Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
25 lat Solid Edge - Weź udział w konkursie na najciekawsze wspomnienie

AKTUALNOŚCI

NX 10 – Nowości cz.1

Pierwsze oficjalne pokazy NX 10, czyli nadchodzącej nowej wersji odbywają się dzisiaj tj. 6 października na PLM Europe w Berlinie.

Siłą rzeczy dzisiejszy artukuł i kolejne z racji „tajności” NX 10.0 mają charakter ogólny, lecz wiele o kierunkach rozwoju nowej wersjijeszcze z pewnością Państwa zainteresuje.

NX to zintegrowany system CAD/CAM/CAE, który w najnowszej wersji wprowadza szereg zmian do poszczególnych modułów zwiększających wydajność pracy na każdym etapie przygotowania wprowadzenia produktu na rynek.

Najważniejszym etapem projektowania jest wczesna faza koncepcyjna produktu. NX 10 oferuje narzędzia, takie jak NX Layout i NX Realize Shape, upraszczając  i przyspieszając tę fazę prac. Dzięki nowemu interfejsowi dotykowemu NX 10 to synonim niespotykanej wcześniej wszechstronności i łatwości poruszania się po wymagającym obszarze zaawansowanego projektowania.

Nowe możliwości w zakresie symulacji multi-dyscyplinarnych i elementów kompozytowych czynią z NX CAE najbardziej skuteczne narzędzie do projektowania i optymalizacji elementów szczególnie do przemysłu lotniczego i samochodowego.

Nowe funkcje dedykowane poszczególnym działom produkcji NX CAM umożliwiają szybsze programowanie i lepszą jakość powierzchni po obróbce. Bardziej efektywne programowanie operacji obróbki form i tłoczników, zoptymalizowane programowanie i wysokiej jakości wykończenie powierzchni zwiększa wydajność produkcji.

NX-10-introduction

NX CAD – Projektowanie

Globalne zmiany wprowadzone do pakietów projektowania:

  • Proste tworzenie koncepcji projektów dzięki NX Realize Shape i NX Layout
  • Możliwość zastosowania NX na dowolnym interfejsie dotykowym
  • Dostępność funkcjonalności typowych dla przemysłu lotniczego
  • Pełny dostęp do informacji z systemu Teamcenter za pomocą narzędzia NX Active Workspace
  • Łatwość wykorzystania starszych danych dzięki funkcji Optimize 2D
  • Łatwiejsza ocena projektowanego modelu dzięki funkcji podglądu obrazu powierzchni

NX Realize Shape – Design
NX Realize Shape to pakiet projektowania koncepcyjnego, która wykorzystuje zaawansowane podejście do tworzenia skomplikowanych kształtów opartą na technice „Subdivision shape”, po raz pierwszy wprowadzonej w wersji NX 9.

Co do Realize Shape to:

NX Realize Shape to narzędzie niezwykle intuicyjne: można utworzyć kształt rozpięty na „klatce”, która może być wytłaczana, odchylana od prostoliniowości w poziomie, nachylana, obracana, powielana, itd.
Można tworzyć klatki z krzywych lub polilinii i dzielić je stosownie do potrzeb bez utraty kontroli nad płynnymi przejściami. Produkt końcowy to wysokiej jakości, edytowalne w NX,  powierzchnie typu NURBS. Pozwala to na szybką realizację pomysłów bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy na temat  modelowania powierzchniowego.
Narzędzie NX Realize Shape może być wykorzystywane w połączeniu lub równolegle z innymi narzędziami do projektowania i modyfikacji powierzchni.
W wersji NX 10 każdy aspekt NX Realize Shape zyskał udoskonalony, aby zapewnić jeszcze większą kontrolę nad geometrią. NX Realize Shape w NX 10 to kompletny zestaw narzędzi do modelowania w oparciu o „subdivision shape”. Jeśli wziąć pod uwagę korzyści z pełnej integracji z NX, NX Realize Shape to oczywisty wybór dla każdego projektanta-designera chcącego w sposób prosty i szybki tworzyć złożone modele 3D.

NX10-Realize Shape

Rys. NX Realize Shape pomaga tworzyć skomplikowane kształty

NX-10-Realize-Tube

Rys. Przykład nowych fuknkcji Realize Shape w NX 10


 

NX Layout – Koncepcja

Tworzenie projektów koncepcyjnych w NX staje się jeszcze bardziej przystępne dzięki zastosowaniu nowego modułu NX Layout. NX Layout pozwala na ocenę koncepcji w trybie 2D, gdy względnie łatwo i szybko można zdiagnozować problemy projektowe. NX Layout jest oczywiście w pełni zintegrowany z NX i NX Drafting. Oznacza to praktycznie wyeliminowanie krzywej uczenia się, ponieważ interfejs i polecenia są takie same. Oznacza to również, że elementy 2D utworzone w NX Layout będą dostępne w nawigatorze części oraz będą parametryczne, edytowalne i przystosowane do ponownego użycia. Elementy 2D można przenosić z biblioteki ponownego użycia za pomocą prostego „przeciągnij i upuść“ w celu zapewnienia jakości i zaoszczędzenia czasu wymaganego na projektowanie. Wreszcie wszystkie elementy zaprojektowane w NX Layout można łatwo przenieś do trybu modelowania 3D, aby zakończyć tworzenie modelu. Elementy 2D przechodzą do trybu 3D w formie parametrycznych szkiców , które można łatwo modyfikować.
Po zakończeniu procesu projektowania w modelu 2D, jesteśmy zaledwie jeden krok od przygotowania pełnego modelu 3D.

NX10-Layout


Rys. Projektowanie na etapie koncepcji staje się łatwiejsze dzięki NX Layout

Touch me…

Ekrany dotykowe to szybsza i bardziej intuicyjna interakcja z oprogramowaniem.

Te nowe możliwości są dostępne w NX w dowolnym miejscu dzięki nowemu interfejsowi dotykowemu. Interfejs dotykowy NX pozwala na wykorzystanie pełnego zakresu możliwości projektowych bez względu na lokalizację: na hali produkcyjnej, podczas podróży lub podczas rozmowy na korytarzu…

Rys. Przykład zastosowania technologii dotykowej

W trybie dotykowym, interfejs dostosowuje się w czasie rzeczywistym, by ułatwić wybór elementów na ekranie dotykowym. Interfejs jest niezwykle intuicyjny i łatwy do opanowania dla każdego, kto wcześniej korzystał z urządzenia mobilnego i NX oddzielnie. Na przykład, aby przybliżyć obraz należy „uszczypnąć“ ekran, aby coś wybrać należy to dotknąć, itd. Biorąc pod uwagę obecną popularność dotykowych urządzeń mobilnych, przeciętny użytkownik będzie w stanie pracować z NX w trybie dotykowym już po kilku minutach od pierwszego z nim kontaktu.

Aerospace – NX dla przemysłu lotniczego

NX 10 to kompletne i wydajne narzędzie do projektowania dla branży lotniczej.
Polecenia dotyczące tworzenia belek, żeber, ław i stopni zostały opracowane specjalnie dla potrzeb modelowania elementów kadłuba, poszycia samolotów i statków powietrznych i znacznie upraszczają i przyspieszają proces projektowania.

Poniżej klika ilustracji z nowymi funkcjami:

NX-10-Aerospace-1

NX-10-Aerospace-00

 

NX-10-Aerospace-22

NX-10-Aerospace-3

NX-10-Aerospace-4

Synchronous Technology
Technologia synchroniczna 2D wprowadzona w wersji NX 9 oferuje taką samą swobodę i prędkość działania, jak w geometrii 3D. Działa nawet w podobny sposób, jak technologia synchroniczna 3D, czyli za pomocą prostych, intuicyjnych poleceń typu „push-and-pull“ i przy użyciu środowisku szkicowego NX. W wersji NX 10 technologia synchroniczna 2D jest jeszcze bardziej wydajna dzięki obsłudze zaokrągleń, umożliwiających uzyskanie spójnych wyników , ograniczeniom punktów kontrolnych krzywej, ograniczeniom odsunięć krzywej, itd.
Ponadto, uproszczono wybór krzywych przeznaczonych do modyfikacji w szkicu 2D. Technologia synchroniczna 2D w NX 10 daje więcej możliwości modyfikowania i wykorzystywania danych 2D z dowolnego źródła np. DWG, DXF.
Ogólnie rzecz biorąc, technologia ta jest do pięciu razy wydajniejsza niż standardowe techniki szkicowania.

 

NX-10-ST-multi

Rys. Technologia synchroniczna potrafi działać na danych importowanych.


 

Optimize  2D  to nowa funkcja w NX 10, która czyści dane 2D w sposób zbliżony do czyszczenia danych powierzchni w 3D. Pozbywa się ona zbędnych danych, takie jak zduplikowane linie, dodatkowe punkty, drobne elementy geometrii, które sprawiają, że szkice są trudne w użyciu i modyfikacji. Funkcja Optimize 2D może również dokonywać „planaryzacji“ lub przenoszenia geometrii  na jedną płaszczyznę. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy z danymi 2D zaimportowanych z innego systemu CAD. To jeden z wielu sposobów, w jaki NX pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na przerobienie i czyszczenie danych projektowanego obiektu.

NX-10-2d-cleaner

Modelowanie części
Diagnostyka modelu to zwykle proces czasochłonny, szczególnie w przypadku konieczności modyfikacji modeli parametrycznych. Polecenie podglądu obrazu powierzchni w NX 10 to przydatna funkcja, która przekłada się na oszczędność czasu umożliwiając podgląd poprzedniego stanu każdej powierzchni. Dzięki temu łatwiej jest zidentyfikować obszary problemowe wymagające uwagi.

NX-Reverse

Udoskonalono narzędzia szyku w celu uzyskania większej kontroli i poprawy wydajności.. Tworzenie w NX 10 wysokiej jakości zaokrągleń dzięki bardziej spójnym wynikom jest łatwiejsze dzięki narzędziom, takim jak zaokrąglenie krawędzi i zaokrąglenie ścianki. Te nowe opcje pozwalają na zachowanie kontroli nad każdym aspektem geometrii promienia i tworzenie promieni z zachowaniem ciągłości G2, dla uzyskania wysokiej jakości powierzchni stosowanych dla potrzeb stylizacji i projektowania przemysłowego.

Tworzenie wysokiej jakości powierzchni w wymagających obszarach jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Opcja wypełnienia powierzchni umożliwia tworzenie powierzchni poprzez wybór krzywych w sąsiedztwie jej granicy  z zachowaniem pełnej kontroli nad ciągłością. Krzywe można teraz zawijać/odwijać na wielu obiektach naraz.

NX-10-Blend-2

Rys. Opcja wypełniania powierzchni umożliwia tworzenie powierzchni o wysokiej jakości.

Drafting – Dokumentacja
Moduły NX Product and Manufacturing Information (PMI) oraz NX Drafting w NX 10 posiadają wiele ulepszeń zorientowanych na klienta . Wiele z tych ulepszeń ma na celu większą kontrolę nad wyświetlaniem i umieszczaniem opisów, zarówno na rysunkach jak i na modelu. Na przykład NX 10 zawiera szereg narzędzi do formatowania rysunków wspierających tworzenie i utrzymanie szablonów rysunkowych. Narzędzia te obejmują polecenia pola opisowego oraz strefy inteligentnych arkuszy. W nowej wersji polecenia te zostały poprawione, aby zapewnić lepszy przepływ pracy.
Po otwarciu pliku JT™ można na jego podstawie automatycznie tworzyć dane PMI w NX 10. Obejmują one wymiary, wymiarowanie i tolerowanie geometryczne obiektów, symbole spoin, osie i wiele innych. Ponieważ są to prawdziwe obiekty PMI, mogą być one zastosowane na późniejszych rysunkach lub w procesie produkcyjnym, tak jak każdy inny obiekt PMI. Dzięki NX 10 korzystanie z dostępnych na bieżąco danych jest wiele szybsze niż kiedyś.

NX10-PMI-Search

 Rys. NX PMI pozwala na bardziej efektywne tworzenie wymiarów.

Siemens PLM Software uwzględnia koszty i nakłady pracy związane z tworzeniem rysunków, dlatego z każdą nową wersją NX skupiamy się na dostarczaniu narzędzi, które wspomagają szybkie tworzenie rysunków przy zmniejszonych kosztach i większej efektywności. Wersja NX 10 zawiera wiele ulepszeń będących odpowiedzią na potrzeby klientów w zakresie tworzenia i modyfikowania wymiarów, a także szereg poprawek, które usprawniają tworzenie opisów zgodnie ze standardami projektowania.
Zmiany te przyczyniają się do budowania uproszczonych schematów przepływu pracy i lepszej wydajności.

W kolejnej części zostaną przedstawione zmiany wprowadzone do pakietów NX CAM i NX CAE.

Źródło: CAMdivision

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.