CADNews
Pobierz bezpłatną wersję próbną Solid Edge

AKTUALNOŚCI

ZW3D CAD/CAM 2019 - nowe możliwości programu

W nowej wersji ZW3D CAD/CAM 2019 został wprowadzony szereg zmian poprawiających wydajność  i rozszerzających funkcjonalność już istniejących operacji. Nowa wersja programu zapewnia duży wzrost szybkości wykonywania operacji co jest szczególnie widoczne przy skomplikowanych kształtach i dużych złożeniach.

Pojawiła się też wcześniej nie istniejąca opcja umożliwiająca tworzenie elastycznych podzespołów, co zapewnia bardziej intuicyjne projektowanie. Ulepszeniom zostały poddane tabele 3D BOM, biblioteka części, projektowanie form oraz elektrod. Zostały rozszerzone opcje tworzenia dokumentacji 2D między innymi wymiar symetryczny, czy nowy menadżer stylów. Drzewko historii także zostało poddane zmianą, program umożliwia grupowanie operacji. Pozwala to na łatwiejsze edytowanie operacji, a także polepszające przejrzystość.

Zwiększanie wydajności pracy

Wydajność przy wyświetlaniu, obliczaniu oraz zaznaczaniu elementów jest większa niż w przypadku wersji 2018. Korzyści można zauważyć, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanymi kształtami i dużymi złożeniami. Poniżej znajduje się przykład wykonany przy użyciu polecenia Kopiuj. Wynik kopiowania ma 4480 kształtów i 98560 powierzchni.

Definiowanie przez użytkownika własnych operacji

ZW3D 2019 umożliwia użytkownikom ponowne wykorzystanie własnych operacji, poprzez definiowanie ich we własnych bibliotekach. Wszystkie te operacje można znaleźć w nowej przeglądarce biblioteki. Dzięki temu istnieje możliwość zmniejszania powtarzania operacji, co upraszcza historię oraz poprawia przejrzystość projektowania.

3D BOM

ZW3D 2019 umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie właściwościami komponentu z poziomu złożenia 3D, co zapewnia przyspieszoną wydajność podczas projektowania produktu. Tabela 3D BOM:

 • Obsługuje zarówno komponenty jak i kształty,
 • Łatwe zarządzanie komponentami,
 • Dostosowywany szablon BOM,
 • Możliwość zmiany wartości atrybutów,
 • Eksportowanie Excela z szablonem,
 • Połączenie z 2D BOM.

Elastyczne złożenie

Domyślnie utworzony podzespół jest sztywny w Złożeniu, ale można go przekształcić w elastyczne, gdzie wszystkie poszczególne komponenty mogą poruszać się w ramach wcześniej zdefiniowanych wiązań. Umożliwia to łatwiejsze sprawdzenie ruchu całego złożenia. Projekt montażu złożenia w programie jest bardziej intuicyjny.

Nowa biblioteka części

Zw3D 2019 umożliwia dodawanie nowych części do biblioteki, co zapewnia łatwy dostęp i ponowne użycie biblioteki części. Parametry można pobierać z excela lub konfigurować w Zw3D.

Szkic 2D

ZW3D 2019 wprowadza wiele nowych funkcji i ulepszeń w arkuszach 2D.

Pozwala na dodawanie:

 • Auto wymiarów,
 • Ulepszonych Balonów,
 • Wymiarów symetrycznych,
 • Ukrywanie komponentów złożenia,
 • Możliwa edycja atrybutów symbolu wykończenia powierzchni,
 • Zoptymalizowany menadżer stylu.

Projektowanie form

W wersji 2019 zostało dodanych wiele usprawnień przy projektowaniu form, między innymi:

 • Bardziej przejrzysty i stabilny kreator do tworzenia matrycy i stempla,
 • Nowa definicja podziału,
 • Więcej metod automatycznego tworzenia powierzchni podziału.

Zoptymalizowane narzędzie do tworzenia elektrody

Narzędzie do tworzenia elektrod zostało zoptymalizowane do wydajniejszej pracy poprzez:

 • Tryb do tworzenia półproduktów narzędzi opartych na kształcie lub złożeniu,
 • Możliwość dostosowywania szablonów,
 • Zoptymalizowaną adnotację wymiarów na rysunku,
 • Więcej predefiniowanych parametrów elektrody, takich jak zaokrąglenie wartości wymiaru,
 • Dodatkowe opcje konfiguracji rysunków.

Inne usprawnienia CAD

Zostały także dodane nowe funkcje poprawiające szybkość pracy, przejrzystość projektu oraz obsługę importu nowych formatów:

 • Szkic wewnętrzny, opcja ta pozwala na przyporządkowanie szkicu do operacji,
 • Nowy translator – zdolność do importu rysunków 2D z programów Solidworks i CATIA,
 • Nowe polecenia takie jak Analiza podcięć czy Analiza wysokości,
 • Szyk/ Lustro tworzy nowe elementy wraz z Wiązaniami.

Pobierz i przetestuj ZW3D

Źródło:

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.