Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
25 lat Solid Edge - Weź udział w konkursie na najciekawsze wspomnienie

AKTUALNOŚCI

Certyfikacja Autodesk na Politechnice Krakowskiej

Studenci Politechniki Krakowskiej po raz kolejny przystąpili do egzaminów certyfikacyjnych ze znajomości oprogramowania Autodesk. Podobnie jak w 2011 roku dla znacznej większości certyfikacja zakończyła się sukcesem.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to jedna z czołowych polskich uczelni wyższych o profilu technicznym. Ponad 60-letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich, wytrwała praca nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej oraz nowoczesność i otwartość na zmiany – to największe atuty Politechniki Krakowskiej.Obecnie uczelnia kształci ponad 18 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. Oferta edukacyjna Politechniki obejmuje 22 kierunki na 7 wydziałach.

Od ubiegłorocznej implementacji, program certyfikacji Autodesk prowadzony przez KnowledgePoint, cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem specjalistów CAD. Jednak certyfikacja jest również popularna wśród studentów uczelni technicznych, którzy doskonale dostrzegają potencjał i umiejętnie wykorzystują możliwości, jakie daje rynek. Doskonałym przykładem inwestowania w swój rozwój i lepszy start zawodowy są studenci Politechniki Krakowskiej, którzy kolejny raz przystąpili do programu certyfikacji Autodesk. Tym razem blisko 200 studentów przystąpiło do egzaminów certyfikacyjnych, z czego ponad połowa uzyskała certyfikat na poziomie Professional.

Za organizację egzaminów dla Politechniki Krakowskiej odpowiedzialna była firma Biś Computers – Autoryzowany Partner, Centrum Szkoleniowe i Certyfikacyjne Autodesk, jeden z parterów biorących udział w Programie Certyfikacji Autodesk w Polsce.

Potwierdzenie kompetencji

Studenci wykazują coraz większe zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu, zdając sobie sprawę z rosnących wymagań rynku pracy. Uznawany na całym świecie certyfikat Autodesk jest świadectwem wiedzy i umiejętności, a dla wielu pracodawców może być także podstawą dla dalszych etapów rekrutacji. Co więcej zapewnia dostępność europejskiego rynku oraz możliwość poszerzenia kontaktów międzynarodowych.

 „Z roku na rok rośnie liczba studentów, świadomych wagi i znaczenia certyfikatów, chętnych do podjęcia dodatkowego wysiłku i nawet poniesienia pewnych kosztów finansowych, żeby takie certyfikaty uzyskać” – mówi dr inż. Jacek Magiera, Pełnomocnik Rektora PK ds. Centrum Kompetencji Autodesk przy Politechnice Krakowskiej.

Oprogramowanie Autodesk cieszy się ogromną popularnością wśród studentów. Polscy studenci są w czołówce, jeśli chodzi o liczbę rejestracji i korzystanie z zasobów portalu Autodesk Education Community. Sam certyfikat daje im z kolei możliwość dołączenia do grona certyfikowanych specjalistów oraz bycia dostrzeżonym przez potencjalnych pracodawców czy ekspertów z branży.

Inwestycja na lata

Certyfikacja Autodesk jest dla uczelni także inwestycją w kadrę, a co za tym idzie w wysoki poziom nauczania. W poprzednich edycjach do egzaminów wraz ze studentami przystępowali wykładowcy. Dzięki tak wyszkolonej kadrze uczelnia może realizować szkolenia certyfikacyjne w ramach regularnego programu nauczania. Ten model współpracy doskonale wpisuje się we wprowadzany w szkolnictwie wyższym projekt Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). Jego istotą jest wypracowanie międzynarodowego układu odniesienia dla kwalifikacji zdobywanych w różnych krajach. Certyfikacja Autodesk spełnia dla Politechniki Krakowskiej rolę zewnętrznego egzaminu potwierdzającego jakość nauczania i konkretne umiejętności studentów. Tym samym realizuje cele, które stawia przed sobą KRK, jeszcze przed ich formalnym wprowadzeniem – dostosowania systemu nauczania do wymogów europejskich oraz zwiększenia mobilności osób uczących się i pracowników pomiędzy państwami.

Kształcenie na najwyższym poziomie

Politechnika Krakowska od kilku lat współpracuje z Autodesk, zapewniając swoim studentom dostęp do wiodących rozwiązań projektowych oraz edukację spełniającą międzynarodowe standardy. Ideą partnerstwa jest podnoszenie kwalifikacji zarówno studentów, jak i kadry naukowej, a także wspieranie innowacyjności i kreatywności. „Chcemy aby nasi studenci i kadra naukowa miała stały dostęp do najnowszych technologii projektowych. Duża frekwencja i bardzo dobry wskaźnik zdawalności egzaminów ze znajomości oprogramowania Autodesk jest dla nas potwierdzeniem wysokiego poziomu dydaktyki na naszej uczelni” – powiedział prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski – prorektor ds. studenckich Politechniki Krakowskiej.

W ramach podpisanej w 2010 roku umowy o strategicznym partnerstwie edukacyjnym, przy Politechnice Krakowskiej powstało pierwsze w Polsce Centrum Kompetencji Autodesk. Jego ideą jest połączenie szkoleń certyfikacyjnych Autodesk z programem nauczania na uczelni. „W projekcie tym chodziło o ułatwienie studentom i kadrze naukowej dostępu do zaawansowanych szkoleń oraz uzyskania certyfikatów Autodesk. Wymagało to budowy dobrych relacji i zaufania między uczelnią, Autodesk i Partnerami firmy, jak również postawienia na dydaktykę i kadrę naukową na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że udaje nam się realizować założenia Centrum, z ogromną korzyścią dla naszych studentów” – ocenia dr inż. Jacek Magiera.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o programie certyfikacji Autodesk można uzyskać ze strony www, bądź poprzez kontakt z Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk (ATC).

Źródło: Autodesk

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.