Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali

AKTUALNOŚCI

Edgecam 2015 R2 już wkrótce

Wkrótce pojawi się najnowsza wersja oprogramowania Edgecam, wspomagającego proces wytwarzania. Zawarto w niej szereg istotnych zmian ulepszających moduły CAD i CAM. Poprawki dotyczą zarówno frezowania, toczenia jak i modułu wycinania drutowego EDM.

Jednym z najważniejszych ulepszeń jest rozbudowa konfiguracji centr tokarskich oraz wprowadzenie nowego modułu "Obróbka Portu" w module 5-osiowym, przynoszącego znaczne oszczędności czasu.

Uogólniając - nowy Edgecam 2015 R2 zawiera ponad 50 usprawnień!

Nowe i ulepszone funkcje dostępne w Edgecam 2015 R2

Tokarka - Ustawienia

Udoskonalone polecenie ustawienia tokarki, pozwala na przejrzyste definiowanie obróbki na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie. Nowy sposób definicji obróbki na tokarkach wielokanałowych pomaga w prosty i przejrzysty sposób określić, które funkcje obróbki skrawania są aktywne oraz umożliwia zmianę aktywnego kanału. Natomiast polecenie ustawienia wrzeciona ułatwia edycję okna sekwencji i umożliwia definiowanie obróbki dla przeciwwrzeciona wysuniętego z pozycji bazowej.

Zaawansowany moduł 5-osiowy

Rozbudowany moduł 5-osiowy definiuje dedykowany cykl obróbki powierzchni walcowych wewnętrznych tzw. "Obróbka Port". Nowy cykl daje możliwość stosowania strategii zarówno obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej. Podczas generowania pojedynczej ścieżki narzędzia możliwe jest zastosowanie obróbki elementu z dwóch stron, co zwiększa elastyczność oraz możliwości zastosowania cyklu.

Rozbudowa cyklu pomiarowego dla otworów

Wykorzystanie cyklów pomiarowych np. otworu w Edgecam 2015 R2 daje znaczną oszczędność czasu. W przypadku wykrycia pozostawionych naddatków ścieżka narzędzia zostaje dopasowana automatycznie oraz jest korygowana względem naddatków obróbkowych. Cykl optymalizuje prędkości, a także np. zwiększa prędkość posuwu, gdy nie wykryto naddatku i narzędzie wykonuje ruch poza materiałem.

Symulacja gwintowania

Do nowej wersji wprowadzono w pełni kinematyczną symulację gwintowania, co pozwala użytkownikom na analizowanie gwintów stworzonych w cyklu gwintowania. Daje to możliwość kontroli jakości wykonanego gwintu, jego długości wraz z głębokością, jak również w gwintach wielozwojnych pozwala określić rozłożenie kolejnych wejść.

Ulepszona konfiguracja obrabiarek

Ulepszenie konfiguracji obrabiarek gwarantuje producentom możliwość uniknięcia potencjalnych kolizji podczas obróbki skrawaniem na tokarkach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Jedną z nich jest możliwość zdefiniowania ruchu podwrzecionem i wrzecionem głównym w osi X obrabiarki. W ten sposób użytkownik może zwiększyć przestrzeń pracy obrabiarki, co w prosty i intuicyjny sposób pozwala wyeliminować kolizje.

Creo – parametryzacja w plikach

Nowe wsparcie dla Creo pozwala użytkownikom uruchomić oprogramowanie Edgecam z poziomu programu "Creo Parametric". Plik wynikowy zawiera wówczas cenne informacje o modelu, w tym dane gwintu.

Edgecam Workflow Solids (EWS)

Wiele ulepszeń wprowadzono do wewnętrznego systemu modelowania Edgecam Workflow Solids. Do tworzenia kołnierzy i rowków zdefiniowano w EWS narzędzie "dłutowanie", które szybko i łatwo dopasuje się do kształtu danego profilu. Użytkownik podając szerokość, głębokość oraz wskazując profil - w prosty i intuicyjny sposób tworzy nową geometrię.

Edgecam 2015 R2 wprowadza możliwość automatycznego dodawania wiązań i wymiarów w EWS, poprzez polecenie Analiza Szkicu. Użytkownicy zaoszczędzą znaczną ilość czasu dzięki tworzeniu szkiców z plików DXF / DWG.

Moduł do obróbki wycinania drutowego Wire EDM

Wire EDM korzysta z bardziej zaawansowanej kontroli dla 2- i 4- osiowego wycinania drutowego. Dodano min. złagodzenie naroży, ale zaoferowano 4 warianty komendy.

Od swojej pierwszej wersji Edgecam cykl wycinania drutowego EDM obsługuje przerwy w ścieżce w celu wprowadzenia przewinięcia drutu oraz wykonania mostków. Polecenie to zostało rozszerzone w 2015 R2. Teraz system automatycznie generuje wiele mostków dla dużych, ciężkich lub złożonych elementów.

Wykrywanie kolizji

Najnowsza wersja zapewnia dodatkowo wykrywanie kolizji poprzez kontrolę powiązań ruchów roboczych i szybkich pomiędzy wszystkich cyklami frezowania. Ruchy łączeń są teraz automatycznie sprawdzane w stosunku do półfabrykatu i uchwytu. W miejscach, gdzie są wykrywane kolizje, narzędzie wycofuje się na wysokość bezpieczną. W oparciu o informacje zawarte w magazynie narzędzi wybrany frez będzie odsuwany na bezpieczną odległość.

Wsparcie dla sond M&H

Nowe jak i istniejące cykle pomiarowe objęto wsparciem dla pomiaru sondami M&H.

Edgecam 2015 R2 obsługuje sondy z M&H. Użytkownicy mogą dokonywać pomiary obrabianych przedmiotów i symulować ruchy sondy w sześciu odrębnych cyklach pomiarowych. Każdy cykl został również wzbogacony o osiem nowych funkcji, co daje większe możliwości uzyskania danych podczas kontroli.

Źródło: Nicom

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.