ZW3D - oprogramowanie CAD MOLD  CAM w przystępnej cenie

AKTUALNOŚCI

Co stresuje inżyniera w pracy?

Stres jest reakcją człowieka na trudne sytuacje, z którymi organizm nie radzi sobie. W pracy dane zjawisko występuje najczęściej, gdy poziom wymagań stawianych pracownikowi nie jest zgodny z możliwościami sprostania tym wymaganiom. Warto zaznaczyć, iż zdolności pracownika zależą nie tylko od jego umiejętności indywidualnych. Także od pomocy ze strony współpracowników, warunków oraz narzędzi pracy, motywowania ze strony kierownictwa.

wyniki_sierpien_2012.png

 

Wyniki sondażu p.t. "Co według Ciebie jest najbardziej stresujące w pracy?" przeprowadzonego przez BDI w dniach 17.07 - 21.08.2012r.

Bank Danych o Inżynierach w sierpniu 2012 roku przeprowadził wśród specjalistów z branż technicznych oraz IT sondę internetową pt. „Co według Ciebie jest najbardziej stresujące w pracy?”.

Większość, aż 27,7% specjalistów, wskazało presję czasu jako najbardziej stresujący czynnik. Występuje, gdy jest wymagany zwiększony nakład pracy w bardzo krótkim czasie. Wykonywanie zadań „na wczoraj” jest najbardziej charakterystyczne dla branży informatycznej, produkcyjnej oraz na stanowiskach handlowych. Z sondy wynika, iż pracownicy na ogół chcą mieć wszystko zaplanowane, niechętnie podejmują się realizacji zadań na ostatnią chwilę. Zdają sobie sprawę, że jedynie przemyślana, ułożona i zaplanowana praca może być wykonana dobrze i na czas.

Kolejną przyczyną stresu w pracy jest rywalizacja pomiędzy pracownikami. Zagłosowało na nią 21,3% specjalistów. Istotą rywalizacji jest dążenie do bycia lepszym od innych. Rezultatem rywalizacji jest zwycięstwo jednych i porażka drugich. Współzawodnictwo wśród pracowników jest dobre, gdy prowadzi do większego zaangażowania w wykonywane zajęcia, motywuje do doskonalenia umiejętności. Niezdrowa rywalizacja jest natomiast stresująca, doprowadza do konfliktów w zespole i mniej efektywnej pracy.

Trudne warunki pracy jako czynnik stresujący wymieniło 17,4% głosujących. Negatywny wpływ na samopoczucie pracowników może mieć niewłaściwe oświetlenie lub temperatura pomieszczeń, hałas, zła organizacja stanowisk pracy. Przepisy prawa regulują dopuszczalne natężenie czynników szkodliwych. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie godnych warunków pracy swoim podwładnym.

Dla 13,5% pracowników najbardziej stresujący jest kontakt z przełożonym. Dobry lider powinien inspirować swój zespół, kontrolować osiągnięcia każdego jego członka, doceniać swoich podwładnych. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy powinni pamiętać, że każdy potrzebuje konstruktywnej krytyki. Powinni zgłaszać swoje uwagi przełożonemu, przedstawiać nowe pomysły. Szczera rozmowa szefa z podwładnymi jest niezwykle ważnym elementem rozwoju firmy i pracowników.

Kontakt z klientem jest stresujący dla 10,3% specjalistów. Większość osób boi się spotkań bezpośrednich. Zdarzają się również sytuacje, gdy pracownicy mają obawy przed rozmową telefoniczną. Budowanie relacji z klientem polega na wzbudzaniu i utrzymaniu zaufania, rozpoznawaniu potrzeb, doradzaniu. Warto zawsze mieć pozytywne nastawienie oraz wiarę w siebie. Osoba, która nauczy się słuchać i szukać właściwych rozwiązań, na pewno nie będzie miała problemu w nawiązywaniu współpracy.

Stresująca jest również zbyt duża odpowiedzialność. Zagłosowało na nią 9,7% ankietowanych. Ten czynnik najczęściej występuje na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych. Jak również w przypadku osób samodzielnie prowadzących duże projekty. Pracownicy są obarczani odpowiedzialnością materialną, dyscyplinarna. Jak również za rozwój swoich podwładnych i strategię firmy.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki negatywnie wpływają na pracę. Istnieje wiele metod radzenia sobie ze stresem. Można jednak wyodrębnić dwa najważniejsze sposoby. Pierwszym i łatwiejszym jest unikanie czynników wywołujących stres. Drugi - walka ze stresem. Każdy pracownik powinien wybrać swoją metodę.

Źródło: BDI - Bank Danych o Inżynierach

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.