BlACK FRIDAY

AKTUALNOŚCI

Najnowsza Platforma EPLAN

Platforma EPLAN w wersji 2.9 jest dostępna dla użytkowników od końca stycznia. Szybko generowane QR kody umożliwiają przechowywanie hiperłączy, które można otworzyć podczas pracy w terenie. Program gwarantuje automatyczne zapisywanie wszystkich zmian, co jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie standardów firmowych. Projekty można realizować szybciej dzięki grupowej edycji danych projektowych za pomocą rozszerzonych nawigatorów. Jeśli chodzi o standaryzację, makra mogą być teraz ponownie łatwo wykorzystywane.

QR kody generowane w Platformie EPLAN w wersji 2.9 mogą być wykorzystane na przykład do przechowywania linków prowadzących do komponentów w EPLAN Data Portal.

Platforma EPLAN w wersji 2.9 umożliwia łatwe generowanie QR kodów. Użytkownicy mogą przechowywać w swojej dokumentacji hiperłącza, które można później skanować i otwierać za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony lub tablety. Kodów można używać do przechowywania linków wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu konieczność wpisywania ręcznego należy już do przeszłości. QR kody występują również w drukowanej dokumentacji, co przyspiesza i ułatwia pracę projektanta. Wymiana symboli w obiektach znaków wypełniaczy również została uproszczona, gdyż można je teraz zamieniać wybierając odpowiednie zestawy wartości. Korzyścią dla użytkowników jest większa przejrzystość projektów przy mniejszej liczbie wariantów makr.

Dokowalne okno zarządzania warstwami

Zarządzanie warstwami stało się jeszcze łatwiejsze niż wcześniej, dzięki dokowalnemu oknu dialogowemu: wszystkie zmiany są teraz zapisywane automatycznie. Dodano nowe funkcjonalności w postaci wyszukiwania warstw i zmiany ich właściwości. Od teraz łatwo jest wyszukać wszystkie obiekty, które zostały przypisane do określonej warstwy w projekcie lub podprojekcie. Projektanci mogą więc użyć okna dialogowego właściwości znalezionego obiektu, znajdującego się na liście wyszukiwania, aby zmienić przypisanie szukanej warstwy. Dzięki temu warstwy, które zostały dodane do projektu za pomocą importu DXF lub DWG można łatwo znaleźć, szybko zmodyfikować i wykorzystać jako warstwy zdefiniowane przez użytkownika. Dodatkową zaletą jest to, że użytkownicy mogą wdrażać standardy firmowe za pomocą prostych zmian i definicji, analogicznych do nawigatorów.

Makra mogą być teraz łatwo wstawiane do innych projektów z Nawigatora makr metodą przeciągnij i upuść

Szybkie osiągnięcie celu: wyświetlanie w Nawigatorach

Widok listy w Nawigatorze makr zmienił się w tabelę z komórkami już w poprzedniej wersji Platformy EPLAN, co znacznie ułatwiło jej edytowanie. W najnowszej wersji funkcja ta została rozszerzona na dodatkowe nawigatory, w tym Nawigator artykułów, Nawigator PLC i Nawigator połączeń. Dzięki temu uzyskujemy duże korzyści praktyczne w wersji 2.9, ponieważ dane projektu można teraz masowo edytować w krótkim czasie. Po zakończeniu projektu makr, standaryzowane makra można wstawiać do innych projektów z Nawigatora makr metodą przeciągnij i upuść. Oczywiście działa to zarówno w ramach projektu makr i projektu schematu, w którym użytkownik utworzył makra okien i symboli. Uzyskujemy dzięki temu znaczną oszczędność czasu, ponieważ wyeliminowano poprzednią, uciążliwą metodę wyboru makr z katalogów. Dodatkowym plusem jest to, że dane są ponownie wykorzystywane, co podnosi jakość projektu.

Sprytna konfiguracja: porządki właściwości

Nowe okno dialogowe zarządzania znacznie ułatwia edytowanie zdefiniowanych przez użytkownika porządków właściwości dla symboli i modeli 3D. Użytkownicy mogą je sprawdzić w oknie zarządzania i łatwo usunąć zdefiniowane przez użytkownika zestawy parametrów, które nie są już używane. Menu kontekstowe pozwala łatwo wyszukać użyte parametry. Korzyści są oczywiste: wszystkie porządki właściwości występujące w projekcie mogą być wyświetlane w jednym miejscu. Ponadto, podczas eksportowania i importowania ustawień dla różnych komponentów można jednocześnie edytować kilka z nich. Nazwy mogą być łatwo przetłumaczone, a nowe możliwości wyszukiwania pomagają w jeszcze szybszym implementowaniu standardów firmowych.

Lepsze tłumaczenia

W wersji 2.9 można wprowadzać wielojęzykowe wpisy dla wielu parametrów i pól wejściowych zarówno w projektach, jak i w bazie artykułów. Użytkownik może następnie ręcznie przetłumaczyć je na wybrany język lub może to być zrobione automatycznie. Platforma EPLAN w wersji 2.9 daje teraz dodatkową przejrzystość: pola, do których można wprowadzać wielojęzykowe wpisy są teraz standardowo oznaczone z przodu ikoną interfejsu użytkownika. Jak to działa? Gdy projektant wprowadzi tekst do pola wielojęzykowego, początkowo jest on niezależny od języka. W przypadku konieczności przetłumaczenia zostanie on przypisany do określonego języka źródłowego.

Źródło: www.eplan.de/platform29

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.