Dni druku 3D
Warsaw Indystry Week 2021

AKTUALNOŚCI

Kolejna porcja nowości w SOLIDWORKS 2016

Najnowsza wersja SOLIDWORKS 2016 jest już dostępna w sprzedaży.  Wraz  z  wersją 2016 otrzymujemy aż 200 nowych funkcji oraz ulepszeń. Koniecznie sprawdź TOP 10 nowości.

Nowe funkcje solidworks 2016

1. Solidworks Visualize – wprowadź swoje projekty w życie

 • Usprawnione funkcje obsługi obrazów, filmów i treści interaktywnych
 • Szybsze renderowanie dzięki wykorzystaniu procesora głównego i graficznego — wysokiej jakości efekt w krótszym czasie
 • W zestawie z oprogramowaniem SOLIDWORKS 2016 Professional i Premium

Korzyści: Bardziej realistyczne renderowanie z jakością fotograficzną w krótszym czasie

2. Więcej możliwości z zakresu modelowania części

 • Kreator gwintów umożliwiający tworzenie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Dwukierunkowa funkcja wyciągnięcia po ścieżce i zaokrąglenia krawędzi z krzywizną ciągłą
 • Spłaszczanie powierzchni z uwzględnieniem krzywizn
 • Arkusze blach dopuszczają cięcia w obszarach odgięcia wyciągniętego; odgięcia krawędzi mogą teraz być dłuższe niż krawędź łączenia

Korzyści: Bogatsze funkcje modelowania poprawiają dokładność i przyspieszają projektowanie

3. Uproszczony rozwój mechanizmów

 • Okno podglądu komponentu dla wybranych wiązań
 • Kontroler wiązań umożliwia szybkie przechwytywanie i przywoływanie pozycji wiązań
 • Jednorazowa wymiana wielu błędnych odnośników wiązań
 • Kopiowanie wielu komponentów z zachowaniem wiązań

Korzyści Krótszy czas tworzenia mechanizmów

4. Szybsze tworzenie rysunków 2d

 • Automatyczne narzędzie do kontrolowania obramowania arkusza
 • Nowe narzędzie widoków przerwanych
 • Wyłączona skala widoku dla znaczników środka i inne poprawki opisywania szczegółów

Korzyści: Uproszczone sporządzanie rysunków

5. „Bezrysunkowy” proces produkcji

 • Tworzenie wymiarów DimXpert w złożeniu
 • Automatyczne wyświetlanie i przypisywanie systemów współrzędnych modelu
 • Publikowanie oraz drukowanie wielu arkuszy, tabel i widoków w formacie 3D PDF

Korzyści Szybsze tworzenie wymiarów i tolerancji 3D, a także uproszczone funkcje na dalszych etapach cyklu produkcyjnego

6. Lepsze projekty elektryczne i komunikacja

 • Uproszczony obieg pracy dzięki wyświetlaniu informacji kontekstowych
 • Dodatek SOLIDWORKS Electrical for DraftSight® z opisami, adnotacjami i raportami w czasie rzeczywistym

Korzyści: Większa wydajność projektowania układów elektrycznych

7. Łatwiejsze tworzenie projektów

 • Nowa funkcja (breadcrumbs) śledzenia/zaznaczania elementów w hierarchii modelu
 • Lepsza obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości i możliwość rozbudowy paneli menedżera właściwości
 • Szkice: dynamiczna manipulacja zwymiarowanymi obiektami na szkicu
 • My.SolidWorks: funkcja wyszukiwania dostępna w SOLIDWORKS 2016

Korzyści: Zmniejszona liczba ręcznych czynności w przypadku funkcji stosowanych najczęściej

8. Uproszczona walidacja projektu

 • Simulation: wyszukiwanie nieograniczonych stopni swobody, włączanie i wyłączanie więzów oraz wykonywanie przekrojów siatki
 • Plastics: lepsze działanie narzędzia do rozwiązywania analiz i usprawnione pośrednie śledzenie przepływu
 • Flow: sprawniejsze udoskonalanie siatki i zmienna szybkość działania narzędzia do rozwiązywania analiz

Korzyści: Szybsze, bardziej intuicyjne sprawdzenie projektu

9. Łączenie projektowania i wytwarzania

 • Drukowanie 3D: podgląd druku 3D z wykorzystaniem tekstur i wyświetlenie obszarów wymagających podparcia
 • Kontrola: edytor OCR do personalizacji i udoskonalania słowników optycznego rozpoznawania znaków oraz tworzenie poziomych raportów pokontrolnych
 • Kosztorysowanie: wycena całego złożenia, rozkroju arkuszy blach i zasady dla automatycznego modyfikowania ustawień
 • Porównanie geometrii: zapisywanie różnic geometrycznych bezpośrednio w porównywanych modelach

Korzyści: Bogatsze możliwości SOLIDWORKS dla działów produkcji

10. Poszerzone możliwości współpracy i komunikacji

 • SOLIDWORKS PDM Standard: nowa oferta produktów na podstawie SOLIDWORKS Enterprise PDM (aktualna nazwa: SOLIDWORKS PDM Professional for 2016), opracowana dla mniejszych grup roboczych z myślą o zarządzaniu danymi SOLIDWORKS i łatwej aktualizacji do wersji SOLIDWORKS PDM Professional
 • SOLIDWORKS PDM Set Revision: upraszcza zarządzanie poziomami i właściwościami poprawek do istniejących oraz nowych danych
 • eDrawings®: AR for Android™; widoki 3D i adnotacje do złożeń; opisy komponentów; ściegi spoin; cofnij/powtórz
 • Importowanie/eksportowanie: eksportowanie właściwości materiału do formatu IFC 2x3, eksportowanie do formatu IFC 4.0, importowanie z formatu PTC® Creo® 3.0, importowanie dużych modeli STL i FeatureWorks®; obsługa symboli ANSI przy importowaniu

Korzyści: Nowe, lepsze narzędzia do zarządzania danymi i współpracy

Źródło: SOLIDEXPERT

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.