Warsaw Industry Week 2020
STOM-TOOL 2020

AKTUALNOŚCI

Najnowsza wersja Simcenter 3D

 

  • Wysokowydajne procesy projektowania generatywnego obsługują w pełni zintegrowaną optymalizację topologii i modelowanie konwergentne (ang.: Convergent Modeling) dla wydajnego projektowania i symulacji

  • Zaawansowane rozwiązania udostępniają strategię Simcenter w obszarze dynamiki strukturalnej, ruchu i akustyki, zapewniając najlepszą funkcjonalność i wydajność

  • Ulepszone procesy przemysłowe obejmują obsługę uniwersalnych połączeń dla wydajnego modelowania dużych złożeń

Siemens przedstawia najnowszą edycję swojego flagowego środowiska Simcenter 3D przeznaczonego dla CAE, wraz z nowymi kompleksowymi rozwiązaniami obejmującymi wiele dyscyplin symulacyjnych. Simcenter 3D to niezależna i zaawansowana aplikacja CAE dla analityków i ekspertów branżowych, która działa na danych z każdego źródła CAD. Dzięki temu, że jest zbudowana na platformie Siemens NX, płynnie współpracuje także z NX CAD.

Simcenter 3D stanowi część pakietu rozwiązań symulacyjnych i testowych pod nazwą Simcenter. Pakiet ten, posiadający więcej udoskonaleń niż którakolwiek poprzednia edycja, ma zrewolucjonizować sposób, w który inżynierowie zajmujący się symulacją mogą pomóc w określaniu kierunku rozwoju projektowania w branży motoryzacyjnej, lotniczej lub maszyn przemysłowych.

Najnowsze wydanie zapewnia rozwiązania, które optymalizują topologię i płynnie współpracują z technologią Convergent Modeling umożliwiając realizację kompleksowych procesów w zakresie projektowania generatywnego. Rozwiązania te pozwalają na dokładniejsze modelowanie ruchu oraz wydajniejsze symulacje akustyki i dynamiki konstrukcyjnej.

Simcenter 3D zapewnia teraz rozszerzone wsparcie dla nieliniowych rozwiązań zastosowania ogólnego opartych na nieliniowym solwerze wielokrokowym NX Nastran oraz zaawansowanej analizie kompozytów na bazie oprogramowania LMS Samtech Samcef. Najnowsza wersja zawiera także szereg udoskonaleń poprawiających procesy przemysłowe w wielu branżach przemysłu, modelowanie połączeń w dużych złożeniach oraz dokładność symulacji elastycznych rur i przewodów.

„Firma Siemens realizuje strategię Simcenter ogłoszoną w zeszłym roku, poprzez widoczne aktualne inwestowanie w nowe możliwości symulacyjne oraz przyspieszoną integrację z technologiami CAE pozyskanymi na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Najnowsza wersja Simcenter 3D zapewnia innowacyjne możliwości optymalizacji topologii stosowanej w kontekście projektowania generatywnego, a także łączy wyjątkowe hybrydowe technologie testowania/analizy, które poszerzają zdolność modelowania i symulowania dynamiki systemu dla złożonych aplikacji, takich jak hałas i wibracje o wysokiej częstotliwości”, powiedział Donald Tolle, dyrektor ds. praktyki w dziale Simulation-Driven Systems Development w firmie CIMdata. „Są to udoskonalenia produktu, dzięki którym Simcenter 3D nadal pozostanie solidnym, skalowalnym i wielodyscyplinarnym środowiskiem CAE dla specjalistów od symulacji i analizy.”

Współpracując płynnie z NX CAD oraz technologią modelowania konwergentnego (ang.: Convergent Modeling), Simcenter 3D oferuje teraz rozwiązania z zakresu projektowania generatywnego dla projektantów i zaawansowanych analityków. Po raz pierwszy możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie wyników procesu optymalizacji topologii w procesie projektowania, bez konieczności odtwarzania geometrii. Ponadto, inżynierowie mogą teraz pracować bezpośrednio na danych skanowanych lub o zoptymalizowanym kształcie, aby przeprowadzać znacznie bardziej szczegółowe symulacje i zagwarantować dobre parametry. Wykorzystując Simcenter 3D wraz z oprogramowaniem HEEDS do automatyzacji eksploracji projektu, inżynierowie zyskują możliwość pełnej eksploracji przestrzeni projektowej i tworzenia innowacyjnych projektów, które spełniają coraz bardziej rygorystyczne wymagania projektowe.

Modelowanie hybrydowe, stanowiące nową cechę tego wydania, pozwala analitykom na włączenie danych testowych do ich modeli symulacyjnych w celu uzyskania lepszej dokładności w ramach symulacji. Pozostałe ulepszenia obejmują wsparcie dla pod-mechanizmów modelowania w obrębie zespołów ruchu, szybszy czas obliczeń dla kontaktu analitycznego w modelach ruchu oraz lepszą wydajność symulacji akustyki wewnętrznej i zewnętrznej.

Symulacja nieliniowa w Simcenter 3D została znacznie rozszerzona poprzez wprowadzenie udoskonaleń w NX Nastran oraz możliwości integracyjne oferowane przez solwer LMS Samcef. W uzupełnieniu do istniejących już obecnie szerokich możliwości symulowania nieliniowych zachowań termomechanicznych w turbomaszynach, Simcenter 3D oferuje teraz rozszerzony zakres wsparcia symulacji nieliniowej ogólnego zastosowania z większą ilością elementów, większą solidnością i algorytmami dla wielokrokowej symulacji nieliniowej, umożliwiającymi uzyskanie wyższego poziomu realizmu i krótszych czasów osiągania rozwiązań. Dodatkowo, wsparcie symulacji utwardzania kompozytów umożliwia teraz przewidywanie naprężeń szczątkowych i efektów sprężystości.

Kilka udoskonaleń dotyczy specyficznych procesów przemysłowych. Inżynierowie zajmujący się symulacjami w firmach z branży motoryzacyjnej, lotniczej i maszynowej odnoszą korzyści dzięki integracji łączenia wsparcia połączeń uniwersalnych, co pozwala efektywnie budować duże modele systemowe z wieloma połączeniami i tworzyć rozwiązania obliczeniowe na bazie wielu solwerów. Simcenter 3D wykorzystuje także solwer LMS Samcef do symulacji elastycznych rur i przewodów, które są powszechnie używane w różnych branżach przemysłu.

„Nasze rozwiązania na bazie Simcenter stwarzają możliwości, które w sposób kluczowy wspierają naszych klientów przy wprowadzaniu innowacyjności do ich produktów”, powiedział Jan Leuridan, starszy wiceprezes do spraw rozwiązań z zakresu symulacji i testów w Siemens PLM Software. „Nasza najnowsza wersja Simcenter 3D daje nam możliwość zintegrowania wielu technologii z różnych narzędzi w ramach jednej platformy. Dzięki naszemu głębokiemu doświadczeniu w zakresie CAE na bazie geometrii oraz potencjałowi w zakresie takich kluczowych dziedzin, jak dynamika konstrukcyjna, akustyka, ruch i analiza nieliniowa, ulepszyliśmy Simcenter 3D, aby jeszcze bardziej usprawnić procesy i poszerzyć zestaw symulacji dla uzyskania lepszego projektowania pod kątem wydajności.”

Więcej informacji na temat Simcenter 3D TUTAJ >>>

Źródło: SIEMENS PLM

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.