ZW3D - oprogramowanie CAD MOLD  CAM w przystępnej cenie

AKTUALNOŚCI

NX 10 – Nowości cz. 3

W pierwszej części zostały opisane ogólne zmiany wprowadzone do pakietów NX CAD – szczegóły tutaj…
W drugiej zostały opisane ogólne zmiany wprowadzone do pakietów NX CAM – szczegóły tutaj…
W dzisiejszym wpisie opiszemy krótko kolejne zmiany wprowadzone do pakietów wytwarzania:

  • NX CMM – automatyczne tworzenie dokładnych i bezpiecznych ścieżek kontrolnych
  • NX CMM – tworzenie lepszej jakości części dzięki udoskonalonej analizie wyników
  • NX Product Line – szybkie projektowanie i wizualizacja linii produkcyjnych
  • NX Mold/Progressive – oprzyrządowanie

NX CMM – programowanie ścieżek pomiarowych

Zautomatyzowane funkcje programowania w NX CMM 10 umożliwiają tworzenie dokładnych i bezpiecznych ścieżek kontrolnych. Moduł analizy wyników pozwala na importowanie i porównywanie zestawów różnych wyników w celu poprawy procesu kontroli jakości.

Udoskonalenia służące automatycznemu unikaniu kolizji

NX CMM ułatwia programowanie sekwencji pomiaru powierzchni i cech tworząc bezpieczne przejścia i ścieżki narzędzia. System monitoruje każdy ruch pod kątem możliwych kolizji, a następnie dostosowuje wektor wejścia lub oś narzędzia w celu zapewnienia bezkolizyjnej pracy.

NX CMM 10 posiada rozbudowane i zautomatyzowane metody unikania kolizji dzięki wykorzystaniu ruchu do punktu pomiarowego. Na przykład, punkt umieszczony zbyt blisko innej powierzchni będzie automatycznie przesunięty na tyle, by uniknąć kolizji.

Kolejna nowa opcja dostępna w NX 10 pozwala na usunięcie punktów pomiarowych, które mogą powodować kolizję. Możliwe jest także szybkie zastosowanie tablicy lub skanowanych punktów; w takim układzie w ostatecznym programie pozostają tylko te punkty, które gwarantują bezpieczny pomiar.

NX_CMM_Collision avoidance
Rys. NX CMM automatycznie dostosowuje ścieżki , aby zapobiec kolizji z­ sąsiednimi elementami

Ścieżki skanujące automatycznie połączone z PMI

Połączenie NX CMM z PMI pozwala na wykorzystanie informacji o procesie produkcyjnym modelu bryłowego do automatycznego programowania pomiarów względem dostarczonych danych o położeniu i tolerancjach. Automatyczne programowanie połączenia z PMI zostało rozszerzone o operacje skanowania, które uzupełniają funkcje punktów kontrolnych. Zwiększa to znacznie możliwości zastosowań tej wydajnej metody automatyzacji, jako że pomiary metodą skanowania stosowane są coraz częściej.

NX_CMM_Scanning_path_PMI
Rys. Skanujące ścieżki kontrolne uruchomione automatycznie przy użyciu wbudowanych danych PMI


 

Zapisywanie wyników analiz

NX CMM jest w stanie analizować wyniki pomiarów poprzez umieszczenie ich w środowisku graficznym i porównanie z gotową geometrią modelu. W programie NX CMM 10 pomiary te mogą być przechowywane w pliku części NX do dalszej analizy. Narzędzia pomiarowe NX mogą być użyte do wyświetlania odchyleń i tworzenia opisów do raportów. Kolejne pomiary mogą być zestawiane z poprzednimi, ponieważ procesy produkcyjne oraz jakość zmieniają się i podlegają doskonaleniu w czasie.

NX_CMM_Data analysis - multiple results sets
Rys. NX CMM pozwala zapisywać i analizować wiele zestawów wyników

Specjalne dane wyjściowe dla maszyny

NX CMM wykorzystuje ten sam sprawdzony postprocesor co NX CAM w celu zapewnienia danych dla szerokiej gamy urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle. Jeśli chodzi o NX CMM 10, programy kontrolne mogą obejmować zdarzenia definiowane przez użytkownika (UDE), co zapewnia jeszcze większą elastyczność postprocesorów i dostarcza danych dla konkretnej maszyny. W systemie dostępnych jest szereg takich zdarzeń, ale użytkownik może tworzyć własne pod kątem konkretnych zastosowań.

Line Designer – Projektowanie kompletnych układów linii produkcyjnych na jednej platformie

NX 10 zawiera moduł Line Designer. Jest to zaawansowane narzędzie do projektowania i wizualizacji linii produkcyjnych. Zintegrowana platforma Siemens PLM Software pozwala na łatwe zestawienie zaprojektowanej linii z konkretnym planem produkcyjnym.

Ta ścisła integracja z funkcją planowania pozwala na efektywne zarządzanie całym procesem produkcyjnym. Ten proces można łatwo zoptymalizować poprzez modyfikację każdego etapu produkcji i możliwość zarządzania pojedynczymi zasobami, np. robotami lub urządzeniami.

Dzięki zasobom parametrycznym powiązanym z planem produkcyjnym można przeprowadzić dokładną analizę wpływu i uruchomić skuteczny proces zarządzania zmianą.

Posiadanie kompletnego rozwiązania do projektowania linii zintegrowanego z funkcją planowania produkcji jest niezbędne do określenia optymalnych procesów produkcyjnych.

Line_Designer_factory_line

Rys. Projektowanie i wizualizacja układów linii produkcyjnych za pomocą Line Designer


 

Projektowanie koncepcji układu produkcji w NX

Line Designer to kompletne rozwiązanie do planowania linii przeznaczone dla inżynierów produkcji. Parametryczny kernel NX pozwala na efektywny dobór komponentów do produkcji oraz łatwe wprowadzanie wszelkich zmian. Podczas modyfikacji wymiarów poszczególnych komponentów lub modyfikacji układu linii dochodzi do automatycznej aktualizacji i wprowadzenia zmian w całym projektowanym układzie.

Line_Designer_Parametric_equipment
Rys. Definiowanie komponentów za pomocą modelowania parametrycznego w NX.

Na każdym etapie projektowania linii dostępna jest cyfrowa wizualizacja jej określonych komponentów.
Odpowiednio wyposażona biblioteka urządzeń zarządzana jest przez Teamcenter, kompletny system do zarządzania danymi i procesami. Rozwiązanie zapewnia inżynierom pełną łączność z zasobami tej biblioteki. Po uzyskaniu połączenia ze środowiskiem biblioteki Teamcenter dostępny jest potężny silnik wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych z całej biblioteki bezpośrednio za pomocą NX.

Aby efektywnie obsługiwać duże ilości złożonych danych, NX zapewnia zaawansowane rozwiązania takie jak projektowanie czwartej generacji (4GD) oraz technologię JT. 4DG oparte na komponentach umożliwia jednoczesne projektowanie obejmujące wiele różnych konfiguracji; poza tym jest skalowalne i możliwe do dostosowania do wielkiej liczby komponentów.  JT to tzw. technologia lekkich danych, która zapewnia wysokowydajną wizualizację i możliwości szerokiej współpracy.

Definiowanie całościowego procesu produkcji w jednym rozwiązaniu

Siemens PLM Software to jednolita platforma produktów, narzędzi i funkcji do projektowania systemów produkcyjnych. Oprogramowanie obsługuje całą gamę procesów od fazy projektowania produktu i linii do jej wirtualnego uruchomienia.

Układ produkcyjny powstały w aplikacji Line Designer może być zastosowany do weryfikacji procesu produkcyjnego przy użyciu oprogramowania Tecnomatix® przeznaczonego do cyfrowego odwzorowania produkcji. Korzystając z aplikacji Process Simulate można zweryfikować szeroki zakres zastosowań robotów i przeprowadzić symulację pracy kompletnego układu produkcyjnego, w tym zapewnić weryfikację stanowisk i gniazd oraz optymalne rozmieszczenie robotów. Symulacja procesów produkcyjnych pozwala na wygenerowanie optymalnego procesu produkcyjnego.

Dzięki rozwiązaniu wirtualizacji procesu dostępnego w Tecnomatix możliwe jest korygowanie kodów sterownika logicznego (PLC) w środowisku wirtualnym przed ich uruchomieniem w rzeczywistych procesach. Dzięki symulacji i weryfikacji działania automatyki w środowisku wirtualnym można zadbać z wyprzedzeniem o prawidłowość działania procesów i znacznie skrócić czas rozruchu. Raporty wizualne mogą być zarządzane i udostępniane z korzyścią dla całego przedsiębiorstwa.

Line_Designer_Process_Simulate
Rys. Weryfikacja zaprojektowanych linii produkcyjnych za pomocą Process Simulate.


 

Wizualne raporty i dokumentacja

Line Designer pozwala na bezpośredni dostęp do informacji PLM projektowanego układu w Teamcenter.
Line Designer wyświetla istotne informacje na temat każdego komponentu, w tym o jego rodzaju, zmianach projektowych, dostawcach, kosztach inwestycji i datach wersji.

Dzięki trybowi 3D o wysokiej rozdzielczości (HD3D) dostępnemu w NX Visual Reporting można przeglądać dane o zarządzaniu cyklem życia produktu (PLM) i podglądać szczegóły w interaktywnym nawigatorze. Raporty wizualne mogą być skonfigurowane do wyświetlania oznaczonych kolorami informacji na temat modeli urządzeń do produkcji w podziale na ich wartość i właściwości. W ten sposób można dość szybko i intuicyjnie wizualizować komponenty w celu podjęcia decyzji „budować czy kupować“, w celu identyfikacji komponentów o dłuższym terminie dostawy lub określenia wszystkich dostawców oferujących wyposażenie dla danej linii produkcyjnej.

Line_Designer_Visual_Reporting
Rys. Bezpośredni dostęp i wyświetlanie właściwości komponentów w ­NX Visual Reporting.

Tooling – Oprzyrządowanie

Proces projektowania oprzyrządowania w NX 10 udostępnia dużą liczbę zmian mających na celu ułatwienie symulacji procesu produkcyjnego.

Polecenie „Utwórz kostkę” służy do tworzenia bloku lub walca wokół grupy wybranych obiektów. W NX 10 polecenie to tworzy cechy parametryczne ułatwiające aktualizację i modyfikację. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad metodą tworzenia, kształtem i wskazanymi referencjami. Udoskonalenia te automatyzują znaczną część procesu projektowania formy.

Biblioteka elementów standardowych

Teraz szybciej i łatwiej można wyszukać potrzebne standardowe części w NX 10, ponieważ można zdefiniować zapamiętywanie wyników wyszukiwania w bibliotece części. Narzędzie do wyszukiwania można nawet umieścić bezpośrednio na pasku narzędzi NX w celu uzyskania szybszego dostępu.

tool-design-library


 

Linia podziału

Łatwiej jest także zaprojektować powierzchnie podziału dzięki nowej opcji rozszerzeń. Tworzone powierzchnie podziału mogą opierać się na zestawach połączonych krzywych lub krawędzi. Dzięki opcji rozszerzeń tworzenie powierzchni podziału może mieć miejsce w obszarach niedostępnych dla innych metod rozpinania powierzchni.

parting_line_1

parting_line_2
Rys. Rozszerzenie upraszcza tworzenie linii podziału.

Symulacja procesu

Nowatorskie podejście do projektowania tłoczników w NX 10 bazuje na ulepszeniach ukierunkowanych na potrzeby klienta. Poprawa funkcjonalności w obszarach gięcia wstępnego i odginania, projektowania podkładek regulacyjnych, wiercenia i tworzenia podłoży pomaga zasymulować rzeczywiste procesy produkcyjne, jak również wskazać metody korygowania problemów z narzędziem . Wszystko to pozwala tworzyć duże i nowatorskie kształty tłoczników.

Dzięki NX 10 kontrola symulacji ruchu narzędzia jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Modele kinematyczne można łatwo zmienić, podobnie jak dane sterujące. Dostępne jest także wsparcie dla większej liczby typów krzywek i podnośników. Można również tworzyć definiowane przez użytkownika ruchy, takie jak ruch liniowy wzdłuż wektora lub ruch kątowy wzdłuż osi. Mając do dyspozycji takie opcje można łatwo i precyzyjnie zweryfikować poprawność formy lub tłocznika.

tool-design-simulation

W kolejnej części zostaną opisane zmiany w pakietach NX CAE.

Źródło: CAMdivision

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.