ZW3D - oprogramowanie CAD MOLD  CAM w przystępnej cenie

AKTUALNOŚCI

Solid Edge 2022 - co nowego

W dniu 6 października miała miejsce światowa premiera nowej wersji programu Solid Edge 2022 od Siemens Digital Industries Software. Inżynierowie z firmy Cador Consulting przygotowali dla Państwa opis wszystkich zmian i nowości jakie pojawiały się w Solid Edge 2022.

Projektowanie mechaniczne

Części:

Modelowanie podziału (Subdivision Modeling) – dodano nowe polecenia: Most, Odsuń, Wyrównaj do krawędzi oraz opcję podniesienia krawędzi klatki na odległość z możliwością dodania wybranej ilości segmentów.

Modelownie konwergentne – zwiększono możliwości edycji modeli siatkowych poprzez umożliwienie wykonywania operacji takich jak Otwór, Wyciągnięcie, Zaokrąglenie itp. tworząc modele hybrydowe zawierające elementy siatkowe oraz klasyczne.

Projektowanie generatywne – solver Frustrum zastąpiono nowym solverem Siemens. Od teraz Solid Edge tworzy hybrydowe modele konwergentne oraz pozwala na większą kontrolę podczas tworzenia optymalizacji.

Promieniowe – nowa opcja w środowisku synchronicznym pozwalająca modyfikować promienie wybranych lic współosiowych i szyków kołowych.

Krzywa wynikowa równania – w Szkicu 3D pojawiła się opcja tworzenia krzywych na podstawie równań. Umożliwia ona dzielenie, przycinanie oraz utwierdzenie tak stworzonej krzywej.

Wyciągnięcie bryły po krzywej – dodano możliwość umieszczenia narzędzia normalnie do powierzchni.

Części blaszane:

Zagięcie przez przekroje – w sekcji „Sposób gięcia” dostępne są teraz 3 opcje: Zaawansowane, Zagięcie, Wyoblone. Dodane zostały również opisy tłumaczące funkcjonalność.

Złożenia:

Przypisz zapamiętane relacje – dzięki nowej możliwości przypisania relacji z poziomu modelowania części, wstawianie dużej ilości takich samych elementów stało się niezwykle proste.

Podgląd złożenia – poprzez dodanie nowej możliwości otwierania złożeń, ich przegląd oraz edycja stają się dużo prostsze i szybsze. Funkcja pozwala na otworzenie podglądu złożenia i wybór elementów, które elementów które mają zostać w pełni załadowane.

Płyta usztywnienia – w złożeniu oraz konstrukcji ramowej pojawiła się nowa opcja pozwalająca tworzyć trójkątne usztywnienia między dwoma licami, a usztywnienia te posiadają relacje do lic tworzących. Płytom można nadać materiał oraz są widoczne w listach części oraz BOM.

Modelowanie w złożeniu oraz komponenty wewnętrzne – dodano możliwość tworzenia komponentów wewnętrznych, które zachowują się jak zwykłe części (możliwa jest ich edycja, nadanie materiału oraz relacji). Możliwe jest modelowanie synchroniczne oraz sekwencyjne, a geometria zapisywana jest w pliku złożenia.

Pasek wyszukiwania – pojawił się nad drzewkiem PathFinder i pozwala wyszukiwać części i podzłożenia. Opcja ta wykorzystuje automatyczne uzupełnianie oraz zaznacza wyszukane części.

Referencyjna chmura punktów – umożliwia wstawianie chmury punktów do dokumentu złożenia. Wspierane formaty: pts, ptx, asc, xyz, las, stl, ply, Autodesk Recap (rcs i rcp). Pozwala na zmianę gęstości i wielkości chmury punktów oraz umożliwia wykonywanie pomiarów.

Konstrukcje ramowe – tu pojawiło się kilka opcji:

  • „przytnij/rozciągnij” pozwalającą edytować zakończenia profili ramowych;
  • możliwość użycia „Różnica” na komponentach ramowych;
  • ustawienie „Podziel przecinające ramy” pozwalające na łatwy podział nachodzących się segmentów (np. przekątnych).

Blokuj – poszerzenie możliwości blokowania elementów w złożeniu.

Możliwość stworzenia płaszczyzny stycznej w dokumencie złożenia.

Rysunek:

Lista części rodziny złożeń – tworzy tabelę dla składników rodziny złożeń, pozwala usuwać oraz dodawać składniki.

Możliwość użycia Tekstu właściwości w Tabeli użytkownika.

Otwieranie modeli z poziomu listy części.

Trzy opcje wyświetlania ułamków: Ułamek, Ukośne i Liniowe.

Możliwość dodania Linii pomocniczych do wirtualnych punktów przecięcia.

Znak wodny – dodano opcję pozwalającą wstawić znak wodny, pozwala użyć Tekst właściwości. Możliwe jest włączenie/wyłączenie Znaku wodnego podczas drukowania.

Dodatki

Projektowanie elektryczne:

Wyznacz wzdłuż powierzchni – Solid Edge 2022 pozwala prowadzić przewody na podstawie nie tylko powierzchni, ale także krawędzi oraz powierzchni walcowych;,.

Electrical Routing – dodano możliwość tworzenia dwukolorowych przewodów.

Przypisz przyłącza - od teraz również dostępne z poziomu złożenia. Opcja umożliwia przeniesienie przyłączy z części do złożenia za pomocą jednego kliknięcia.

Kreator zespołów przewodów - dodano możliwość wyszukiwania elementów w bibliotece 3DfindI.

Przypisanie ID komponentów elektrycznych w Solid Edge, pozwala zamienić lub dodać nazwy komponentów w Solid Edge na nazwy nadane w Electrical Design.

Dodano możliwość tworzenia listy BOM zawierającej przewody oraz komponenty.

Symulacja:

Usprawniono proces generowania siatki do symulacji, co pozwala na generowanie lepszej jakości siatki oraz umożliwia rozwiązywanie przypadków, które wcześniej były niemożliwe.

Ciśnienie hydrostatyczne - możliwe do użycia w Statyce Liniowej

Usprawniono Symulację dostępną w środowisku konstrukcji ramowych oraz dodano wsparcie dla naprężenia Von Mises’a. W nowym Solid Edge 2022 można manualnie tworzyć połączenia sztywne oraz usuwać je z poziomu drzewka Pathfinder.

Dodano możliwość tworzenia Siatki dla modeli siatkowych – konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego klasycznego lica oraz stworzenie powierzchni, do których mogą zostać przyłożone siły.

Wytwarzanie:

2D Nesting – dodano możliwość zapisania “resztek” materiału do późniejszego użycia, ulepszono proces wybierania kilku zestawów z jednego złożenia.

CAM Pro – Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis będzie dostępny dla użytkowników licencji (najwcześniej w grudniu):

  • SE289 (Classic Node-Locked)
  • SE290 (Classic Floating)
  • SE350 (Foundation Node-Locked)
  • SE351 (Foundation Floating)
  • SE388N (Premium Floating)
  • SE388F (Premium Floating)

Technical publications:

Dodano możliwość wczytania jedynie wybranych konfiguracji wyświetlania, co w praktyce pozwala zmniejszyć rozmiar plików oraz skrócić czas ładowania.

Zoom View – pozwala tworzyć “szczegół” tj. obszar przybliżony widoku.

Dodano możliwość Zapisywania/Wczytywania ustawień listy części oraz zwiększono możliwości jej graficznego dostosowywania;

Zarządzanie danymi:

Dynamiczna wizualizacja pozwala na filtrowanie elementów złożenia na podstawie danych takich jak Data zapisania, materiał itd.

Aktualizuj informacje o statusie – w Solid Edge 2022 nie ma konieczności by części były aktywne oraz a całe złożenie ponowne otwieranie. Jeżeli części były modyfikowane to inforamcja o tym fakcie zostanie wyświetlona w drzewie Pathfinder.

Właściwości pliku – zmodernizowano i rozbudowano okno dialogowe Właściwości pliku, dzięki czemu znajdowanie i utrzymywanie metadanych dokumentów stało się znacznie łatwiejsze.

Pojawiły się także nowe komendy dostępne w opcjach Windows:

To już wszystkie zmiany i nowości jakie pojawiły się najnowszej wersji Solid Edge 2022. Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich nowości w praktyce.

Wersję próbną najnowszego Solid Edge można pobrać TUTAJ >>

Źródło: Cador Consulting

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.