AKTUALNOŚCI

GstarCAD 8, tuż przed premierą

GstarCAD8 to najnowsza odsłona platformy GstarCAD, kontynuacja i następca wersji 2012EX. To wynik trzech lat pracy programistów GstarSoft. Platforma jest wyposażona w całkowicie nowy silnik oraz szereg innowacyjnych technologii. GstarCAD8 jest zoptymalizowany do tego stopnia, że operacje użytkownika są wykonywane 3-5 razy szybciej, oraz dzięki zastosowanej rewolucyjnej technologii, zużycie pamięci zostało zredukowane o 40% -50%

Kluczowe funkcje

Nowy silnik

Nowy silnik zapewnia większą kompatybilność z plikami .dwg i APIs jak również większą płynność wymiany danych oraz daje możliwości do dalszego doskonalenia się i rozwoju w przyszłości.1a_speed

Nowe technologie

GstarCAD8 jest nawet od 3 do 5 razy szybszy w stosunku do poprzednich wersji programu GstarCAD. Zoptymalizowanie silnika graficznego  w połączeniu z najnowszą technologią powoduje odciążenie procesora i układów graficznych, dzięki czemu możemy płynnie i wydajnie pracować przy skomplikowanych zadaniach na dużych rysunkach.

1b_new

API

Znakomita kompatybilność GRXI/GRX w APIs oraz większa wydajności LISP od 5-10 razy.

Modularne oprogramowanie

Oprogramowanie podzielone jest na moduły, dlatego jest wolne od błędów. Daje możliwość wprowadzania szybkich poprawek.

1c_outstandingWsparcie dla Unicode

W GstarCAD8 zastosowano kodowanie Unicode, otwierając możliwość łatwiejszej adaptacji kolejnych wersji językowych.

Łatwiejsze przełączanie GUIs

GstarCAD8  daje możliwość przełączania się między interfejsami (wstążkowy / klasyczny), bez potrzeby restartu programu, uprzyjemniając tym samym pracę użytkownika .1d_easier

Dogodna zmiana widoków

GstarCAD8 pozwala na dogodną zmianę widoków, stylów wizualnych, rzutni i innych ustawień.1e_changing

Więcej operacji dla poleceń i okien dialogowych

W GstarCAD8 można wywoływać komendy na różne sposoby poprzez: menu, wstążkę, pasek narzędzi,  linie poleceń. Kolejnym atutem GstarCAD8 są opcje w oknach dialogowych, bardziej obszerne i  bliższe użytkownikom przyzwyczajonym do pracy w AutoCAD.

Skuteczny i szybszy menadżer warstw

W GstarCAD 8 ustawienia warstw są bardziej elastyczne i dają możliwość zmiany koloru, szerokości i rodzaju linii na rzutni w przestrzeni układu. Prędkość menadżera warstw jak i  blokowanie / odblokowanie warstw jest znacznie szybsze.1f_efficient

 Eksport import i publikowanie w większej ilości formatów

GstarCAD8 obejmuje więcej formatów niż poprzednia wersja. Eksport ( *. dwfx *. stl, *. eps, *. Dxx), import (*. sat, * .3ds, *. wmf) i publikowanie w PDF, a także 3D DWF.

 Powiększanie szczegółów

GstarCAD8 pomaga uwidocznić skomplikowane szczegóły projektu, bez konieczności powiększania całego rysunku.

Porównanie możliwości

 
GstarCAD8
AutoCAD 2012
 Wersja
Proffesional
Standard
Commercial
LT
Pliki
 Natywny format .dwg 2013
+
+
+
+
 .dwg i .dxf dla AutoCAD wersji 2.5 do 2013 + + - -
 .pat, .shx, .lin , etc. + + + +
 Ochrona hasłem + + + +
 Naprawa i kontrola plików + + + +
 Komenda Usuń + + + +
 eTransmit +  + + +
 Menadżer zestawu arkuszy - - + -
 Zestaw znaczników - - + -
 CAD Standard (.dws) + + + -
 Edycja Xref typu In-place + + + +
 Podkłady DWG + + + +
 Podkłady PDF - - + +
 Podkłady i import DGN - - + +
 Eksport do PDF + + + +
 Eksport do DWF 2D i 3D + + + +
 Porównanie rysunków + + - -
 Blokowanie rysunków + + - -
Interfejs
 Menu i paski narzędzi CUI  + + + +
 Wizualne dostosowanie menu  + +  + +
 Interfejs wstążkowy  +  +  + +
 Właściwości  +  +  + +
 Centrum projektowe  +  +  + +
 Paleta narzędzi  +  +  + +
 Linia poleceń  +  +  + +
 Przestrzeń robocza  +  +  + +
 Zakładka plików  +  + - -
Wybór, uchwyty i śledzenie
 Podgląd wyboru + + + +
 Narzędzia Szybki Wybór + + + +
 Edycja punktów uchwytu + + + +
 Stałe tryby lokalizacji + + + +
 Siatka i Skok + + + +
 Śledzenie biegunowe + + + +
 Grupa/Grupowanie + + + +
Wymiary
 Wymiary standardowe + + + +
 Wymiary zespolone + + + +
 Wiązania wymiarowe - - + -
 Szybkie wymiarowanie + + + +
 Qleader + + + +
 Przerwanie wymiaru + + + +
 Wielolinia odniesienia - - + +
Tekst
 Mtekst/Tekst wielowierszowy + + + +
 Tekst + + + +
 Wielojęzykowy zestaw znaków + + + +
 Edycja tekstu In-place/Lokalna edycja tekstu + + + +
 Edytor wewnętrzny lub zewnętrzny poprzez MTEKST + + + +
 Obsługa czcionki .shx i .ttf + + + +
 Pisownia + + + +
 Pola + + + +
 Opisowy + + + +
 Tekst kopii przyrostowych + + - -
 Tekst na linii + + - -
 Podsumowanie statystyki + + - -
Kreskowanie
 Gradienty kreskowania + + + +
 Własne wzory + + + +
 Przytnij/wydłuż do obiektów kreskowania + + + +
 Kwadratowe kreskowanie + + + -
Obrazy rastrowe
 Obsługa obrazów rastrowych (przycinanie, przeźroczystość, etc.) + + + +
 Obsługa pliku obrazu (bmpjpgpngtgatifgifpcx…) + + + +
Inne
 Rysowanie i modyfikowanie + + + +
 Helisa + + + +
 Ruch i zoom w czasie rzeczywistym + + + +
 SteeringWheels - - + +
 Wielowątkowa regeneracja obrazu + + + +
 Układ i obszar papieru + + + +
 Nieprostokątne rzutnie + + + +
 Menadżer warstw + + + +
 Multilinia i style multilinii + + + +
 Tworzenie i wstawianie bloków + + + +
 Definiowanie atrybutów bloku + + + +
 Bloki dynamiczne (Bedit) + + + +
 Wprowadzanie dynamiczne + + + +
 Ograniczenie parametryczne - - + +
 Tabele i style tabel - - + +
 Tabele + + + +
 Operacja logiczna polilinii + + - -
3D
 Powierzchnie 3D + + + -
 Modelowanie i edycja ACIS + - + -
 Kamera - - + -
 3D chodzenie i latanie - - + -
 Rendering + - + -
 Animacja przez ścieżkę - - + -
 Style wizualne + + + -
 (Solprof/solview/soldraw) + - + -
Drukowanie
 Pliki CBT i tabele STB + + + +
 Wbudowany sterownik drukowania + + + +
 Importowanie i edycja ustawień stron + + + +
 Publikuj + + + +
 Ukryj i Cieniuj w wydruku + + + +
Programowanie
 ActiveX, z edytowaniem typu In-place + + + -
 Edycja danych obiektu + + + -
 Pełne wsparcie LISP z obsługą vl-, vlr-, vla- i  vlax- + + + -
 Kodowanie LISP + + + -
 System Rozwoju Rozwiązań (SDS/ADS) + + + -
 Silnik DCL + + + -
 COM API + + + -
 Visual Basic for Applications + + + -
 Obsługa projektów VBA VBI + + +(DVB) -
 .net - - + -
 GRX (GstarCAD Runtime eXtension) + + +(ARX) -
 Menu CUI + + + +
 Wyrażenia Diesel + + + -
 Obsługa plików menu MNU i MNS + + + +
 API dla dopasowania pasków narzędzi i menu + + + -
Licencjonowanie
 Pojedyncza licencja z kluczem systemowym USB + + - -
 Licencja sieciowa z kluczem systemowym USB + + - -
 Pojedyncza licencja elektroniczna (Flexnet) + + + +
 Elektroniczna licencja sieciowa (Flexnet) + + + +
Źródło: Gstarcad

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.