AKTUALNOŚCI

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej w CAM Express

CAM Express (NX CAM) od wersji 8.0  został wyposażony w nowe narzędzie, pozwalające na generowanie dokumentacji technologicznej na podstawie szablonu wykonanego w MS Excel. Możliwości generowania dokumentacji nie jest nowością, jednak edycja i adaptacja szablonu dokumentacji we wcześniejszych wersjach systemu nie była tak łatwa, jak teraz.

Generowanie dokumentacji technologicznej

Aby wygenerować Dokumentację technologiczną wykorzystuje się ikonę dostępną w module Wytwarzanie CAM Express (NX CAM). Ikona staje się aktywna, gdy w nawigatorze operacji, zostanie wskazana pojedyncza operacja, bądź grupa operacji. Generowanie dokumentacji technologicznej dostępne jest również z menu Informacje --> Dokumentacja…

Uwaga: CAM Express (NX CAM) posiada duże możliwości dostosowania interfejsu do wymagań użytkownika. Na wszystkich zrzutach ekranu tego opracowania widoczny jest interfejs dostępny w standardowej Roli CAM Express (grupa Rodzaj przemysłu). Są to ustawienia dedykowane dla początkujących użytkowników systemu.

Po wybraniu ikony Dokumentacja technologiczna pojawia się okno wyboru szablonu dokumentacji (Format raportu) oraz katalogu zapisu plików dokumentacji (Plik wyjściowy):

Aby wygenerować Dokumentacje przy użyciu jednego z szablonów należy wybrać szablon, a następnie przycisk OK. Dokumentacja generowana jest w postaci kodu HTML. Plik dokumentacji automatycznie jest otwierany w domyślnej przeglądarce internetowej (przy zaznaczonej opcji Wyświetl plik wyjściowy). Wygląd, rozmieszczenie i rodzaj danych dostępnych w dokumentacji może być zmieniany przez użytkownika poprzez edycję szablonu w programie Microsoft Excel.

Uwaga: W zakładce Format raportu widoczne są cztery szablony dokumentacji. Aby mieć dostęp do raportów z poprzednich wersji należy wyedytować plik shop_doc.dat. Domyślna lokalizacja pliku to: C:/Program Files/Siemens/NX 8.0/MACH/resource/shop_doc... (usunąć znaki #)

Przygotowanie własnego szablonu Dokumentacji technologicznej

Pliki szablonów znajdują się w katalogu shop_doc, w katalogu instalacyjnym CAM Express (NX). Domyślna ścieżka do tego katalogu to C:/Program Files/UGS/NX 7.5/MACH/resource/shop_doc. Własny szablon najlepiej jest wykonać kopiując i edytując gotowy szablon, przygotowany przez producenta.

Uwaga: Dobrą praktyka jest, aby przed rozpoczęciem jakichkolwiek zmian w katalogu programu, wykonać kopię bezpieczeństwa plików, na których będą przeprowadzane zmiany. Dlatego w tym przypadku najlepiej jest wykonać kopię całego katalogu shop_doc, którego domyślna lokalizacja to: C:/Program Files/UGS/NX 7.5/MACH/resource. Daje to użytkownikowi możliwość powrotu do pierwotnych ustawień w przypadku wystąpienia  problemów. W razie potrzeby należy zastąpić cały katalog shop_doc jego kopią.

W lokalizacji: C:/Program Files/Siemens/NX 8.0/MACH/resource/shop_docexcel_templates znajduje się standardowy szablon shopdoc_template_English_operation_list_select, który posłuży do wykonania nowego, własnego szablonu dokumentacji. Składa się on z 3 plików (*.xlsx, *.tcl, *.htm) oraz jednego katalogu (*_files).

Wykonać kopię pliku shopdoc_template_English_tool_list_select.xlsx, a następnie zmienić nazwę kopii na: nowy_szablon.xlsx

Analogicznie należy postąpić z plikiem shopdoc_template_English_tool_list_select.tcl, czyli skopiować i zmienić nazwę kopii na nowy_szablon.tcl

Uwaga: Niedozwolone jest używanie w nazwach plików szablonów polskich znaków oraz spacji.

Kolejnym krokiem jest utworzenie pliku htm. Należy otworzyć plik nowy_szablon.xlsx w aplikacji Excel i zapisać go w formacie html, jako stronę sieci Web.

Instrukcja krok po kroku zapisu szablonu:

- otworzyć plik nowy_szablon.xlsx
- wybrać polecenie Zapisz jako à Inne formaty
- wybrać typ pliku jako Strona sieci Web
- wybrać opcję Zapisz:  Opublikuj ponownie: Arkusz
- kliknąć przycisk Opublikuj…

 

 

- Wprowadzić poprawną lokalizację pliku w polu Nazwa pliku,
- Kliknąć przycisk Opublikuj

W lokalizacji C:/Program Files/Siemens/NX 8.0/MACH/resource/shop_docexcel_templates pojawi się plik *.htm, który stanowi ostatni element szablonu.

W lokalizacji C:/Program Files/Siemens/NX 8.0/MACH/resource/shop_docexcel_templates pojawi się również folder „nowy_szablon_pliki”, zawierający grafiki, użyte w szablonie. Należy zmienić nazwę tego katalogu na „nowy_szablon_files”.

Uwaga: Katalog z grafikami szablonu zawsze nazywa się tak samo jak szablon, plus dodatkowo zawiera w nazwie „_pliki”. Zmieniając nazwę katalogu należy zmienić tylko ostatni człon nazwy – „_pliki” na „_files”.

Uwaga: Jeżeli szablon publikowany jest wielokrotnie, każdorazowo po publikacji należy zmienić nazwę katalogu z „***_pliki” na „***_files”.

Uwaga: Dla zaawansowanych – można uniknąć każdorazowej zmiany nazwy katalogu opisanej w uwagach powyżej. W tym celu odszukujemy w pliku shopdoc_exel.tcl wszystkie zwroty „_files” i zamieniamy na „_pliki”. Następnie zapisujemy plik pod inną nazwą, np.: shopdoc_exel_pl.tcl. Następnie w pliku „nowy_szablon.tcl” zmieniamy w linii z „source” nazwę „***shopdoc_exel.tcl” na „***shopdoc_exel_pl.tcl”.

Aby szablon był widoczny w liście dokumentacji technologicznych należy dodać odpowiednią linię w pliku: „shop_doc.dat”. Plik znajduje się w lokalizacji: C:/Program Files/Siemens/NX 8.0/MACH/resource/shop_doc
Najszybszym sposobem jest skopiowanie jednego z wierszy i wpisanie tam własnych nazw plików:

Pierwsze zaznaczenie od lewej to nazwa szablonu, która będzie wyświetlana w liście dokumentacji. Drugi to nazwa szablonu z rozszerzeniem *.tcl, który jest dodawany.

Generowanie dokumentacji odbywa się poprzez wybranie polecenia „Dokumentacja technologiczna”, zaznaczenie na liście szablonu, który ma być wykorzystany oraz wybranie przycisku „OK” lub „Zastosuj”.

Źródło: GM System

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.