CADNews
Pobierz bezpłatną wersję próbną Solid Edge

AKTUALNOŚCI

Arkusz blachy w T-FLEX CAD - nowości i zmiany w wersji 16

W nowej wersji T-FLEX CAD znacznie poprawiono interfejs i zwiększono intuicyjność użycia wszystkich poleceń arkusza blachy. Zaktualizowano i ujednolicono polecenia, dzięki temu łatwiej jest znaleźć konkretne parametry, a do wykonania operacji potrzeba mniej kliknięć. Wszystkie polecenia elementów blaszanych są dodane do specjalnej karty na wstążce Elementy Blaszane. Zwiększona została również szybkość tworzenia i ponownego obliczania modelu. Dostępny jest oddzielny prototyp startowy ze wszystkimi wymaganymi parametrami w celu przyspieszenia procesu modelowania.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Nowe polecenia wersji 16 do rozwiązania następujących zadań:

  • wykończenie narożników,
  • tworzenie cięć w kierunku normalnym do blachy,
  • tworzenie wzmocnień,
  • tworzenie kołnierzy z wykorzystaniem profilu użytkownika,
  • tworzenie mostów łączących oddzielne arkusze itp.

Zakładka "Elementy Blaszane" z nowymi poleceniami jest domyślnie aktywna po aktywacji prototypu „Arkusz Blachy”. Zakładka "Elementy Blaszane" na Wstążce jest podzielona na części 2D i 3D z zestawem poleceń do modelowania i tworzenia rysunków.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Interfejs poleceń

Polecenie ZAGNIJ jest podzielone na osobne operacje - Kołnierz, Brzeg, Kontur Kołnierza, Zagnij, Utnij i Zagnij. Interfejsy poleceń zostały przeprojektowane, aby ułatwić tworzenie operacji. Półprzezroczysty podgląd dynamiczny jest teraz dostępny dla wszystkich operacji. Użytkownik natychmiast widzi wynik operacji i może ją poprawić bez zakończenia i konieczności wchodzenia w edycję. Przez zakończenie operacji dostępny jest również podgląd rzeczywisty.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Manipulatory graficzne służą do określania parametrów elementu (długości, kąta, kierunku zgięć itp.). Manipulatory mogą być przyciągane do obiektów. Oznacza to, że możesz określić obiekty na scenie 3D, a parametry operacji zostaną ustawione zgodnie z nimi np. Dojście kołnierza do istniejącej ściany z zachowaniem przerwy itp.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Sekcja „Operandy” została dodana do wszystkich operacji blaszanych. Pozwala ona na zarządzanie listą wybranych elementów modelu.

Nowa operacja "Wzmocnienie"

Dodano możliwość tworzenia żeber wzmacniających do blachy. W tym celu użyj polecenia Wzmocnienie. Polecenie rozwiązuje problem wzmocnienia konstrukcji. Użytkownik powinien wybrać istniejące zagięcie, dla którego chce utworzyć wzmocnienie i określić jego parametry. Można określić dokładną pozycję wzmocnienia przez odsunięcie od początku zgięcia, dopasować do środka lub rozłożyć dowolną ilość wzmocnień na pojedynczym gięciu itp.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Kołnierze o nieprostokątnym kształcie

Teraz można dodać kołnierze o nieprostokątnym kształcie do części za pomocą manipulatorów graficznych w operacji "Kołnierz". Funkcjonalność rozwiązuje problem tworzenia trapezowych kołnierzy.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Kołnierze z przyciąganiem do geometrii

Dodano możliwość tworzenia kołnierzy z przyciąganiem i orientacją zgodnie z już istniejącą geometrią m.in.:

  • przesunięcie kołnierza do wybranej płaszczyzny z kątem nachylenia określonym przez płaszczyznę,
  • obrót kołnierza równolegle do wybranego kierunku,
  • obrót kołnierza równolegle do wybranej płaszczyzny.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Płaszczyzny pracy, powierzchnie, ściany mogą być używane do ustawiania kołnierzy. Przyciąganiem można zarządzać za pomocą menu kontekstowego po kliknięciu odpowiedniego manipulatora przesunięcia lub kąta.

Kołnierze według profilu użytkownika

Teraz możliwe jest tworzenie kołnierzy za pomocą profilu 3D użytkownika. Należy wstępnie utworzyć profil 3D, aby wykonać taki kołnierz. Profil powinien leżeć w płaszczyźnie krawędzi zgięcia.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Tworzenie kołnierzy na nie sąsiednich krawędziach

Teraz możliwe jest tworzenie kołnierzy i tworzenie brzegów na nie-sąsiadujących krawędziach. Kierunek każdego kołnierza można ustawić indywidualnie za pomocą manipulatorów graficznych. Krawędzie są przetwarzane automatycznie.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Blacha przez Przekroje

Teraz możliwe jest stosowanie nierównoległych konturów w operacji "Blacha przez Przekroje".

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Operacja "Narożnik"

Polecenie Narożnik pozwala tworzyć wykończenia i określać przerwy w ostrych narożnikach części arkusza blachy. Pozwala zamknąć narożnik dla dowolnych konfiguracji kołnierzy, również nachylonych pod kątem.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Cięcie Normalne

Operacja "Cięcie Normalne" umożliwia utworzenie wycięcia z przerwą na kołnierzu blachy z bocznymi ścianami prostopadłymi do głównych powierzchni. Operacja powinna być używana do tworzenia wycięć na pochylonych ścianach. Operacja pozwala na użycie geometrii części do tworzenia wycięć i do określenia przerwy dla wycięcia bez dodatkowych działań.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Zagięcie typu Most

Operacja "Zagięcie typu Most" pozwala utworzyć geometrię przejściową o określonym promieniu gięcia między krawędziami dwóch arkuszy o jednakowej grubości. Wynikiem jest nowy połączony fragment blachy.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Dostępne są dwa kształty zagięcia typu most: kształt Y i kształt Z. Operacja pozwala na projektowanie złożeniowych projektów. Oddzielne części można połączyć ze sobą za pomocą przejścia blaszanego.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

 

Uskok

Operacja „Uskok” umożliwia utworzenie podwójnego zgięcia na części arkusza blachy pod dowolnym kątem. Służy do połączenia dwóch równoległych kołnierzy.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Konwersja bryły do blachy

Operacja „Konwertuj Bryłę do Blachy” daje ogromne możliwości szybkiego przygotowania elementów blaszanych na podstawie geometrii bryłowej. Wynikiem tej operacji jest blacha oraz płaski wzór. Można tworzyć blachy wewnątrz bryły lub np. na zewnątrz – zabudowując tym samym element bryłowy blachą.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Rzutowanie Płaskiego Wzoru

Polecenie Rzut Płaskiego Wzoru daje możliwość szybkiego wykonania rzutu rozgiętej blachy.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Tekstowe i obrazkowe podpowiedzi do poleceń elementów blaszanych

Podpowiedzi przybliżają funkcjonalność oraz ułatwiają zrozumienie dziania danego polecenia.

T-FLEX CAD arkusz blachy - projektowanie elementów blaczanych

Źródło: NewTech Solutions

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.