Czego nie wiedziałeś o zanieczyszczeniu powietrza i twoim samopoczuciu.Czy wiesz, że narażenie na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza zostało powiązane ze zwiększonym ryzykiem chorób serca i udaru? Czy wiesz, że w niektórych miastach zanieczyszczenie powietrza jest tak duże, że czasowo przekracza zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia bezpieczną granicę dla zdrowego narażenia? W tym blogu przyglądamy się badaniom nad związkiem między zanieczyszczeniem powietrza a naszym samopoczuciem. Wyjaśniamy, dlaczego zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i jak można podjąć działania przeciwko temu cichemu zabójcy.

Co to jest zanieczyszczenie powietrza?

Zanieczyszczenie powietrza to uwolnienie substancji chemicznych lub innych materiałów do powietrza, które powodują szkody dla zdrowia ludzkiego lub ekosystemów. Uwalnianie substancji chemicznych może pochodzić z różnych źródeł, w tym ze źródeł naturalnych i działalności człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) identyfikuje dwa kluczowe źródła zanieczyszczeń powietrza: zanieczyszczenia wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zanieczyszczenie wewnętrzne występuje, gdy powietrze w pomieszczeniach jest zanieczyszczone. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy ludzie gotują w pomieszczeniach używając zanieczyszczających paliw. Może również wystąpić, gdy powietrze w pomieszczeniach jest zanieczyszczone przez infiltrację powietrza z zewnątrz, na przykład, gdy budynki nie są dobrze izolowane lub gdy okna nie są prawidłowo zamknięte. Zanieczyszczenia zewnętrzne powstają, gdy do atmosfery emitowane są gazy i cząsteczki. Mogą one pochodzić ze spalin samochodowych, przemysłu, rolnictwa, stosowania paliw kopalnych oraz wykorzystywania drewna i innej biomasy do ogrzewania i gotowania.

Dlaczego zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne?

Zanieczyszczenie powietrza to mieszanina gazów, oparów, pyłów i innych cząstek znajdujących się w powietrzu. Może pochodzić zarówno ze źródeł naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka. Źródła zanieczyszczenia powietrza obejmują transport, spalanie paliw kopalnych, rolnictwo, przemysł, elektrownie i odpady.

Narażenie na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza zostało powiązane ze zwiększonym ryzykiem chorób serca i udaru. Może również powodować objawy oddechowe, takie jak świszczący oddech, kaszel i duszności. Zanieczyszczenie powietrza może pogorszyć objawy osób, które mają astmę, rozedmę, zapalenie oskrzeli i inne choroby płuc. Może również pogorszyć choroby serca, zwłaszcza u osób z istniejącą chorobą serca.

Jakie są skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza?

Zanieczyszczenie powietrza ma związek z wieloma różnymi skutkami zdrowotnymi. Wykazano, że jest ono związane z szerokim zakresem negatywnych skutków dla naszego zdrowia, włączając w to duszności, choroby serca, udar, problemy z oddychaniem (szczególnie wśród tych, którzy już cierpią na astmę lub rozedmę) oraz zwiększone ryzyko rozwoju raka płuc.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego roku około 7 milionów ludzi umiera w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Liczba ta jest znacznie większa niż liczba osób, które umierają w wyniku wypadków drogowych. W rzeczywistości, zanieczyszczenie powietrza jest obecnie największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia na świecie, znacznie przewyższającym zagrożenia stwarzane przez patogeny takie jak bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby.

Jak chronić się przed zanieczyszczeniem powietrza

- Pozostań w domu, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest wysokie.

- Ogranicz czas spędzony na ćwiczeniach na zewnątrz, zwłaszcza gdy poziom zanieczyszczenia powietrza jest wysoki.

- Noś maskę, gdy zanieczyszczenie powietrza jest wysokie, zwłaszcza jeśli masz choroby płuc, takie jak astma lub rozedma.

- Unikaj używania pieców opalanych drewnem.

- Upewnij się, że Twój dom jest dobrze zaizolowany, aby utrzymać poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.

- Jeśli jeździsz samochodem, staraj się unikać jazdy w okresie wysokiego zanieczyszczenia powietrza. Spróbuj jeździć na rowerze lub korzystać z transportu publicznego, gdy poziom zanieczyszczenia jest wysoki.

- Stosuj zrównoważoną dietę, w której skład wchodzą świeże owoce i warzywa, zawierające przeciwutleniacze, które mogą pomóc w ochronie przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza.

- Zapewnij sobie odpowiednią ilość snu, aby Twoje ciało i umysł były dobrze wypoczęte i mniej podatne na skutki zanieczyszczenia.

- Ćwicz regularnie, aby utrzymać serce i płuca w dobrej kondycji i zdrowiu.

- Zarządzaj stresem w swoim życiu, który może zwiększyć podatność na zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Narażenie na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza zostało powiązane ze zwiększonym ryzykiem chorób serca i udaru. Może ono również powodować objawy ze strony układu oddechowego, takie jak świszczący oddech, kaszel i duszności. Zanieczyszczenie powietrza może pogorszyć objawy osób, które mają astmę, rozedmę, zapalenie oskrzeli i inne choroby płuc. Może również pogorszyć choroby serca, zwłaszcza u osób z istniejącą chorobą serca. Aby chronić się przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza, należy pozostać w domu, gdy zanieczyszczenie powietrza jest wysokie, ograniczyć czas spędzony na ćwiczeniach na zewnątrz, nosić maskę, gdy zanieczyszczenie powietrza jest wysokie, unikać używania pieców opalanych drewnem i zapewnić dobrą izolację domu, aby utrzymać poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach na niskim poziomie.