Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
25 lat Solid Edge - Weź udział w konkursie na najciekawsze wspomnienie

AKTUALNOŚCI

Makro Properties – zautomatyzowane definiowanie właściwości w SOLIDWORKS

Makro Properties - makro umożliwia definiowanie, usuwanie oraz nadpisywanie właściwości dostosowanych oraz specyficznych dla konfiguracji. Działa z aktywną częścią, wszystkimi komponentami aktywnego złożenia lub tymi zaznaczonymi w drzewie struktury komponentów złożenia jak i wszystkimi komponentami będącymi w wybranym folderze na dysku komputera.

Nazwa pliku, Numerowanie, Materiał, Masa

Aktywny dokument, Złożenie

BLACHY - długość, szerokość, grubość, OPIS

PROFILE - Długość, Opis

Kopiwanie właściwości materiału

Liczba części, Zaprojektował, Sprawdził

W wersji MacroSolid v5 makro Properties zostało wyposażone w szereg funkcji automatycznie przypisujących właściwości komponentom.

 1. Funkcja File name – funkcja automatycznie wpisująca do właściwości nazwę pliku.

 2. Funkcja Weight – funkcja automatycznie wpisująca do właściwości masę z wykorzystaniem formuły „SW-Mass”.

 3. Funkcja Material – funkcja automatycznie wpisująca do właściwości przypisany materiał z wykorzystaniem formuły „SW-Material”.

 4. Funkcja Qty. – funkcja przeliczająca i wpisująca do właściwości komponentu liczbę wystąpień w aktywnym dokumencie, z którym pracowało makro Properties.

 5. Funkcja Folder name – funkcja wpisująca do właściwości komponentu nazwę folderu (nie ścieżkę) na dysku komputera, w którym dany plik/komponent znajduje się.

 6. Funkcja To the left/right of File name – funkcja zapisująca do właściwości fragment tekstu (nazwy pliku) na lewo od podkręślenia „_” oraz na prawo.

Po odznaczeniu opcji „Domyślne z _” można precyzyjnie określić ile znaków ma być pobieranych od lewej strony w przypadku funkcji „na lewo od” oraz od którego z kolei znaku ma być pobrany tekst z nazwy pliku w przypadku „na prawo od”.

 1. Funkcja To the left/right of Folder name – funkcja zapisująca do właściwości fragment tekstu na lewo od podkręślenia „_” oraz na prawo. Funkcja analizuje nazwę folderu na dysku komputera, w którym to rozpatrywany plik/komponent się znajduje.

 2. Funkcja Numbers – funkcja numerowania komponentów według przyjętego schematu. Numerowanie może odbywać się na dwa sposoby, z uwzględnieniem podzłożeń lub też bez uwzględnienia zagnieżdżeń w strukturze drzewa złożenia.

 1. Funkcja My Parent – funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości komponentu nazwy złożenia, w którym się znajduje. Funkcja z zaznaczoną opcją Z funkcją To the left/right of File name umożliwia zapisanie nazwy złożenia z jednoczesną funkcją cięcia tekstu „na prawo od” na „lewno od” opisaną powyżej.

 1. Funkcja Active Document - funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości nazwy głównego złożenia, w którym się znajduje.

 1. Funkcja PDMLogUserName – funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości informacji o zalogowanym użytkowniku EPDM. Funkcja PDMLogUserName zadziała jeżeli w zakładce PDM MacroSolid zostaną wpisane dane połączenia z bazą danych EPDM.

 2. Funkcja Date.Today – funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości aktualnej daty.

 3. Funkcja MyID - funkcja umożliwiająca przypisanie we właściwościach kolejnych wpisów zdefiniowanych w liście „MyID” odpowiednim, kolejnym komponentom w złożeniu.

 1. Funkcja SUM(Prop1,Prop2) funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości wyniku sumowania dwóch wybranych przez Użytkownika właściwości będących liczbami rzeczywistymi, co poszerza istniejąca funkcjonalność SOLIDWORKS®, która dotychczas dawała możliwość jedynie sumowania wartości tekstowych.

 1. Funkcja From File name - funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości tekstu zdefiniowanego na liście „FromFileName” jeżeli dany tekst znajdzie się w nazwie pliku. Np. jeżeli w nazwie pliku zostaną użyte skróty np.

   • BL - Blachy

   • CT - Części toczone

   • CF - Części frezowane

   • WJ - Water Jet - Uszczelki, oringi, plastiki, przygotówki - cięte wodą

   • PR - Profile - Rury i profile

   • PT - Pręty

   • SL - SLS - Selektywne spiekanie laserowe - spiekanie laserowe i wydruki 3D

   • GM - Gum - Elementy gumowe, ale nie cięte wodą.

   • SP - Sprężyny

   • SZ - Szkło

   • EL - Elektyka

   • OD – Odlewy

wówczas do właściwości zostanie dodane ww. oznaczenie.

 1. Funkcja MyText - funkcja umożliwiająca wstawienie do właściwości dowolnego tekstu. Ww. tekst Użytkownik wpisuje bezpośrednio w kontrolkę „Wartość” i jest on zapisywany na liście „MyText”. Domyślnie lista została uzupełniona przydatnymi formułami SOLIDWORKS® tj.:

  • $PRP:"SW-Nazwa pliku"

  • $PRP:"SW-Nazwa folderu"

  • $PRP:"SW-Nazwa folderu"$PRP:"SW-Nazwa pliku".SLDPRT

  • $PRP:"SW-Nazwa folderu"$PRP:"SW-Nazwa pliku".SLDASM

  • $PRP:"SW-Nazwa konfiguracji"

  • $PRP:"SW-Data utworzenia"

  • $PRP:"SW-Data ostatniego zapisu"

  • $PRP:"SW-Data krótka"

  • $PRP:"SW-Data długa"

  • $PRP:"SW-Autor"

  • $PRP:"SW-Ostatnio zapisany przez"

  • "SW-Materiał"

  • "SW-Masa"

  • "SW-Objętość"

  • "SW-Obszar powierzchni"

 1. Funkcja Copy from cut lists - funkcja umożliwiająca kopiowanie wybranej właściwości z elementu ciętego do właściwości pliku. Funkcja sprawdza się przy założeniu projektowym „jeden plik” = „jeden element cięty”. Do właściwości pliku można skopiować właściwości elementu ciętego blachy oraz właściwości elementu ciętego konstrukcji spawanej.

 1. Funkcja Copy from material - funkcja umożliwiająca skopiowanie do właściwości pliku wartości właściwości dostosowanej materiału przypisanego do modelu.

Źródło: ADKSolid

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.