Dni druku 3D
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Konkurs UNIGRAPHICS NX

AKTUALNOŚCI

Dodatki do pakietów Infrastructure Suite 2014

W pakietach Infrastructure Suite Premium oraz Ultimate w wersji 2014 dostępne są ciekawe dodatki, rozszerzające standardowe funkcje oprogramowania. Aplikacje te dostępne są w ramach aktywnej subskrypcji poprzez centrum subskrypcyjne lub jako usługi w chmurze Autodesk.

Bridge Module (dostępne dla pakietu Premium i Ultimate)

Aplikacja pozwalająca na zamodelowanie konstrukcji mostu w środowisku Autocad Civil 3D. Dzięki niej można zdefiniować ilość i rozstawienie podpór, rodzaj przyczółków, typ barier oraz przekrój konstrukcji mostowej. Są dostępne dwa typu przekroju - skrzynkowy oraz płytowy. Wstępnie zamodelowaną konstrukcję można przekazać do oprogramowania konstrukcyjnego. W tym celu w aplikacji Revit dostępna jest moduł do odczytywania projektu Civil 3D, który importuje z projektu model terenu, osie i niwelety oraz konstrukcję mostu.


Rail module
 (dostępne dla pakietu Premium i Ultimate)

Automatyzuje pracę przy projektach kolejowych. Dzięki tej aplikacji mamy możliwość generowania linii trasowania na rozjazdach kolejowych oraz wstawiania symbolu i opisu rozjazdu. W aplikacji możemy ustawić promień rozjazdu, długość rozjazdu oraz skos rozjazdu. Automatycznie wygenerowaną linię trasowania toru zwrotnego można dalej edytować i wykorzystać w projekcie.

Geotechnical Module (dostępne dla pakietu Premium i Ultimate)

Aplikacja pozwala na zarządzanie tworzeniem i wyświetlaniem informacji o warstwach geologicznych. Ten moduł pozwala na import danych z odwiertów i tworzenie na ich podstawie powierzchni Civil 3D, profili oraz wizualizacji warstw geologicznych

River and Flood Analysis Module (dostępne dla pakietu Ultimate)

Automatyzuje analizy, przetwarzanie map i danych oraz modelowanie dla koryt rzecznych oraz analiz powodziowych. Jest to pakiet zaawansowanych funkcji dostępnych w aplikacji HEC-RAS (oprogramowanie rozwijane przez armię Stanów Zjednoczonych) do obliczeń hydraulicznych, modelowania koryt rzek, przepustów, wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów. Teraz funkcje i możliwości programu HEC-RAS dostępne są w aplikacji Autocad Civil 3D.

Roads and Highways Module for InfraWorks (dostępne dla pakietu Ultimate)

Narzędzie do tworzenia wstępnych projektów drogowych pozwalających na analizowanie koncepcji projektowych, szacowania budżetu i etapowania budowy. Jest to aplikacja bazująca na usługach w chmurze Autodesk, dzięki którym można skorzystać z dedykowanych funkcji do projektowania dróg. Wstępnie zaprojektowany profil drogi można optymalizować za pomocą chmury Autodesk.

Źródło: PROCAD

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.