Poznaj nowe funkcje SOLIDWORKS 2021

AKTUALNOŚCI

MacroSolid - ExcelBOM v.1.2 dla SolidWorks

Makro ExcelBOM - makro umożliwia automatyczne generowanie pliku Excel, który może posłużyć jako Lista materiałów tzw. BOM. Makro charakteryzuje się dużą elastycznością pod względem zarówno danych zamieszczanych w pliku Excel jak i samego wyglądu tabelki.

Makro umożliwia:

  1. generowanie Listy materiałów (BOM) do pliku Excel z:
   • a. wszystkich komponentów aktywnego złożenia,
   • b. wszystkich komponentów będących na najwyższym poziomie aktywnego złożenia;
  2. zapisanie generowanego pliku ExcelBOM:
   • a. w tym samym miejscu, co aktywny model złożenia,
   • b. w dowolnej lokalizacji na dysku w tzw. „Ścieżce zapisu”, którą można zdefiniować klikając na przycisk obok kontrolki lub ręcznie;
  3. przypisanie kolumnom B, C, D oraz E właściwości - makro podczas procesu generowania pliku Excel pobiera wartości określonych w oknie makra właściwości i wpisuje je dla każdego komponentu (wiersza), w odpowiedniej kolumnie;  4. sortowanie komponentów ze względu na ich typ. W pierwszej kolejności listowane są złożenia, a następnie kolejno: części, części kupowane/zamawiane oraz części standardowe. Dla każdego z typów określa się tzw. liczbę porządkową – liczba startowa, od której będzie rozpoczynało się numerowanie w kolumnie A.

   UWAGA! Makro identyfikuje części, jako kupione (Purchased Parts) będące w folderze o nazwie zawierające słowo kluczowe „Parts”. Makro identyfikuje części, jako tzw. standardowe (Standard) będące w folderze o nazwie zawierające słowo kluczowe „Screws”.  5. definiowanie nazw kolumnom;
  6. określenie szerokości kolumn oraz wysokości wierszom;
  7. zapisanie ustawień domyślnych okna makra;
  8. generowanie pliku Properties log Nazwa złożenia - data godzina.txt (tzw. log) z najistotniejszymi informacjami zachodzącymi podczas działania makra;

Ważne informacje

 • Makro zostało dostosowane i testowane dla MS Excel 2010.
 • Przed użyciem makra, wszystkie komponenty powinny być „w pełnej pamięci”. Komponenty w „stanie odciążonym” oraz „wygaszonym” będą pomijane w procesie generowania pliku ExcelBOM.

Źródło: ADKSolid

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.