ZW3D - oprogramowanie CAD MOLD  CAM w przystępnej cenie

AKTUALNOŚCI

Femap: Zastosowanie Data Surface do obróbki danych

Często zdarza się, że na podstawie wyników z kilku różnych zestawów obciążeń trzeba opracować zestaw wyników będący ich kombinacją, czy to kombinacją liniową, czy wyszukiwaniem najwyższego wyniku.

W Femap 11.2 istnieje narzędzie które w prosty sposób umożliwia nam taką transformacje, a mianowicie „Result Set Procesing Data Surface”.

Poniższa instrukcja, na podstawie prostego przykładu ma ułatwić nam korzystanie z niego.

Prosty model powierzchniowy, utwierdzony jedną krawędzią. W jego skład wchodzą dwa zestawy obciążeń w każdym narożu – po 100N zgodnie z osią Z.

W wyniku analizy otrzymujemy dwa zestawy wyników.

Zadanie polega na znalezieniu obciążenia maksymalnego w każdym elemencie występującego w wyniku obciążeń.

Krok pierwszy – uruchamiamy data Surface Editor i generujemy w nim Result Set Processing Data Surface

Nadajemy Data Surface nr i tytuł potwierdzamy “OK”

Wyznaczamy „Result Sets” które chcemy brać pod uwagę, wybieramy oba

Uzyskujemy dostęp do edycji data Surface, mamy w niej następujące kolumny:

Set ID: Nr Zestawu wyników w którym utworzona zostanie kombinacja

Study ID: Nr Analysis study w którym utworzona zostanie kombinacja

Title: Tytuł jaki ma mieć Zestaw wyników

Operation: Operacja jaka ma być wykonana na zestawach danych
1.Nx Nastran…, 2 Nx Nastran…: Mnożniki przez które zostaną pomnożone wyniki podlegające kombinacji.

Uzupełniona tabelka powinna wyglądać tak :

Operacje jakie wybraliśmy z rozwijanych menu to MAX Envelope – w celu uzyskania wartości maxymalnych oraz Set ID Max Envelope – w celu uzyskania informacji na temat zestwu wyników z których on pochodzi, a co za tym idzie na temat obciążenia które wywołuje największy skutek w danym elemencie. Mnożniki w każdym przypadku to 1, Data Surface wygeneruje nam set nr 3 i 4.

Klikamy prawym przyciskiem w obszarze data Surface Editor, klikam Create Processed Result Sets.

Powinien pojawić się nowy zestaw wyników:

Po ustawieniu wyświetlania na naprężenia Von Mises’a w kolejnych zestawach otrzymujemy takie mapy barwne:
Case1

Case2

Max Value

Max Value SET

Jak widać na powyższych mapach barwnych, w łatwy sposób możemy znaleźć wartości maksymalne w różnych stanach obciążeń oraz zobaczyć który stan obciążeń ma największy wpływ na dany region modelu.

Źródło: CADOR Consulting

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.