AKTUALNOŚCI

Jakie analizy MES możemy wykonać w Inventor 2017?

Analiza Metodą Elementów Skończonych pozwala na weryfikacje części i zespołu pod względem występujących naprężeń, odkształceń czy drgań własnych. Możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie dla projektowanej części i zespołu, już na początku tworzenia produktu. Dzięki analizie można mieć pewność, że projektowane wyroby będą działać w sposób właściwy.

W analizie naprężeń występują dwa typy symulacji:
– analiza statyczna,
– analiza modalna (częstości drgań własnych, postacie drgań oraz wartości współczynników tłumienia).

 • Po stworzeniu symulacji oraz ustawieniu parametrów i warunków brzegowych program:
 • tworzy przypadki obliczeniowe,
 • wykonuje modelowanie geometryczne,
 • automatycznie wykrywa kontakty,
 • generuje siatkę,
 • wykonuje obliczenia dla każdego punktu danych.

Efektem symulacji jest graficzne przedstawienie wyników:

analiza naprężeń

Inventor 2017 rozpoznaje szczegółowe cechy zespołów. Szczególnym przypadkiem są  spoiny które pod obciążeniem zachowują się inaczej niż np. połączenia śrubowe. Program automatycznie je uwzględnia, a właściwości umieszcza w parametrach symulacji.

Połączenia spawane zaliczane są do listy elementów i są oceniane pod względem kontaktu oraz siatki. Dla spoin w których powierzchnia czołowa nie jest połączona, zaleca się użycia rodzaju kontaktu typu – separacja. W przypadku elementów konstrukcji stykających się ze sobą może zmienić ich sposób automatycznego połączenia. Kontakt automatyczny należy edytować i zmienić ręcznie. Okno ustawienia analizy naprężeń oraz przewodnik pomagają w tworzeniu prawidłowej symulacji. Przewodnik prowadzi po poszczególnych krokach tworzenia obliczeń oraz zawiera ich szczegółowy opis.

Typowy proces tworzenia analizy naprężeń:

 1. Wstępna analiza przypadku  – oszacowanie fizycznych zachowań koncepcyjnego modelu.
 2. Przygotowanie analizy – definiowanie materiału oraz warunków brzegowych, sprecyzowanie kontaktów oraz wszystkich preferencji siatki.
 3. Obliczenia – uruchomienie symulacji i wygenerowanie wyników.
 4. Analiza wyników – przegląd i analiza wyników
 5. Rewizja oczekiwań – czy rezultat jest zgodny z oczekiwaniami

TAK – analiza została wykonana prawidłowo

NIE – należy zmodyfikować dane wejściowe: redukować złożoność geometrii, usunąć wątpliwą geometrie, zmienić warunki brzegowe, zmienić typ symulacji, itp.

Źródło: PCC Polska

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.