Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Konkurs UNIGRAPHICS NX

AKTUALNOŚCI

Polski generator kół zębatych dla SolidWorks

Polski generator kół zębatych jest już w fazie testów beta. Od sierpnia zainteresowani będą mogli wypróbować makro, które w pełnej wersji v1.0 umożliwia wygenerowanie: modelu 3D pojedynczego koła zębatego walcowego o zębach prostych lub śrubowych, złożenia składającego się z pary kół zębatych oraz tabliczki na rysunku 2D zawierającej parametry koła zębatego.

Zarys wygenerowanych zębów jest splajnem, który odpowiada prawdziwemu zarysowi ewolwentowemu, dzięki czemu możliwa jest obróbka tych kół nie tylko metodami obwiedniowymi, ale również na obrabiarkach CNC takich jak frezarki, elektrodrążarki drutowe, wycinarki laserowe i wodne, przy zachowaniu precyzji zazębienia.

Możliwość obróbki na maszynach CNC pozwala na zastosowanie uzębienia o nietypowych parametrach (nieznormalizowany moduł lub kąt przyporu). Może to być pomocne przy odtwarzaniu kół zębatych np. do zabytkowych maszyn czy pojazdów. Uzyskanie takich parametrów metodami obwiedniowymi jest bardzo drogie, gdyż wymaga wykonania specjalnego narzędzia.

Parametry kół zębatych wprowadza się do odpowiednich pól okna programu. Dla przekładni zębatej do makra wbudowano funkcje umożliwiające łatwy dobór parametrów każdego z pary kół. Funkcje te kontrolują prawidłowość wprowadzonych danych i umożliwiają wyliczenie brakujących parametrów na podstawie już wprowadzonych.

Można np. założyć sobie odległość osi i przełożenie, a ilości zębów, moduł i ewentualne korekcje będą wyliczone. Można potem ręcznie zmieniać te parametry dla zoptymalizowania wymiarów kół. Funkcje te pozwalają również na odtworzenie parametrów ze zużytego lub uszkodzonego koła zębatego, przez zmierzenie i wpisanie odpowiednich wymiarów.

Makro generuje tylko model wieńca koła zębatego, który później podlega dalszej obróbce w edytorze SolidWorks dla zbudowania pełnego modelu koła.

Ze względu na to, że operacje tworzenia uzębienia są na początku drzewka operacji, późniejsze operacje nie mają na nie wpływu. Można zatem w każdej chwili zmienić parametry uzębienia w oknie makra i model zostanie przebudowany razem z późniejszymi operacjami. Tutaj praca makra się nie kończy.

Z wykonanego modelu normalnie generujemy rysunek w SolidWorks. Na rysunku koła zębatego powinna się znaleźć specjalna tabliczka zawierająca parametry tego koła. Makro generuje na rysunku taką tabliczkę z parametrami zapisanymi w modelu koła.

Dla użytkowników, którzy nie przewidują wykonywania kół metodami CNC i nie potrzebują wykonywania dokładnego modelu 3D koła lub korzystają z kół generowanych np. przez Toolbox tylko dla wizualizacji przygotowano uproszczoną wersję programu nazwaną „Kalkulator kół zębatych”. Ta wersja pozwala na wykonanie obliczeń pojedynczego koła lub pary kół tak samo jak w pełnej wersji, ale nie posiada ona funkcji generowania modelu 3D i nie są w modelu zapisywane parametry koła. Jeśli makro zostanie uruchomione w dokumencie rysunku SolidWorks to można wygenerować tabliczkę rysunkową z danymi koła. Tabliczka jest w tej wersji programu jedynym miejscem przechowywania parametrów koła. Dane z tabliczki mogą być odczytane przez makro i można je dalej edytować, a następnie wygenerować nową tabliczkę.

Istnieje też możliwość wczytania przez pełną wersję programu danych z tabliczki rysunkowej do modelu i następnie wygenerować model 3D wieńca zębatego.

Źródło: ADKSolid

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.