Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali

AKTUALNOŚCI

Standaryzacja katalogów dostawców narzędzi skrawających

Siemens PLM Software i Sandvik Coromant, czołowy dostawca narzędzi skrawających i systemów oprzyrządowania dla branży obróbki metali, uruchomiły inicjatywę, której celem jest standaryzacja struktury i zawartości katalogów dostawców narzędzi skrawających. Przedsięwzięcie ma pomóc producentom w opanowaniu złożoności uzyskiwania definicji i danych narzędzi skrawających w użytecznym formacie oraz w bardziej efektywnym zintegrowaniu narzędzi skrawających z systemami produkcyjnymi. Katalogi oparte na standardach branżowych będą także pomagały inżynierom w podejmowaniu właściwych decyzji, zapewniając lepszą dostępność do danych oprzyrządowania oraz ułatwiając wybór optymalnych i preferowanych narzędzi skrawających.

„Sandvik Coromant zauważa ogromny postęp technologiczny w procesach obróbki maszynowej oraz w zakresie materiałów i oprzyrządowania, który pobudza zapotrzebowanie na funkcje wirtualnej obróbki maszynowej. Praca z danymi w różnych formatach może być wyzwaniem, ale liczymy, że nasza inicjatywa nie tylko dostarczy producentom standardowego formatu istotnych danych narzędzi skrawających, ale także uprości ich systemy CAM i systemy wirtualnej obróbki, pomagając zoptymalizować wydajność i rentowność” – powiedział Mike Verkamp, Dyrektor ds. Rozwoju Działalności w Sandvik Coromant.

„Ten projekt odnosi się do podstawowych potrzeb w dziedzinie wirtualnej obróbki, takich jak standardowy format danych narzędzi, łączność z pakietami CAM oraz automatyczna aktualizacja o nowe dane. Cieszymy się, że nasza współpraca z firmą Siemens, która jest rynkowym liderem, przyczyni się do postępu w całej branży” – dodał Verkamp.

Producenci używający obrabiarek mogą kupować narzędzia skrawające u wielu różnych dostawców, ale muszą stosować elektroniczne definicje tych narzędzi we własnych systemach planowania wytwarzania i produkcji na hali fabrycznej. Niestety każdy dostawca stosuje własne podejście do klasyfikacji poszczególnych typów narzędzi oraz opisywania najważniejszych parametrów, takich jak średnica, długość czy kąty, a także do prezentacji ich geometrycznych modeli CAD . Dlatego producenci mają trudności ze zautomatyzowanym dostępem do informacji o narzędziach skrawających, które mogliby wykorzystać we własnych bazach danych i aplikacjach do planowania wytwarzania, takich jak systemy programowania produkcji wspomaganej komputerowo (CAM). Różne struktury, niestandardowe definicje i niejednakowe poziomy danych CAD zmuszają też inżynierów do manualnego wprowadzania poszczególnych zbiorów danych z katalogów dostawcy do zakładowych systemów. To zadanie pochłaniające tysiące roboczogodzin, po którego wykonaniu biblioteki narzędzi wciąż są niepełne. 

Podejmując próbę rozwiązania tego problemu, Siemens PLM Software i Sandvik Coromant zdefiniowały i opracowały nowy poziom standaryzacji, który będzie otwarty i dostępny dla całej branży. Inicjatywa odnosi się do trzech kluczowych obszarów: struktury klasyfikacji, definicji atrybutów narzędzi oraz standaryzowanego podejścia do definicji trójwymiarowych modeli elementów narzędzi skrawających oraz sposobu ich składania.

Jako główny element inicjatywy firmy przyjęły dostępne normy ISO i STEP, na których oparły dalszy jej rozwój. ISO13399 zawiera definicję atrybutów narzędzi, a norma STEP AP214 określa podstawę do trójwymiarowej reprezentacji komponentów narzędzi i punktów zautomatyzowanego składania. Druga z wymienionych norm ułatwia użytkownikom wykorzystywanie trójwymiarowych modeli komponentów i złożeń narzędzi skrawających stosownie do potrzeb zarówno w programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie i aplikacjach do symulacji obróbki maszynowej, jak i w systemach wykorzystywanych w hali fabrycznej, takich jak czujniki do nastawiania narzędzi.

„Mimo dużego wysiłku włożonego w opracowanie i promocję standardów systemów narzędziowych to pierwszy przypadek, kiedy liczący się dostawca narzędzi połączył siły z dużym dostawcą oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu oraz maszyn produkcyjnych w celu stworzenia rozwiązania obejmującego branżę narzędzi i wymagania użytkowników” – powiedział Stan Przybylinski, Dyrektor ds. Badań w CIMdata. „To pragmatyczne podejście oparte na dostępnej normie ISO zawierającej definicje, które będzie otwarte dla wszystkich dostawców narzędzi i oprogramowania. Zważywszy na dużą bazę klientów obydwu firm oraz ich kontakty w całej branży, uważamy, że ta inicjatywa w dużej mierze rozwiąże problem standaryzacji w systemach informacji o narzędziach skrawających”.

Siemens PLM Software i Sandvik Coromant współpracują z innymi dużymi dostawcami narzędzi skrawających, popularyzując inicjatywę w całej branży. Specyfikacje i metody będą dostępne dla wszystkich partnerów jako otwarty standard. Najwięksi producenci zostaną poproszeni o konsultacje w zakresie metod wdrażania, jak również o określenie ich specyficznych wymagań w zakresie dostępu do katalogu danych narzędzi.

Siemens PLM Software rozwija także nadal swoją bibliotekę zasobów produkcyjnych stanowiącą część portfolio Teamcenter®. Umożliwi ona szerokiej rzeszy klientów firmy z branży wytwórczej importowanie standaryzowanych danych katalogowych dostawców narzędzi skrawających i zarządzanie nimi, opracowywanie i przesyłanie wybranych zbiorów danych do obszarów roboczych w bibliotekach narzędzi oraz budowanie trójwymiarowych złożeń narzędzi z modeli komponentów. Główne elementy tego rozwiązania już są wykorzystywane przez obecnych klientów firmy.

„Siemens PLM Software stara się dostarczać otwarte i umożliwiające współpracę środowisko obliczeniowe PLM, a standaryzacja ma zasadnicze znaczenie dla usprawnienia komunikacji w całej globalnej branży produkcyjnej” – powiedział Andreas Saar, Wiceprezes Siemens PLM Software odpowiedzialny za rozwiązania w zakresie inżynierii produkcji. „Standaryzacja daje dostawcom narzędzi skrawających przewagę konkurencyjną, ponieważ umożliwia przekazywanie informacji o ich produktach do docelowych klientów w standardowym formacie, co sprzyja wzrostowi wydajności produkcji. Uproszczony dostęp do właściwych narzędzi i towarzyszących im danych pomaga producentom w podejmowaniu właściwszych decyzji, które prowadzą do powstania lepszych produktów”.

Źródło: Siemens PLM Software

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.