Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Narzędzie dla konstruktorów pracujących w Solid Edge i w NX CAD - kalkulator tolerancji i pasowań

AKTUALNOŚCI

Poznaj nowości Autodesk Revit 2017

Revit to od lat lider w zakresie oprogramowania wspomagającego modelowanie informacji o budynku (BIM). Program Revit 2017 to pojedyncza aplikacja uwzględniająca wszystkie branże: architektoniczną, instalacyjną i konstrukcyjną, która obsługuje proces BIM od koncepcji aż po budowę.

Posiadasz aktualną wersję Revita branżowego? Od teraz masz dostęp do Revita 2017 zawierającego moduły Architecture, MEP oraz Structure! Firma Autodesk poinformowała, że od 14.04.2016 wszystkie Revity branżowe (Architecture, MEP, Structure) zostają zmigrowane do jednego programu Revit 2017, który zawiera wszystkie powyższe apliakcje. Klienci posiadający licencje wieczyste Revita branżowego z aktualnym maintenance plan zostaną zmigrowani do Revita 2017. Klienci posiadający licencje czasowe Revitów branżowych zostaną zmigrowani do Revita 2017. Koszt odnowienia maintenance plan oraz licencji czasowych pozostanie taki sam jak przed zmianą

Nowe funkcje programu Autodesk Revit 2017

NOWOŚCI - WSZYSTKIE BRANŻE:

Parametry globalne
Parametry globalne umożliwiają wprowadzanie rodzin parametrycznych do środowiska projektu, aby lepiej uchwycić założenia projektowe. Można utworzyć parametry globalne charakterystyczne dla pojedynczego pliku projektu, które nie są przypisane do kategorii. Użyj parametrów globalnych w celu sterowania wartością wymiaru lub wiązania, przypisania do właściwości wystąpienia elementu, aby sterować jego wartością, lub raportowania wartości wymiaru, tak aby wartość mogła być użyta w równaniach innych parametrów globalnych. 

Wydajność
Prezentacja modelu przebiega w sposób płynny i ciągły, bez przerw na odświeżenie grafiki i przerysowanie wszystkich elementów. Program wyświetla tylko widoczne elementy w widoku, nie przerysowuje niewidocznych.

Nowości Autodesk Revit 2017

Autodesk Raytracer
Wizualizacje tworzone są szybciej i bardziej realistycznie. Autodesk Raytracer jest silnikiem do renderowania, znacznie skraca czas tworzenia wizualizacji. Lepiej przedstawia oświetlenie, światła odbite i materiały.

Nowości Autodesk Revit 2017

Edycja tekstu
Nowe narzędzia ułatwiające wstawianie i edycję tekstu. Możliwość wstawiania indeksów górnych i dolnych, zmniejszanie i zwiększanie akapitów, tworzenie list punktowych, numerycznych i literowych, automatyczne zwiększanie i zmniejszanie list, zamiana wszystkich liter na wielkie.

Wartości obliczeniowe w etykietach
Narzędzie działa w każdym typie etykiety. Możliwość dodawania obliczonych parametrów w rodzinie etykiety.

Dynamo
Revit jest całkowicie zintegrowany  z Dynamo, programem do graficznego programowania. Nowe narzędzie nie wymaga dodatkowych instalacji. Przyjazne do dostosowywania informacji o budynku i tworzenia nowych skryptów.

Nowości Autodesk Revit 2017

Styczność blokady
Podczas szkicowania można teraz zablokować styczność na liniach konturu (stropu, dachu, itp.) i liniach w edytorze rodziny. To udoskonalenie eliminuje poprzednią konieczność stosowania skomplikowanych wzorów i skojarzeń parametrycznych do sterowania zależnościami stycznych.

Szablon widoku dla zestawień
Szablon widoku dla zestawień zawiera takie parametry jak pola, filtr, sortowanie/grupowanie, formatowanie, wygląd.

NOWOŚCI - ARCHITEKTURA:

Wskazywanie głębokości
Funkcja służy do sterowania sposobem wyświetlania elementów oddalonych od obserwatora w przekrojach i elewacjach. Zmiana sposobu wyświetlania elementów polega na stapianiu się obiektów z kolorem tła. Zakres odległości stapiania kontrolujemy za pomocą suwaków.

Nowe obiekty nadrzędne dla poręczy
Obiektem nadrzędnym dla poręczy może być góra ściany, strop, dach. Poręcz uwzględnia spadki i krzywizny elementów.

Formit 360 Converter
Konwertuje pliki SketchUP i rodziny Revitowe na pliki Formit jak i Formit na RFA. Dodatek do konwersji jest wewnątrz Revita 2017.

Autodesk Insight 360
Subskrypcja Revita 2017 obejmuje także dostęp do Autodesk Insight 360. Insight 360 integruje istniejące procesy projektowe, takie jak analiza energetyczna Revit i analiza oświetlenia w programie Revit, które zawierają teraz rozszerzone opcje dostosowywania.

Nowości Autodesk Revit 2017

NOWOŚCI - KONSTRUKCJE:

Łącznik zbrojenia konstrukcyjnego
Narzędzie umożliwia umieszczenie elementu łącznika do połączenia sąsiadujących prętów. W razie potrzeby program automatycznie skróci pręty.

Nowości Autodesk Revit 2017

Zmienny zestaw zbrojenia
Określa zestaw zbrojenia, który umożliwia stosowanie różnych długości poszczególnych prętów w nietypowym obiekcie nadrzędnym.  Pręty w zestawie zbrojenia są przyciągane do nierównoległych ścian obiektu nadrzędnego. Zestaw cały czas zachowuje możliwość opisania narzędziem „Wiele zbrojeń”. Każdy różniący się pręt w zestawie ma indywidualny numer i może figurować osobno w zestawieniach.

Graficzna edycja wiązań zbrojenia
Umieszczanie zbrojenia jest bardziej precyzyjne i domyślne. Wybór analizowanej krawędzi poprzez kliknięcie i standardowa edycja wymiaru tymczasowego. Nowe możliwości zastępują okno dialogowe „Wiązanie zbrojenia”.

Nowości Autodesk Revit 2017

Zagięte zbrojenie siatkami
Podczas umieszczania arkuszy zbrojenia siatkami można teraz wykonać szkic zagiętych arkuszy, aby uwzględnić różne kształty betonowego obiektu nadrzędnego.

Połączenie konstrukcyjne
Dodaje symboliczne połączenie konstrukcyjne do elementów stalowych. Ułatwia wymianę informacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. Połączenia posiadają szczegółowe informację jak status zatwierdzenia, typ, siły i dane analityczne, materiały, producent, itp. Połączenia są zestawialne.

Autodesk Steel Connections for Revit
Nowy dodatek umożliwiający wyświetlenie szczegółowej geometrii sparametryzowanych połączeń. Połączenia są zsynchronizowane z programem Advance Steel.

Nowości Autodesk Revit 2017

Podziel element
Funkcja „Podziel element” w Revicie 2017 działa również na słupy.

Nowe stalowe profile katalogowe
Revit 2017 posiada nowe katalogowe profile stalowe dla wielu państw w tym Polski.

Fundamenty konstrukcyjne
Polecenie „Dołącz górę/podstawę” umożliwia teraz dołączenie słupów konstrukcyjnych do stóp fundamentowych i płyt fundamentowych. Dopasowanie do wysokości fundamentu spowoduje, że długość słupa dopasuje się odpowiednio.

NOWOŚCI - INSTALACJE MEP:

Narzędzie „Projekt do Produkcja”
Wprowadzono możliwość przejścia z poziomu projektowania do poziomu wykonawczego dzięki uszczegółowieniu elementów narzędziem Projekt do Produkcja. Narzędzie dostarcza listę wybieralną kilku powiązanych typów systemów. Elementy trasy generowane są według zasad zdefiniowanych w ustawieniach narzędzi Fabrication – element produkcyjny.

Optymalizacja długości
Ostrzeżenia pomagają nam zidentyfikować zbyt długi prosty odcinek trasy. Narzędzie pozwala prawidłowo podzielić taki segment i wybrać pozycję krótszego odcinka trasy.

Ulepszenia w modelowaniu: Znajdź przebieg i wypełnij
Aby pomóc zautomatyzować tworzenie modeli wykonawczych (produkcyjnych), dodano nowe narzędzie Znajdź przebieg i wypełnij. Narzędzie pozwala na wskazanie dwóch otwartych końców trasy, Revit MEP pokaże możliwości połączenia tych elementów. Narzędzie pozwala podejrzeć kształtki które zostaną wstawione w każdym możliwym rozwiązaniu trasy. Dodatkowo, można samodzielnie wskazać które kształtki mają być użyte. Narzędzie posiada duże możliwości kontroli trasy włączając w to spadek.

Nowości Autodesk Revit 2017

Ulepszenia w modelowaniu: Przytnij i wydłuż
Modyfikacja elementów wykonawczych (produkcyjnych) jest możliwa przy pomocy narzędzi Przytnij i wydłuż. Program będzie brał pod uwagę zasady zdefiniowane w ustawieniach.

Ulepszenia w modelowaniu: Dopasuj przedłużenie
Dodano strzałki które pozwalające rozciągać kształtki i odpowiednio je dopasowywać.

Ulepszony sytem generacji zawiesi
Istnieje możliwość tworzenia wielopoziomowych zawiesi. Wprowadzono nowe możliwości modyfikowania tych elementów.

Ulepszenia w  procesach obliczeniowych
Do obliczania objętości w instalacjach rurowych wykorzystano wieloprocesorowość.
Obliczenia objętości prowadzone są w tle co poprawia  wydajność programu w procesie tworzenia modelu.

Ulepszenia w  procesach obliczeniowych
Dodano nowy parametr  – różnica temperatur
Wprowadzono dokładniejszy sposób obliczania spadków ciśnień na trasie kanału wentylacyjnego. Istnieje możliwość połączenia tabeli spadków ciśnień z kształtką .

Chcesz dowiedzieć się więcej o nowym Autodesk Revit 2017? Zapisz się na webinarium.

Więcej informacji o Webinarium >>>

Źródło: Robobat

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.