ZW3D - oprogramowanie CAD MOLD  CAM w przystępnej cenie

AKTUALNOŚCI

Lepiej zorganizuj swoje dane dzięki PDMXpress

Jeśli chcesz skracać cykle rozwoju twoich produktów i wytwarzać produkty wyższej jakości, unikając komplikacji, poznaj PDMXpress.

W dzisiejszym środowisku produkcyjnym przyspieszenie cyklu rozwoju produktu jest niezbędne dla utrzymania się w czołówce branży. Dzięki PDMXpress można usprawnić ponowne wykorzystywanie danych projektowych i współpracę pomiędzy uczestnikami grup projektowych,  a także można poprzez automatyzację procesu projektowania skrócić cykle rozwoju produktów, a tym samym szybciej wprowadzić je na rynek. Dzięki PDMXpress można zwiększyć do maksimum zwrot inwestycji firmy w dane projektowe, sterując procesem ponownego wykorzystania komponentów. Dzięki PDMXpress można skonsolidować dane inżynierskie i powiązane z nimi dokumenty w jednym miejscu, użytkownicy mogą lepiej zorganizować informacje i zmniejszyć czas potrzebny na to, aby je odnaleźć, przejrzeć i ponownie wykorzystać w biegnących projektach. W miarę rozwoju projektów i zwiększenia stopnia ich komplikacji oprogramowanie PDMXpress będzie chronić projektantów i inżynierów przed przypadkowym nadpisaniem danych. Dodatkowo użytkownicy mogą zaoszczędzić wiele cennego czasu dzięki wydajnym narzędziom do powielania i ponownego wykorzystywania danych projektowych, redukując czas potrzebny do rozpoczęcia nowego projektu. PDMXpress umożliwia integrację z istniejącymi systemami biznesowymi tak, aby informacja projektowa był dostępna dla dalszych użytkowników procesu. Integracja zapewnia podłączenie do istniejących w przedsiębiorstwie aplikacji planowania zasobów i zarządzania cyklem życia produktu, takimi jak Microsoft SAP R/3.

Dlaczego warto wprowadzić zarządzanie danymi projektowymi i procesem projektowania?

Organizacja i wyszukiwanie danych
Dzięki możliwości wprowadzenia do archiwum dowolnego pliku, przeprowadzenia podstawowych i zaawansowanych wyszukiwań oraz takiego porządkowania danych, aby dopasować się do twojego procesu projektowania, PDMXpress pozwala użytkownikom na efektywniejsze wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie wartościowych informacji projektowych.

Kopiowanie projektów
Oszczędzaj czas pracy korzystając z wydajnej funkcjonalności służącej kopiowaniu projektów, dzięki której użytkownicy nie muszą ręcznie odtwarzać modeli i rysunków. Użytkownicy mogą skopiować cały projekt łącznie ze wszystkimi powiązanymi plikami. Proces ten tworzy nowy projekt i pozwala wybrać, które pliki zostaną skopiowane z nowymi nazwami, a które ponownie wykorzystane bez zmian.

Zmiany i cykle życia
Zapobiegaj poprawkom projektantów w dokumentacji z niewłaściwymi numerami zmian lub wykorzystaniu przez działy produkcyjne dokumentacji, która jest właśnie w trybie nanoszenia zmian. PDMXpress zapewnia elastyczne, bezpieczne schematy cykli życia oraz wprowadzania zmian, które dają użytkownikom całkowitą kontrolę nad cyklem życia danych projektowych.

Przeglądanie i komentowanie w 2D i 3D
Szybko dokonaj przeglądu i zbierz komentarze dotyczące projektów, aby zmniejszyć ilość pomyłek w trakcie przekazywania informacji dotyczących poprawek w projektach. Wbudowane oprogramowanie zapewnia sprawną funkcjonalność do przeglądania, nanoszenia komentarzy i dokonywania pomiarów.

Odwzorowanie właściwości
Dwukierunkowe odwzorowanie właściwości pozwala na wymianę i synchronizację atrybutów plików CAD (Autodesk Inventor, AutoCAD, SolidWorks, SolidEdge) oraz elementów w archiwum.

Zarządzanie pracą zespołową
Pozwól wielu użytkownikom jednocześnie bezpiecznie pracować z tymi samymi danymi projektowymi bez obawy o wzajemne nadpisywanie danych.

Integracja z wieloma systemami CAD i MS Office
Przechwytuj, zarządzaj i ponownie wykorzystuj wszystkie informacje powiązane z projektem w całym cyklu życia produktu. PDMXpress jest ściśle zintegrowany ze wszystkimi popularnymi aplikacjami takimi jak AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge oraz Microsoft Office.

Zarządzanie zestawieniem komponentów
Obejmij pełną kontrolę nad zestawieniami komponentów (BOM), używając do tego celu prostego interfejsu do zarządzania materiałami i ich ilościami potrzebnymi w projekcie. Twórz zestawienia komponentów bezpośrednio ze struktury części zapisanej w CAD, a potem dodawaj, usuwaj lub zmieniaj pozycje lub ilości w zestawieniu w celu uzyskania zestawienia komponentów.

Zautomatyzowane procesy wydań dokumentacji
Ręczne procesy zwalniania projektu do produkcji i wprowadzania zmian mogą doprowadzić do opóźnień w projekcie i błędów na wydziałach produkcyjnych. PDMXpress daje grupom projektowym wybór między standardowymi i konfigurowalnymi procedurami zwalniania do produkcji oraz zarządzania zmianami, co pomaga im zapobiegać kosztownym błędom i usunąć wąskie gardła w procesie.

Zrozumienie wpływu wprowadzonych zmian
Odkryj i zbadaj jeszcze przed zatwierdzeniem, jaki wpływ na projekty będzie mieć wprowadzana zmiana. Dzięki prostym funkcjom „Lista części” i „Wchodzi do” użytkownicy mogą przeanalizować w obrębie wielu zespołów, rysunków oraz zestawień materiałowych to, gdzie zostały użyte określone pliki i komponenty (indeksy).

"Powszechny" dostęp do danych
Skróć cykle projektowe poprzez umożliwienie wszystkim dostępu do danych projektowych (z uwzględnieniem praw dostępu).

Źródło: PROCAD

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.