AKTUALNOŚCI

Test kompetencji Solid Edge - nowość na rynku IT

W oparciu o wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Solid Edge, specjaliści z firmy GM System stworzyli nowatorską na polskim rynku, kompletną metodę podnoszenia kompetencji osób korzystających z systemu. Test kompetencji użytkowników Solid Edge powstał w odpowiedzi na sygnały płynące ze strony Klientów, wskazujących znaczenie znajomości systemu w podnoszeniu jakości i szybkości wykonywanej pracy oraz profesjonalizacji poziomu realizowanych przez nich projektów.

Proponowane przez GM System rozwiązanie jest sprawdzianem poziomu kompetencji (zakresu wiedzy, umiejętności i doświadczenia) pracowników korzystających z oprogramowania Solid Edge. Zweryfikowanie aktualnego stanu umiejętności obsługi systemu pozwala na dokładne zidentyfikowanie obszarów, w których wiedza użytkownikówwymaga uzupełnienia. Na podstawie opracowanych wyników przeprowadzonego testu znajomości Solid Edge powstał autorski program szkoleniowy - dostosowany do konkretnych potrzeb jego uczestników.

Test kompetencji składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na weryfikacji aktualnego poziomu znajomości Solid Edge, przeprowadzonej na podstawie sprawdzania wiadomości teoretycznych oraz praktycznych umiejętności posługiwania się systemem. Do weryfikacji wiadomości teoretycznych stworzono specjalną aplikację, dzięki której w prostyi szybki sposób można przeprowadzić test znajomości oprogramowania. W oparciu o uzyskane odpowiedzi powstaje profil dokładnie reprezentujący poziom znajomości możliwości systemu Solid Edge przez danego użytkownika. Sprawdzenie praktycznych umiejętności użytkowników jest możliwe dzięki wykonaniu przez nich bezpośrednio w systemie Solid Edge pięciu specjalnie przygotowanych zadań. Pozwalają one określić nie tylko poziom znajomości możliwości systemu Solid Edge, ale również stopień jego wykorzystania w praktyce. Etap weryfikacji przy użyciu specjalizowanych narzędzi i odpowiednio przygotowanego zestawu zadań trwa zaledwie 4 godziny.

W kolejnym etapie eksperci GM System przygotowują dla każdego z uczestników indywidualny arkusz oceny, zawierający zarówno profil reprezentujący poziom znajomości i stopień wykorzystania możliwości systemu Solid Edge, jak i również precyzyjną ocenę wykonanych zadań. W arkuszu wyników są zdefiniowane także obszary wymagające uzupełnienia.

Na podstawie wyników poszczególnych uczestników powstaje raport, będący zbiorczym zestawieniem osiągnięć wszystkich uczestników testu. Porównanie stanowi podstawę do zdefiniowania podziału na grupy szkoleniowe, dostosowane poziomem do zakresu wiedzy i praktycznych umiejętności osób biorących udział w teście. Szkolenia prowadzą eksperci GM System, którzy od lat wdrażają i obsługują Solid Edge. Wszystkie programy szkoleniowe mają charakter autorski i są skonstruowane specjalnie na potrzeby uczestników konkretnego szkolenia. Dzięki temu pracownik biorący udział w przedsięwzięciu ma szansę poprawić zarówno jakość swoich projektów, jak i zredukować liczbępopełnianych błędów.

Podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w teście kompetencji w istotny sposób przekłada się na poziom wykorzystania przez nich możliwości najefektywniejszego dostępnego obecnie na rynku systemu CAD. Pozwala na to nowatorska formuła weryfikacji kompetencji, dzięki której kadra zarządzająca danymprzedsiębiorstwem oraz uczestnicy testu mają okazję, w sposób nie kolidujący z aktualnymi zadaniami, uzyskać informacje o aktualnym poziomie wiedzy i obszarach, w których należypodnosić umiejętności operowania systemem Solid Edge.

Źródło: GM System

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.