AKTUALNOŚCI

Nowości w Autodesk Moldflow 2016

W aktualnej edycji Autodesk Moldflow pojawiło się sporo nowości dot. przede wszystkim możliwości obliczeniowych. Nie obyło się bez kilku udogodnień związanych z użytkowaniem samego oprogramowania, a także poprawy narzędzi obliczeniowych, co poskutkowało skróceniem czasu obliczeń.

Udogodnienia i interfejs

 • Możliwość wypożyczania licencji sieciowej – w celu umożliwienia manipulacji modelem oraz analizy wyników bez dostępu do sieci w trybie offline została dodana do oprogramowania możliwość pożyczania licencji. Maksymalny czas wypożyczenia licencji wynosi 6 miesięcy, licencja może być zwalniana przed zadeklarowanym czasem wypożyczenia.
 • Ułatwienia w przygotowywaniu symulacji – wprowadzono narzędzie do wygodnego kopiowania ustawień uprzednio przygotowanych symulacji.
 • Warstwy – usprawniono narzędzie do zarządzania warstwami. Na poszczególnych warstwach zawarte są modele CAD, węzły, elementy siatki.
 • Generowanie siatek dla elementów belkowych – poprawiono algorytm generujący siatki w sytuacji, w której wykorzystano w symulacji elementy belkowe, ponieważ do tej pory długość krawędzi elementu nie była powiązana z jego średnicą. Dzięki temu nie będzie więcej konieczne częste ponowne generowanie siatek przed uruchomieniem analiz.
 • Ulepszenia w narzędziach diagnostycznych dot. siatki

Wydajność

 • Post-processor – ze względu na zmiany w generatorach wyników szybkość pracy post-processora zwiększyła się dwu-trzykrotnie.
 • Poprawki dot. wersji Autodesk Moldflow dla systemu operacyjnego Linux – została uproszczona procedura instalacyjna dla Linux OS. Program został skompilowany za pomocą nowszych kompilatorów, co dało w niektórych przypadkach zwiększenie szybkości obliczeniowej. W przypadku symulacji Flow3D zaobserwowano wzrost szybkości nawet o 20%. Przygotowano również schemat przepływu projektu dla klastrów obliczeniowych HPC uruchomionych na systemie Linux. Klienci mogą go wykorzystać i dostosować do własnych potrzeb
 • Usprawnienia w przypadku modułu do importu geometrii CAD – wprowadzone zmiany zaowocowały wzrostem stabilności procesu importu, zwiększeniu dokładności odwzorowania modeli, a także skróceniu czasu importu o średnio 30% czasu.

Możliwości programu

 • Autodesk Fusion -> Autodesk SimStudio Tools – wprowadzono nowe oprogramowanie do modyfikacji geometrii CAD, które jest całkowicie darmowe i dostępne we wszystkich programach symulacyjnych firmy Autodesk.
 • Możliwość przeprowadzania analiz chłodzenia konformalnego bez licencji Autodesk CFD – poprzez włączenie do programu Autodesk Moldflow programu do generacji siatek CFD dostępna wcześniej możliwość symulacji chłodzenia konformalnego w wariancie Insight Premium i Ultimate nie wymaga już licencji Autodesk Simulation CFD.

 • Sterowanie otwieraniem i zamykaniem przewężek gorąco kanałowych – w najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono możliwość otwierania jednoczesnego lub sekwencyjnego przewężek. Dodatkowo możliwe jest sterowanie szybkością otwierania przewężek, tak aby uniknąć ewentualnych skoków ciśnień oraz śladów płynięcia (dostępne dla siatek Midplane i Dual Domain)
 • Symulacje form grzanych indukcyjnie w analizie procesu RTC – zaimplementowano możliwość stosowania form grzanych indukcyjnie przy analizie form, w której realizuje się proces Rapid Temperature Cycling (RTC) pozwalający na uzyskanie bardzo wysokich jakości powierzchni wyprasek
 • Możliwość eksportu geometrii powtryskowej – dotychczas była dostępna możliwość eksportu geometrii powtryskowej w formacie STL. Od najnowszej wersji możliwy jest eksport modeli w formatach *.sat oraz *.step.
 • Zastosowanie modelu Ramberga-Osgooda do nieliniowych właściwości tworzyw – w programie zaimplementowano wspomniany model, który z dużym powodzeniem przewiduje właściwości mechaniczne tworzyw.
 • Model nukleacji bąbli w spienianiu fizycznym – zaimplementowano dodatkowy model, który uwzględnia rzeczywistą nukleację bąbli gazowych, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie rozkładu gęstości bąbli w wyprasce.
 • Symulacje spieniania fizycznego z zastosowaniem siatki 3D – rozszerzono możliwości symulacyjne w zakresie spieniania fizycznego – oprócz siatek Dual Domain® i Midplane moduł obsługuje teraz również siatki 3D

 • Ulepszenia w algorytmie wyznaczającym automatyczny czas wtrysku dla siatek 3D – nowy algorytm spowodował znaczącą redukcję czasu analizy oraz zwiększył dokładność rozwiązania
 • Możliwość ustawienia krótszego kroku czasowego dla fazy docisku przy siatkach Dual Domain/Midplane – wprowadzenie rozwiązania zwiększyło poprawność wyników skurczu objętościowego dla wyprasek bardzo cienkich lub dla materiałów o wysokiej przewodności cieplnej
 • Możliwość sterowania otwarcia przewężki za pomocą pozycji ślimaka
 • Kryterium nieprzekraczania maksymalnej siły zamykania zaimplementowane w symulacjach realizowanych przy użyciu siatek 3D
 • Rozszerzenie możliwości symulacji tworzyw napełnianych – w oprogramowaniu wprowadzono możliwość uwzględnienia wpływu rozkładu orientacji włókna na przewężce. Dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie symulacji, w którym program uwzględni wpływ układu dolotowego na orientację włókna zarówno w kanałach dolotowych, jak i w finalnej wyprasce.
 • Linie przepływu – dla symulacji zrealizowanych przy wykorzystaniu siatki 3D wprowadzono wykres linii przepływu, które pokazują sposób rozchodzenia się cząstek w trakcie procesu wtryskiwania. Oprócz rozchodzenia można nałożyć na nie mapy rozkładu takich parametrów jak temperatura, ciśnienie, czas, prędkość przepływu, szybkość ścinania

 • Płaszczyzny łączenia – zaimplementowano narzędzie pokazujące nie tylko linie łączenia, ale całe płaszczyzny, w których fronty tworzywa zbiegają się pod kątem większym od 135 stopni. Oprócz płaszczyzn program pokazuje w jaki sposób owe płaszczyzny przemieszczają się w formie w trakcie całej fazy wypełniania gniazda.
 • Waga wypełnionego gniazda – wprowadzono możliwość analizy masy wypełnionego gniazda dla form wielogniazdowych, dzięki czemu możliwe jest określenie powtarzalności wyprasek uwzględniając kryterium masy.
 • Lepkość tworzywa – program umożliwia analizę lepkości dla wszystkich rodzajów siatek. Możliwe jest uruchomienie animacji pokazującej zmiany lepkości w funkcji czasu
 • Krzywizna zginania – dla siatek Midplane możliwe jest wygenerowanie krzywizny zginania wypraski

 • Usprawnienia w generowaniu siatek 3D dla masywnych elementów – dotychczas siatka 3D była generowana na podstawie siatki powierzchniowej. W przypadku masywnych elementów skutkowało to zbyt dużymi elementami w środku. Przygotowano algorytm, który generuje siatkę bez dopasowania powierzchniowego, uzyskując lepszą jakość siatki w przypadku masywnych elementów.
Źródło: PROCAD

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.