ukryć je można przez wybranie płaszczyzny dla danego szkicu - chyba że określona płaszczyzna została wybrana w drzewie operacji FeatureManager.


SOLIDWORKS 2016

Udoskonalone skalowanie ekranów o wysokiej rozdzielczości

W SOLIDWORKS 2016 znacznie udoskonalono obsługę opcji skalowania systemu Microsoft Windows.

Po zwiększeniu wartości skalowania w ustawieniach systemu Windows interfejs użytkownika SOLIDWORKS zostaje powiększony, aby zapewnić większą gęstość pikseli. W oknach dialogowych, menedżerach właściwości PropertyManager i drzewie operacji FeatureManager oprogramowanie SOLIDWORKS wyświetla przyciski i ikony w rozmiarze odpowiednim do skali tekstu.

Ponadto w przypadku pasków narzędzi można wybrać opcję wyświetlania przycisków Mały, Średni lub Duży.

SOLIDWORKS 2016

Sterowanie za pomocą klawiatury w menedżerach właściwości PropertyManager

SOLIDWORKS 2016 zapewnia w menedżerach właściwości PropertyManager lepszą obsługę sterowania za pomocą klawiatury.

Teraz można:

  • Klawiszem TAB przechodzić kolejno do każdego elementu sterującego w menedżerze właściwości PropertyManager.
  • Rozwijać i zwijać pola grup, zaznaczać i usuwać zaznaczenie pól wyboru oraz wybierać przyciski opcji, używając skrótów klawiaturowych.

Konsolidacja menu

Dzięki nowym podmenu w menu Plik, Widok i Narzędzia menu łatwiej mieści się na ekranie monitora.

  • Menu Plik - Po otwarciu części, złożenia lub rysunku dostępna jest opcja Otwórz ostatnie. To podmenu zawiera listę maksymalnie 16 ostatnio używanych dokumentów.
  • Menu Widok - Podmenu Ukryj/pokaż zawiera narzędzia umożliwiające przełączanie widoczności operacji takich, jak płaszczyzny, osie, adnotacje, szkice i relacje szkicu. Podmenu Interfejs użytkownika zawiera narzędzia umożliwiające przełączanie widoczności głównych elementów interfejsu użytkownika, takich jak drzewo operacji FeatureManager, okienko zadań, paski narzędzi (w tym menedżer poleceń CommandManager) i pasek stanu.
  • Menu Narzędzia - Zmieniono układ najwyższego poziomu menu Narzędzia. Opcje wyboru w menu znajdują się najwyżej, a pod nimi są wyświetlane opcje dotyczące szkicu.

Stale wyświetlany pasek narzędzi szkicowania

Podczas dodawania relacji do wybranych elementów w szkicu można wielokrotnie wybierać opcje z kontekstowego paska narzędzi szkicowania bez konieczności ponownego wyświetlania tego paska za każdym razem. W przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy co najmniej jednego wybranego elementu szkicu wyświetlony pasek narzędzi pozostanie widoczny, umożliwiając dodanie wielu relacji.

Skorzystanie z opcji paska narzędzi innej niż opcja relacji spowoduje zamknięcie kontekstowego paska narzędzi.


Nawigacja po zaznaczeniu

Nawigacja po zaznaczeniu to widok kontekstowy bieżącego wyboru. Przedstawia on powiązane elementy leżące wyżej i niżej w drzewie hierarchii, od wybranego elementu do najwyższego poziomu złożenia lub części.

Nawigacja pozwala wybrać element w obszarze graficznym i doprecyzować wybór poprzez kontekstowe przedstawienie elementu. Na przykład po wybraniu ściany w złożeniu można zobaczyć wszystkie wiązania komponentu, do którego należy ta ściana.

SOLIDWORKS 2016

Usprawnione dokowanie pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager

Sposób dokowania pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager zmieniono tak, aby wyeliminować ryzyko ich przypadkowego zadokowania/oddokowania. W SOLIDWORKS 2016 strefa ruchu jest ograniczona do uchwytu. W przypadku kliknięcia w innym miejscu na pasku narzędzi pojawia się komunikat informujący, że należy pociągnąć pasek narzędzi za uchwyt, aby go oddokować.

Podobny komunikat pojawia się w przypadku próby oddokowania menedżera poleceń CommandManager poprzez przeciągnięcie części innej niż karta menedżera poleceń.

SOLIDWORKS 2016

Blokowanie bieżącego układu zadokowanych pasków narzędzi

Opcja w oknie dialogowym Dostosuj pozwala zablokować bieżący stan (zadokowany/niezadokowany) pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager, aby uniknąć ich przypadkowego przesunięcia.

Usytuowanie przycisku Cofnij na kontekstowym pasku narzędzi Wiązanie

Podczas edytowania wiązań przycisk Cofnij jest zawsze dodawany w skrajnej prawej części kontekstowego paska narzędzi Wiązanie. Dzięki temu przycisk OK zawsze pozostaje w tym samym względnym położeniu na pasku narzędzi, co zmniejsza ryzyko przypadkowego cofnięcia zmiany, która miała zostać zapisana:

Narzędzie wizualizacji dla odniesień

Po ustawieniu wskaźnika nad operacją w drzewie operacji FeatureManager oprogramowanie wyświetla graficzne strzałki, które przedstawiają złożone relacje między elementami. Funkcja ta nosi nazwę wizualizacji dynamicznego odniesienia.

Niebieskie strzałki oznaczają relację rodzica. Fioletowe strzałki oznaczają relację potomka. Jeżeli odniesienie nie może zostać wyświetlone, ponieważ dana operacja nie jest rozwinięta, strzałka jest skierowana w stronę operacji, która zawiera odniesienia, a rzeczywiste odniesienie pojawia się w polu tekstowym na prawo od strzałki.

SOLIDWORKS 2016

Zestawienie pokazuje szereg zmian, jakie niesie interfejs nowego SolidWorks 2016. Dbałość o wszelkie aspekty - od układu elementów na ekranie do kolorystyki ikon, wskazuje na wysokie zaangażowanie specjalistów z Dassault Systemes w tworzenie maksymalnie intuicyjnych i prostych systemów. Analizując rozwiązania, jakie przynosi SolidWorks 2016, należy stwierdzić, że efekty tych starań zadowolą projektantów zarówno początkujących, jak i wykonujących najbardziej zaawansowane operacje.

Źródło: CADWorks

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.