Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
25 lat Solid Edge - Weź udział w konkursie na najciekawsze wspomnienie

AKTUALNOŚCI

Ryszard Tadeusiewicz - informatyk z humanistycznym zacięciem

Na YouTube jego wykłady mają kilka tysięcy wejść. Popularyzuje automatykę, informatykę i biocybernetykę. Ma tytuł Mistrza Mowy Polskiej i w wyjątkowy sposób łączy dar pięknego mówienia z umiejętnością przekazywania wiedzy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Prezes Krakowskiego Oddziału PAN prof. Ryszard Tadeusiewicz kandyduje - w kategorii Naukowiec - w IX edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa.
 
 
 
Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Zdaniem rekomendującego tę kandydaturę rektora AGH prof. dra hab. inż. Tadeusza Słomki, popularyzator "pisze o trudnych sprawach tak przystępnym językiem, że jest to zrozumiałe nawet dla dzieci".

Prof. Tadeusiewicz jest autorem cyklu artykułów o tajnikach nauki i techniki adresowanych do dzieci w wieku od 10 do 14 lat oraz dla szerokiej rzeszy czytelników - opublikował ponad 200 artykułów w wysokonakładowych czasopismach, jak „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”. Pisze też do czasopism dla hobbystów komputerowych. Do szerokiej publiczności adresuje swoje książki, pogadanki radiowe, klipy wideo i wystąpienia telewizyjne w programach popularyzujących wiedzę.

Jego pierwszy zarejestrowany artykuł popularnonaukowy pochodzi z 1976 r. Łącznie napisał ponad 400 artykułów popularnonaukowych i ponad 10 popularnych książek. Na felietony gazetowe czytelnicy odpowiadają w licznych listach do redakcji. W czasie prowadzonych przez niego audycji radiowych na żywo pytania mogą zadawać telefonicznie słuchacze, profesor dostaje też listy elektroniczne z prośbą o wyjaśnienia oraz z propozycjami następnych tematów.

Uczony wygłasza również odczyty i prelekcje, prowadzi wykłady w ramach uniwersytetu otwartego i uniwersytetu dla dzieci, ale uczestniczy też czynnie w festiwalach nauki i imprezach typu „noc naukowców” albo „tydzień mózgu”. Jego odczyty gromadzą liczne audytorium i są pozytywnie oceniane. Uniwersytet Dzieci ubiegał się o to, żeby po raz kolejny pojawił się w gronie wykładowców.

Popularyzator Nauki 2011 prof. Jerzy Vetulani przypomina, że wystąpienia prof. Tadeusiewicz dostępne są w internecie, w sieci można też znaleźć pełne wersje niektórych książek. Na niektóre wykłady dostępne na YouTube odnotowano kilka tysięcy wejść: wykład „Na granicy Nauki” ma ich ponad 2700, „Automaty” - ponad 4300.

"Jego działalność popularyzatorska skierowana jest do osób, które są zainteresowane rozwojem nauki i techniki, a jednocześnie nie mają wystarczającego przygotowania merytorycznego lub/i czasu, żeby śledzić literaturę fachową. Szczególnie dużo wysiłku kandydat wiąże z popularyzacją wiedzy technicznej" - prezentuje kandydata prof. Vetulani.

Według profesora, wiedzę z zakresu nauk technicznych i biologicznych, a zwłaszcza ich pogranicza, Tadeusiewicz popularyzuje w sposób wyjątkowo atrakcyjny. Jego sprawność językową, tak ważną dla popularyzatora, poświadcza zdobycie Tytułu Mistrza Mowy Polskiej (pierwsze miejsce w ogólnopolskim otwartym konkursie) w roku 2002.

Prof. Vetulani poleca znajdujący się na YouTube wykład wygłoszony w ramach Centrum Kopernikańskiego: „Sieci neuronowe - na granicy neurocybernetyki i sztucznej inteligencji”. Jego zdaniem wystąpienie pokazuje "lwi pazur" prof. Tadeusiewicza – głęboką i szeroką wiedzę w obszarach zarówno technologii jak i neurobiologii. Popularyzator łączy wykształcenie humanistyczne z technicznym i medycznym, żeby w profesjonalnym wystąpieniu "przemycić" portret Napoleona. W wykładzie widać ogromny zasób wiedzy prelegenta, łatwość i lekkość jej przekazywania oraz umiejętność budzenia refleksji filozoficznej u słuchaczy i chęci dalszego zgłębiania przez nich poruszanych w wykładach problemów.

"Największą zasługą prof. Tadeusiewicza jest wprowadzenie idei sieci neuronalnych do świadomości polskich uczonych. Szczególnie cenne jest udostępnienie tej wiedzy szerokiej publiczności zainteresowanej aktualnym stanem wiedzy z zakresu informatyki i neurobiologii oraz jej konsekwentne rozprzestrzenianie wśród młodzieży zainteresowanej budowaniem pomostu miedzy naukami technicznymi i biologicznymi. Cenne jest także zwrócenie uwagi społeczności naukowej na związki pomiędzy techniką (zwłaszcza informatyką) a problemami poznawania świata" - podsumowuje prof. Vetulani.

Prof. dr hab inż. Ryszard Tadeusiewicz był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Z jego inicjatywy AGH objęła patronatem najstarsze polskie czasopismo popularnonaukowe "Wszechświat", dzięki czemu wciąż może ono pełnić swoją misję na rzecz rozszerzania wiedzy.

Kandydat pełni wiele funkcji naukowych, jest m.in. przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach oraz Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.