Podręcznik SOLIDWORKS 2020
PLASTPOL 2020
Solid Edge - 5 sprawdzonych sposobów na duże złożenia

AKTUALNOŚCI

Częściowa faza i zaokrąglenie w SOLIDWORKS 2019

Praca z bardziej złożonymi geometriami niesie ze sobą wiele wyzwań. Jedno z nich może pojawić się w momencie, w którym do naszego modelu musimy dodać częściowe zaokrąglenie lub fazę czyli taką operację, która nie wykorzystuje całej krawędzi modelu lecz jej część.

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Jak widać na załączonym wyżej obrazie naszym celem będzie stworzenie fazy w środkowej części modelu. Żeby lepiej pokazać dostępne narzędzia każdy sposób przedstawię dwukrotnie zmieniając pozycję początku fazy.

Sposób pierwszy – częściowa faza w oparciu o wycięcie po ścieżce

Ten sposób prawdopodobnie jest znany osobom, które już musiały wykonać tego typu operacje. W wersjach SOLIDWORKS 2018 i starszych do problemu należało podejść wykorzystując następujące kroki:

a) należy stworzyć płaszczyznę szkicu w miejscu rozpoczęcia częściowej fazy,

b) na tej płaszczyźnie wykonać szkic profilu cięcia,

c) wykonać wycięcie po ścieżce wskazując krawędź, wzdłuż której ma zostać wykonana operacja. Gdyby była konieczność wskazania więcej niż 1 krawędzi użyć: „Menadżer wyboru SelectionManager” lub stworzyć szkic 3d konwertując odpowiednią krawędź.

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Poniżej przedstawiono analogicznie wykonaną fazę przy zmienionej lokalizacji początku fazy.

a) generowanie punktu na krawędzi modelu potrzebnego do lokalizacji nowej płaszczyzny,

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

b) wygenerowanie płaszczyzny prostopadłej do krawędzi przechodzącej przez punkt z kroku “a”,

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

c) wykonanie szkicu profilu cięcia oraz operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Przy zastosowaniu tej metody mogą pojawić się błędy informujące o tym, że nie udało się wykonać operacji lub wycięcie nie obejmuje całej szerokości modelu i zostawia bardzo cienką warstwę nieusuniętego materiału.

Sposób drugi – częściowa faza z użyciem podziału obiektu

Kolejną metodą używaną wcześniej do wykonywania tego typu operacji był podział obiektu, a następnie wykorzystanie powstałej krawędzi w celu dodania klasycznej fazy. Aby zastosować to rozwiązanie należy:

a) wygenerować płaszczyzny podziału,

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

b) z użyciem funkcji „Podziel” podzielić model na osobne obiekty,

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

c) wykonać fazę na interesującym nas obiekcie,

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

d) połączyć bryły w jedną całość wykorzystując funkcję „Połącz”.

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Poniżej ponownie przedstawiono analogicznie wykonaną fazę przy zmienionej lokalizacji początku fazy. Kroki do wykonania takiego modelu są analogiczne jak wyżej.

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Sposób trzeci – „Odsunięta ściana” jako typ fazy

Przy zastosowaniu poprzednich metod możliwe jest wykonanie takiej fazy ale wymaga to nieco czasu i wiedzy na temat działania wykorzystywanych funkcji. W SOLIDWORKS 2019 nie jest to już konieczne, a dodanie częściowej fazy jest znacznie prostsze i można je wykonać przeciągając punkty początku i końca fazy.

a) zaczynamy od modelu bazowego,

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

b) Wybrać funkcję „Faza” i jako rodzaj fazy wybrać „Odsunięta ściana”,

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

c) Zaznaczyć opcje „Parametry częściowej krawędzi”. Mamy do dyspozycji dzięki temu ustawienia statusu początku i końca, które można określić jako odsunięcie: odległości, procentowe lub odniesienia. W tym przypadku pokażę tą ostatnią (odniesienia), ale stosując dwie pierwsze również otrzymamy efekt częściowej fazy, gdzie początek i koniec możemy określić parametrycznie (wprowadzając wartości liczbowe) lub po prostu przeciągnąć początek i koniec wedle naszego uznania.

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Poniżej ponownie przedstawię analogicznie wykonaną fazę przy zmienionej lokalizacji początku fazy. Kroki do wykonania takiego modelu są analogiczne jak wyżej.

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Tak wykonaną fazę możemy zamienić również na zaokrąglenie.

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Tworzenie częściowego zaokrąglenia przebiega bardzo podobnie. Wybieramy „Zaokrąglenie”, jako typ „Zaokrąglenie o stałym rozmiarze” i zaznaczamy opcję „Parametry częściowej krawędzi”. Reszta przebiega analogicznie.

Częsciowa faza i zaokraglenie w SOLIDWORKS 2019 - DPS Software

Stworzenie fazy czy zaokrąglenia przed wersją 2019 jak widać wymagało obejścia problemu. Do problemu podchodzono poprzez podział brył lub przez wyciągnięcie po ścieżce. Stosując te metody użytkownicy uzyskiwali zamierzony efekt końcowy ale znaczącym nakładem czasu.

W SOLIDWORKS 2019 rozszerzono funkcjonalność tworzenia zaokrągleń i faz umożliwiając modyfikację wskazanej krawędzi definicji początku i końca tych operacji. Dzięki tej opcji uzyskiwanie pożądanych kształtów jest teraz znacznie prostsze i szybsze.

Autor: Dawid Marcinkowski

Źródło: DPS Software

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

Stacja robocza Lenovo ThinkPad P53

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.