Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Konkurs UNIGRAPHICS NX

AKTUALNOŚCI

Nowy SmartCAM 2014

Już od połowy grudnia możemy cieszyć się nową wersją programu SmartCAM 2014. Nowa wersja programu wprowadza wiele usprawnień w dziedzinie projektowania CAD, technologii CAM i interfejsu co wpłynęło na wygodę pracy i skrócenie czasu potrzebnego do utworzenia technologii i wygenerowania kodu na maszynę

Nowości związane z tą wersją podzielone zostały na  trzy podstawowe grupy:

 • Interfejs Użytkownika
 • Symulacja i Wykrywanie Kolizji
 • Frezowanie

Interfejs Użytkownika w SmartCAM 2014

Środowisko pracy w wersji SmartCAM 2014 została przebudowane w wielu aspektach mając na uwadze zapotrzebowanie użytkowników z całego świata. Okna dialogowe, pola tekstowe zostały odświeżone poprzez nowy współczesny wygląd. Swobodna konfiguracja położenia, wielkości pasków narzędziowych i tworzenia nowych własnych grup poleceń zapewnia jeszcze przejrzystszą pracę dla użytkownika. Dodatkowo producent rozbudował system przycisków Cofnij-Przywróć dla geometrii CAD oraz dla technologii CAM dzięki czemu można dokonywać nieograniczonych zmian w projekcie.

Cofnij – Przywróć dla poleceń CAD i CAM

Cały algorytm obliczeniowy programu został rozbudowany o możliwość cofania i przywracania wykonanych wszystkich poleceń w programie. Użytkownik nie musi się już martwić, że narysował, wybrał, czy wskazał błędnie dany element, a praca zostanie zmarnowana. Wystarczy, że zacznie cofać polecenia, aż do momentu w którym może poprawić swoje założenia.

SmartCAM przywróć cofnij

Nowy system przycisków cofnij – przywróć

Paski Narzędzi – Własne Konfiguracja

W najnowszej wersji został przeprogramowany cały algorytm dotyczący rozmieszczania gotowych oraz tworzenia własnych pasków narzędzi. Domyślne paski mogą być przypięte do menu górnego, lewego prawego czy spodu, a jeśli użytkownik będzie chciał mogą być przesuwane niezależnie np. na drugi ekran. Wszystkie własne paski działają w analogiczny sposób, a co najważniejsze możemy ich utworzyć wiele według własnych upodobań.

SmartCAM konfiguracja UI

Paski narzędziowe o dowolnej konfiguracji

Paski Właściwości – Nowa Odsłona

Pasek Właściwości został zupełnie przebudowany i umieszczony domyślnie w prawej krawędzi programu. Zostało wprowadzone nowe nazewnictwo CAD i CAM, które odpowiada za przełączanie trybu pracy. Użytkownik od razu rozpoznaje w jakim trybie pracuje.

SmartCAM nowy pasek

Nowy Pasek Właściwości

Lista Elementów – Swobodna konfiguracja

Producent postanowił również nadać cechy Liście elementów adekwatne do pasków zadań umożliwiając dowolne jej przesuwanie, powiększanie, czy zmniejszanie. Jest to ważne w przypadku posiadania dwóch ekranów, a dodatkowo poprawia wyświetlanie elementy graficznych, czy procesów technologicznych.

SmartCAM lista elementów

Swobodna konfiguracja listy elementów

Panel Dialogowy Danych – Nowa Funkcjonalność

Panel dialogowy odpowiadający za wpisywanie danych został w wersji 2014 całkowicie przebudowany nie tylko od strony szaty graficznej, ale również została dodana nowa funkcjonalność poprzez:

SmartCAM nowy panel dialogowy

Nowy Panel Dialogowy

 • Przycisk, który wyświetla aktualną nazwę grupy poleceń oraz umożliwia szybki wybór ostatnio używanych poleceń.
 • Przycisk, który wyświetla aktualnie aktywne polecenie oraz umożliwia wybór innego polecenia z danej grupy narzędzi.
 • System podpowiedzi co trzeba wykonać.
 • System aktywnych/nieaktywnych pól, które należy najpierw uzupełnić, aby aktywować polecenie.
 • Przycisk pomocy dla każdego aktywnego polecenia.
 • Przycisk Minimalizuj, który umożliwia ukrycie panelu dialogowego, aby zwizualizować cały obszar graficzny.

SmartCAM nowy panel dialogowy

Panel Dialogowy z aktywnym przyciskiem szybkiego wyboru pięciu ostatnio używanych grup narzędzi

Rekonfiguracja Tworzenia Procesu

Menu górnego Proces zostało w nowej wersji przekonfigurowane tak, aby użytkownik po utworzeniu lub wczytaniu modelu mógł kolejno krok po kroku utworzyć technologię.

 • Utworzenie narzędzia lub zaimportowanie z pliku (Planer)
 • Przypisanie parametrów do narzędzia (Planer)
 • Utworzenie Procesu
 • Weryfikacja poprzez Symulacje Ścieżki i Cięcia
 • Wygenerowanie kodu

SmartCAM nowy menu proces

Nowa konfiguracja menu proces

Symulacja i Wykrywanie Kolizji

W wersji 2014 zostały rozbudowane moduły weryfikacji ścieżki i cięcia poprzez lepszą wizualizacje oprawek dla modułu tokarskiego oraz frezarskiego. Dodatkowo został rozbudowany algorytm wykrywania kolizji w symulacji cięcia. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi aspektami poniżej:

Wyświetlanie Oprawek Modułów Tokarskich

Symulacje Ścieżki oraz Cięcia posiadają możliwość wyświetlania płaskich oprawek dowolnie zdefiniowanych w pliku graficznym. Zapewnia to lepszą kontrolę nad ścieżką oraz unikanie kolizji materiału toczonego z oprawką.

SmartCAM oprawki

Oprawka w symulacji cięcia oraz symulacji ścieżki dla modułów tokarskich

Sprawdzanie Kolizji Oprawek

Inteligentny system sprawdzania i wykrywania kolizji podczas symulacji cięcia zapewnia bezpieczną pracę na maszynie. Należy zwrócić uwagę, że błędy takie mogą wystąpić podczas złego użycia narzędzi, wielkości oprawek, zastosowanego mocowania, czy ruchu ustawczego. Algorytm wykrywania kolizji jest dostępny we wszystkich modułach frezarskich i tokarski.

SmartCAM wykrywanie kolizji

Przykład wykrycia kolizji w symulacji cięcia dla narzędzi, oprawek czy systemu mocowania

Raport Wykrycia Kolizji

W wersji 2014 została rozbudowana symulacja cięcia o okno dialogowe wyświetlające informacje o kolizji. Program w toku symulacji analizuje:

 • Ruch szybki z przygotówką i elementami mocującymi
 • Ruch roboczy z elementami mocującymi
 • Kolizyjność oprawki w ruchu szybkim i roboczym względem przygotówki i zamocowania

SmartCAM raport kolizji

Raport kolizji w symulacji cięcia

W przykładzie powyżej program wykrył kolizję narzędzia z uchwytem, które zostało umieszczone za blisko względem obrabianego materiał.

Tworzenie Własnych Oprawek

Producent umożliwił tworzenie własnych oprawek bez konieczności tworzenia trzonka narzędzia. W poprzednich wersjach należało narysować oprawkę oraz narzędzie. W aktualnym rozwiązaniu program automatycznie korzysta już z narzędzia zdefiniowanego.

SmartCAM własne oprawki

Własne oprawki

Przypisanie Niezależnego Koloru do Oprawki

W wersji 2014 producent dodał niezależny system koloru dla oprawki i narzędzia. Oznacza, to żę użytkownik może dostosować wygląd optymalnie do swoich potrzeb.

SmartCAM kolory własne opraek

Wyświetlanie koloru oprawek według własnych preferencji

Frezowanie w SmartCAM 2014

W obszarze frezowania nowa wersja usprawniła efektywność pracy freza w materiale oraz w ruchach dojazdowych. Dodatkowo dzięki rozbudowaniu technologii resztek w każdej operacji konturowej użytkownik jest w stanie jeszcze lepiej kontrolować proces obróbkowy. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi aspektami poniżej:

Obróbka Resztek z Procesów Zgrubnych

Wszystkie procesy Kieszeń, Wiele Kieszeni, Otwarty Profil, Planowanie, Profil, czy Regiony zostały rozbudowane o nową zaawansowaną technologię tworzenia resztek. Po aktywowaniu w wybranym procesie opcji resztek program automatycznie tworzy na wskazanej warstwie obszary, które narzędzie nie jest wstanie wyfrezować ponieważ narzędzie jest zbyt duże. Na rysunku poniżej został przedstawiony kolorem żółtym regiony pozostałości, które wymagają użycia mniejszego narzędzia.

SmartCAM resztki

Obszar resztek utworzony z procesu kieszeni (kolor żółty)

Nowa technologia wymaga już tylko zastosowania mniejszego narzędzia oraz doboru ostatecznych parametrów w Procesie Regiony według uznania. Efektem końcowym jest otrzymanie automatycznie utworzonej ścieżki dla nieobrobionych jeszcze obszarów.

SmartCAM resztki

Utworzona obróbka resztek (kolor zielony) z regionów

Nowa technologia wykrywania resztek tworzy obszary regionów dzieląc je na linię przerywaną (przygotówkę) i linię ciągłą (narzędzie nie może tej linii przekroczyć), dzięki czemu w Procesie Regionów jesteśmy w stanie dobrać optymalną strategię frezowania, a program dokładnie wie jakie ruchy może wykonać, aby uniknąć kolizji. Dodatkowo wszystkie tworzone regiony są asocjatywne, a raz wprowadzona zmiana w Procesie zgrubnym bezpośrednio wpływa na obróbkę wykańczającą resztek, co znacznie skraca czas pracy technologa.

Usprawnienia w Procesie Planowania

Proces Planowania i Obróbki Regionów zostały udoskonalone w celu zwiększenia efektywności ścieżki i lepszego wspierania obróbek szybkościowych HSM. Przejścia narzędzia zostały zoptymalizowane do wyeliminowania ruchów szybkich oraz zostały dodane zaokrąglenia poza obszarem detalu obrabianego dla strategii W jedną Stronę i Zig-Zag.

SmartCAM planowanie

Efektywny proces planowania z zamkniętymi przerwami oraz zaokrąglonymi przejściami

Szybsze Wskazywanie Geometrii dla Procesu Profil

Wskazywanie geometrii dla procesów tworzonych z krzywych został wzbogacony o profil Całość Częściowy, czy Grupowy jak na zdjęciu poniżej.

SmartCAM profil

Wybór geometrii do procesu z obszaru graficznego

Poprzez dodanie funkcji wyboru geometrii użytkownik jest w stanie przy pomocy dwóch trzech kliknięć myszką utworzyć jeden proces zawierający wiele obszarów obróbkowych tak jak na zdjęciu poniżej.

SmartCAM profil

Wiele przejść utworzonych w jednym procesie po wybraniu grupy geometrii

Zawijanie Ścieżki Przy Narożach

W obróbce powierzchniowej dla procesów Rzutowane oraz Szyki została dodana opcja zawijania ścieżki wokół naroża nie wybranej ściany. Jest to szczególnie przydatna opcja jeśli chcemy, aby frez nie wycofywał się w powietrze , gdy dana ściana nie została wybrana do obróbki. Polecenie to zapewnia płynniejszy ruch freza i lepszą dokładność materiału obrabianego.

SmartCAM zawijaj wokół krawędzi

Po lewej stornie ścieżka bez użycia opcji zawijaj wokół krawędzi

 Wersja testowa do pobrania TUTAJ

Źródło: Falina

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.