Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Konkurs UNIGRAPHICS NX

AKTUALNOŚCI

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - dokumentacja

Firma Verashape udostępniła dokumentację opisującą moduły Elektroda oraz PEPS Wire oprogramowania VISI.

VISI Elektroda

Dokumentacja opisuje moduł Elektroda oprogramowania VISI. Prezentuje ona sposób zarządzania całym projektem. Począwszy od wygenerowania części roboczej elektrody, poprzez półfabrykat aż do dodania uchwytu. Wszystkie te czynności zostają przeprowadzane z równoległym sprawdzaniem kolizji. Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli wykorzystać oprogramowanie VISI w jeszcze bardziej wydajny sposób.

W celu pobrania kliknij TUTAJ >>>

Wyodrębnienie części roboczej

Część robocza elektrody stanowi jej najważniejszy element. Zostaje ona wyodrębniona poprzez wskazanie odpowiednich ścian oraz wybranie kierunku wyekstrahowania i bryły do sprawdzania kolizji.

Dodanie półfabrykatu

Półfabrykat zostaje dodany na podstawie wyboru wcześniej wygenerowanej elektrody oraz bryły do sprawdzania kolizji. Okno dialogowe dodawania półfabrykatu zawiera szereg podstawowych parametrów opisujących wymiary półfabrykatu czy rodzaje obróbek oraz wartości ich odsunięć.

Dodanie uchwytu

Mając wyodrębnioną część roboczą i dodany półfabrykat, należy przejść do dodania uchwytu z dostępnej biblioteki.

Menadżer elektrod

Zarządzanie całym projektem odbywa się z pozycji Menadżera elektrod. Można z tego miejsca dodać uchwyt z biblioteki, poddać edycji parametry elektrody, przeprowadzić symulację, wygenerować raport czy automatyczną dokumentację 2D.

VISI PEPS Wire

Dokumentacja opisuje moduł PEPS Wire oprogramowania VISI. Moduł wykorzystywany jest do programowania ścieżek wycinania drutowego EDM w dwóch lub czterech osiach. Opisane zostało programowanie
z wykorzystaniem plików krawędziowych, bryłowych czy rysunków płaskich.

W celu pobrania kliknij TUTAJ >>>

Pliki krawędziowe

Programowanie na plikach krawędziowych polega na ręcznym dodaniu cech technologicznych do obróbki z wpisaniem określonych parametrów. Następnie do istniejącej cechy należy dodać operację obróbkową oraz konkretne parametry.

Pliki bryłowe

Pracę na plikach bryłowych należy rozpocząć od dodania modelu do obróbki i przypisania punkt zerowego. Następnie należy przejść do automatycznego wyszukiwania cech technologicznych, które zostaną przypisane do punktu zerowego. Dla wyszukanych cech należy dodać operacje obróbkowe.

Rysunki płaskie

Programowanie na podstawie rysunku płaskiego można przeprowadzić poprzez utworzenie profilu i punktu zerowego oraz przypisanie odpowiedniej cechy technologicznej. W następnym kroku należy dodać operację obróbkową.

Symulacja kinematyczna

Dla zaprogramowanych ścieżek można przeprowadzić symulację kinematyczną, która umożliwia wyświetlenie ewentualnych kolizji czy skrzyżowań drutu.

Zachęcamy do pobrania dokumentacji technicznej. Wyrażamy nadzieję, że pomoże ona Państwu w sposób bardziej efektywny wykorzystać oprogramowanie VISI.

Źródło: VERASHAPE

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.