Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
25 lat Solid Edge - Weź udział w konkursie na najciekawsze wspomnienie

AKTUALNOŚCI

Nowa wersja Autodesk Advance Steel 2016 i co w niej nowego?

Zgodność z AutoCAD

 • Advance Steel 2016 jest kompatybilny tylko z AutoCAD 2016

Modyfikacje interfejsu użytkownika

 • Advance Steel 2016 wprowadza nowy standard wyglądu wstążek i palet korespondujący do programów Autodesk. Zmiany mają na celu ułatwienie korzystania z interfejsu programu.

 • Wprowadzono nowe palety zawierające gotowe do użycia style i procesy rysunkowe, oraz szablony zestawień komponentów. Poszczególne palety można szybko rozwijać i zamykać podwójnym kliknięciem, oraz łączyć ze sobą wykorzystując ich "przyciąganie".

Modelowanie

 • Advance Steel 2016 wprowadzona nową koncepcję obszaru roboczego, wspierającego pracę nad  złożonymi modelami konstrukcji. W zdefiniowanym przez użytkownika obszarze elementy modelu prezentowane są szczegółowo przy jednoczesnym uproszczonym przedstawieniu pozostałej konstrukcji. Użytkownik ma możliwość zmiany poziomu szczegółów uproszczonej prezentacji. Ta nowa funkcjonalność zwiększa szybkość wyświetlania przeglądanego modelu.

 • Dodane zostało nowe polecenie do wprowadzania belek w sposób ciągły. Początek nowej belki pokrywa się z końcem poprzedniej. Także polecenie "Słup" pozwala na wprowadzanie wielu elementów przy jednym wywołaniu komendy. W obu przypadkach  możliwa jest edycję właściwości grupy wprowadzonych kształtowników przed zakończeniem polecenia.

 • Wyniki sprawdzania konstrukcji i numeracji elementów w Advance Steel 2016 dostępne są teraz w jednym oknie dialogowym. Poszczególne dane są zapamiętywane przez program. Można je przeglądać w razie potrzeby eksportować do pliku tekstowego. W efekcie użytkownik uzyskuje lepszą kontrolę nad modelem i przyjaźniejszy interfejs.

 • Udoskonalone zostało narzędzie "Szukaj obiektów" poprzez listy umożliwiające zróżnicowany wybór określonego parametru, nadawanie kolorów w trakcie wyszukiwania i możliwość  przeszukiwania modelu z uwagi nowe właściwości (np. status, dane produkcyjne).

 • Właściwości elementów zawierają informację o wymaganiach dotyczących ocynkownia (galwanizacji).
 • Możliwa jest jednoczesna edycja właściwości w zakładce "Nazewnictwo" dla całej grupy zaznaczonych sworzni spawanych.
 • Użytkownik ma możliwość wskazania dowolnego położenia folderu zawierającego "Połączenia użytkownika".
 • W Advance Steel 2016 użytkownik ma możliwość modyfikacji ustawień otworów w wybranych typach aktywnych połączeń automatycznych.
 • Wprowadzona została możliwość ustawienia jednostki objętości i jej dokładności w "Danych projektowych" . Ustawienia te wykorzystywane są przy "Wykrywaniu kolizji".

Połączenia

 • Dodano nowe opcje w "Połączeniu na momenty" dające możliwość przygotowania do spawania krawędzi blach wzmacniających środnik słupa.

 • W połączeniu "Blacha ścinana" dodano możliwość określenia głębokości podcięcia poprzez wskazanie odległości od dolnej krawędzi dołączanej belki.

 • W  "Połączeniu kątownikiem" dodano możliwość wprowadzenia 3. i 4. grupy śrub pionowych.

 • W "Połączeniu blachami na momenty" dodano możliwość wydłużenia blachy kołnierzowej do powierzchni słupa.

Nowe narzędzia do zarządzania procesami projektowym i wykonawstwem

 • Advance Steel 2016 wprowadza możliwość nadawania elementom wysyłkowym i automatycznym (inteligentnym) połączeniom informacji o statusie. Wizualizacja statusu odbywa się przez nadania określonego koloru. Zarządzanie statusami dla całej konstrukcji jest teraz możliwe poprzez polecenia "Szukaj obiektów".

 • Wprowadzono możliwość przypisywania elementom modelu informacji związanych z produkcją i transportem takich jak np. status zatwierdzenia, nazwa dostawcy, data wysyłki, nazwa wykonawcy, numerów zamówienia itp. Te wszystkie informacje dostępne są w właściwościach obiektu i jest możliwość korzystania z nich przy tworzeniu dokumentacji i wymianie danych.

Numeracja elementów i danych w plikach NC

 • Numeracja elementów może być  przeprowadzona z wykorzystaniem elastycznego formatu mogącego zawierać różne cechy i właściwości modelu  (tzw. tokeny). Użytkownik zyskuje dużą swobodę w konfiguracji procesu numerowania modelu.
 •  Numeracja wstępna części pojedynczych może być użyta do opisywania i sporządzania plików DXF oraz NC.

Zmiany w Menadżerze dokumentacji

 • Menadżer zyskał nową funkcjonalność polegającą na możliwości oznaczania statusu dostępnej dokumentacji. Użytkownik może oznaczać rysunki kolorami i komentarzami w zależności od statusu czy wprowadzanych zmian.

 • W Advance Steel 2016 użytkownik ma możliwość zmiany numeru istniejącego rysunku.

Rysunki

 • Obiekty AutoCAD'a  (linie, powierzchnie) i ACIS mogą być wyświetlane za pomocą kamer Advance Steel
 • Spoiny - Zmienione zostało okno właściwości symbolu spoiny. Rozszerzone zostało ono o dodatkowe właściwości umożliwiające dokładniejszy opis spoiny . Linia odniesienia symbolu może być teraz załamana.

 • Użytkownik może konfigurować symbol spoiny w konfiguracyjnym pliku DWG zmieniając kolory, style linii i tekstu.
 • Wprowadzono możliwość ręcznego wstawiania oznaczeń kotew fundamentowych

Wymiarowanie

 • Wymiary  liniowe poziomy i pionowy rysowane są jedna komendą analogicznie jak w AutoCAD.

 • Linie wymiarowe siatki modelu zyskały nowe funkcje konfiguracyjne dostępne w "Menadżerze styli wymiarowych". Wymiary mogą odnosić się np. tylko do pojedynczych osi i najbliższego elementu.

Zestawienia na rysunkach

 • Zestawienia rysunkowe mogą być stosowane na rysunkach zestawieniowych, poprzez umieszczanie ich w prototypach lub wstawianie "ręcznie" przez użytkownika. Zawartość tabel zestawieniowych może być dowolnie filtrowana.

Ustawienia dotyczące rysowania

 • Sposób generowania rysunków samodzielnych elementów może być konfigurowany niezależnie dla belek i blach (płyt).

Eksport/Wymiana danych

 • Zmienione zostało rozszerzenie pliku wymiany danych z GTC/GTCX na SMLX (steel markup language). Pliki GTC/GTCX mogą być nadal importowane.
 • Nowy format  SMLX zawiera dane nt. statusu elementu, statusu dokumentacji, danych produkcyjnych. Dane te mogą być eksportowane i synchronizowane z programami Autodesk (Revit, Naviworks, Plant 3D).

 • Okno dialogowe synchronizacji zostało wzbogacone o możliwości zaawansowanej filtracji danych, dane dotyczące pozycji elementu i jego offsetu, oraz mechanizm zbliżenia na wybrany element poprzez podwójne kliknięcie.
 • Współpraca z programem Autodesk Revit 2016 została rozwinięta o dodatkowe opcje wymiany danych dotyczących słupów, przekrojów,  materiałów i blach.
 • Wymiana danych z programem Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016 wykorzystuje format plików SMLX. Przyspieszone zostało wyświetlanie obiektów na widokach aksonometrycznych.

Inne zmiany

 • Wprowadzono ustawienia regionalizacyjne dla Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii

 

Źródło: Robobat Polska

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.