Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Narzędzie dla konstruktorów pracujących w Solid Edge i w NX CAD - kalkulator tolerancji i pasowań

AKTUALNOŚCI

Autodesk Revit 2016 R2 – nowa wersja dla subskrybentów

Autodesk udopstępnił nową wersję programu Autodesk Revit 2016 R2 dla klientów posiadających aktywną subskrypcję typu Maintenance lub licencję czasową Desktop Subscription.

Nową wersję Revita można pobrać za pośrednictwem Autodesk Account lub Autodesk Application Manager.

Webinarium: 8 stycznia o godz. 10:00
"Autodesk Revit i GRAITEC Advance PowerPack - prezentacja możliwości"   Zapisz się>>

Najważniejsze udoskonalenia dotyczące wielu dziedzin:

 • Parametry globalne: Parametry globalne umożliwiają wprowadzenie rodzin parametrycznych do środowiska projektu, aby lepiej uchwycić założenia projektowe. Można utworzyć parametry globalne charakterystyczne dla pojedynczego pliku projektu, lecz nie są przypisane do kategorii. Użyj parametrów globalnych w celu sterowania wartością wymiaru lub wiązania, przypisania do właściwości wystąpienia elementu, aby sterować jego wartością, lub raportowania wartości wymiaru, tak aby wartość mogła być użyta w równaniach innych parametrów globalnych.

 • Wydajność:
  • Odrzucanie niewidocznych obiektów: Aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć ilość czasu potrzebnego na otwarcie widoków, na karcie Grafika w oknie dialogowym Opcje znajduje się nowe ustawienie: Rysuj tylko elementy widoczne. To ustawienie jest domyślnie włączone. Poprawa wydajności jest najbardziej widoczna w przypadku widoków 3D, które zawierają wiele zasłoniętych elementów.
  • Procesy w tle: Aby wyświetlić listę procesów programu Revit przebiegających w tle, użyj paska stanu.
 • Edytor rodzin:
  • Podgląd widoczności rodziny: W Edytorze rodzin można wyświetlać reprezentacje geometrii rodziny o lepszym poziomie szczegółowości, ustawieniach parametru widoczności i typie widoku. Twórz, testuj i edytuj geometrię rodziny bez konieczności wielokrotnego wczytywania jej do projektu.  
 • Rewizje: Dostępne są dodatkowe informacje dotyczące rewizji, co ułatwia dokładne sprawdzenie, jak będzie generowany numer rewizji oraz wybieranie rewizji, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu.

 

 • Połączenia programu Revit: Zmiany te przyczyniają się do poprawy procesu roboczego i wydajności podczas korzystania z połączeń programu Revit w modelu nadrzędnym.

Udoskonalenia architektoniczne

 • Widoki perspektywiczne: W widokach perspektywicznych są teraz dostępne dodatkowe funkcje modelowania
 • Nachylenie w punkcie: W modelu podłączonym można teraz umieścić opis nachylenia w punkcie.
 • Połączenia ścian:
  • Podczas umieszczania ścian można zezwolić lub nie na połączenia ścian z opcją stan połączenia.
  • Można wybrać wiele połączeń ścian i zmienić konfigurację wszystkich wybranych połączeń na Połączenie doczołowe, ścięte lub prostopadłe.
 • Wyświetlanie ścian: Aby zwiększyć wydajność poprzez przyspieszenie otwierania i aktualizowania widoku, program Revit regeneruje ściany tylko dla elementów widocznych na ekranie. Ponadto, gdy ściana widoczna na ekranie jest bardzo mała, jest wyświetlana w formie uproszczonych linii, bez względu na poziom szczegółowości przypisany do widoku.
 • Mechanizm renderingu Autodesk Raytracer: Zdefiniuj niestandardowa jakość renderingu, aby określić dokładność światła i materiału oraz opcje czasu trwania renderowania.

Udoskonalenia dotyczące inżynierii mechanicznej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej

 • Produkcja: Poniższe zmiany spowodują poprawę procesu roboczego i wydajności w przypadku zadań szczegółów produkcyjnych.
  • Wstawianie części: Na prostym segmencie kanału lub rury można umieścić trójnik, zawór, tłumik lub wewnętrzne wyposażenie.  
  • Połącz jako przyłącze: Złączkę części produkcyjnej kanału można połączyć do prostokątnego elementu głównego zachowującego się tak samo jak przyłącze.  
  • Narzędzia Obróć: Aby ułatwić użytkowanie, części produkcyjne można obracać za pomocą poleceń na wstążce i elementów sterujących w obszarze rysunku.  
  • Pokaż usługę: Aby ułatwić wybieranie usługi na palecie Części produkcyjne MEP, opcja Pokaż usługę ustawia paletę do usługi wybranego elementu modelu.  
 • Ustawienia elektryczne: Można określić domyślne wartości znamionowe do użycia przy tworzeniu obwodów w modelu.  
 • Przypisywanie systemu dystrybucji: Jeśli istnieje tylko jeden system dystrybucji mający zastosowanie do wystąpienia wyposażenia, system dystrybucji jest teraz przypisywany automatycznie.  
 • Wyświetlanie kanałów: Aby zwiększyć wydajność poprzez przyspieszenie otwierania i aktualizowania widoku, program Revit regeneruje kanały tylko dla elementów widocznych na ekranie. Ponadto, gdy kanał widoczny na ekranie jest bardzo mały, jest wyświetlany w formie uproszczonych linii, bez względu na poziom szczegółowości przypisany do widoku.

Zaprezentowane powyżej nowości stanowią jedynie część funkcji Revita 2016 R2.

Źródło: Robobat

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.