ZW3D - oprogramowanie CAD MOLD  CAM w przystępnej cenie

AKTUALNOŚCI

Elastyczny czas pracy z punktu widzenia inżynierów

Bank Danych o Inżynierach w swojej ostatniej sondzie internetowej zapytał specjalistów z branży informatycznej i technicznej, czy zgodziliby się pracować w elastycznym wymiarze godzin.

wyniki_listopad_2012.png

 

Wyniki sondy "Czy zgodziłbyś się pracować w elastycznym wymiarze godzin?" przeprowadzonej przez BDI w dniach 25.09.2012 – 22.11.2012

Warto na samym początku zaznaczyć, iż polskie prawo pracy nie definiuje pojęcia elastycznego czasu pracy. Polega ono przede wszystkim na dopasowaniu wymagań pracodawcy do oczekiwań pracowników wobec wymiaru godzin spędzonych w miejscu zatrudnienia.

Najbardziej rozpowszechnionym przejawem elastycznego wymiaru godzin jest praca w niepełnym wymiarze czasu lub w godzinach nadliczbowych. Zatrudnienie na część etatu jest popularne wśród osób, które z różnych przyczyn nie mogą przez cały dzień przebywać w pracy. Mogą to być kobiety w ciąży, matki powracające do pracy po urlopie macierzyńskim, specjaliści pracujący na zasadzie outsourcingu, praktykanci i stażyści. Na część etatu decydują się również osoby, które są zatrudnione w kilku firmach jednocześnie. Niepełny wymiar godzin jest częstą formą zatrudnienia w firmach produkcyjnych, stosowaną w okresach zmniejszonej produkcji. Praca w godzinach nadliczbowych jest natomiast najczęściej sposobem pracowników na dodatkowy zarobek. Rozliczanie godzin nadliczbowych powinno być określone w umowie.

Na rynku pracy mamy również do czynienia z pojęciem elastycznej organizacji czasu pracy. Chodzi tu przede wszystkim o pracę w godzinach nocnych, pracę na zmiany, w weekendy. Kolejnym rozwiązaniem coraz częściej wprowadzanym przez przedsiębiorstwa jest ruchomy czas pracy. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim pracowników biurowych, którzy mają pracę zadaniową.  Polega ono na tym, że specjalista sam decyduje, o której godzinie rozpocznie pracę (np. między 8.00 a 10.00 rano).

Sonda potwierdza, że inżynierowie oraz informatycy na ogół są pozytywnie nastawieni do pracy w elastycznym wymiarze godzin. Zjawisko to jest postrzegane jako możliwość przystosowania pracy do indywidualnych potrzeb, godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Firmy proponujące elastyczny wymiar godzin są uważane za bardziej atrakcyjne. 

Ponadto elastyczny wymiar czasu pracy pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, lepiej zorganizować pracę, ograniczyć koszty. W przypadku pogarszającej się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, kierownictwo może zdecydować się na zatrudnienie pracowników na 7/8 etatu. Pozwala to ograniczyć wydatki na wynagrodzenia podwładnych, uniknąć zwolnień.

Zarówno pracownicy jak i pracodawcy powinni pamiętać, że elastyczny czas pracy często leży we wspólnym interesie obu stron. Większość specjalistów jest otwarta na taką formę zatrudnienia. Pracodawcy również coraz częściej przekonują się, że takie rozwiązanie jest bardzo efektywne.

Źródło: BDI - Bank Danych o Inżynierach

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.