Leasing na oprogramowanie CAD CAM CAE PDM SolidWorks
YOUNG DESIGN 2019
CADNews
GM System zaprasza na Mach-Tool

AKTUALNOŚCI

ArCADia-Architektura krajobrazu

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU to kolejny już moduł systemu ArCADia BIM. Rozbudowuje on podstawowe funkcje systemu o opcje modyfikujące teren, wprowadzające oczka wodne, baseny i inne akweny. Pozwala na wyznaczenie działek poprzez ich ogrodzenie oraz na wprowadzenie na teren obszarów, które staną się chodnikami, ścieżkami lub rabatami. Całości dopełnia wprowadzenie roślin. Na zakończenie można wstawić zestawienie powierzchni wstawionych obszarów, użytych roślin oraz zliczyć długość ogrodzenia i jego podstawowe elementy.

Najważniejsze możliwości programu

Kształtowanie terenu zadanymi liniami i punktami wysokościowymi z możliwością modyfikacji poprzez wyznaczenie pola i jego deformację punktem lub obszarem. Powstałe w ten sposób górki i zagłębienia nadal można modyfikować, podając dane globalnie lub od istniejącej rzeźby terenu. Wszystkie modyfikacje w czytelny sposób przedstawione są podczas wprowadzania w oknie, gdzie nadal można dokonywać zmian wysokości lub np. promienia wzniesienia.

Wprowadzanie roślin, które podzielone są na trzy podstawowe typy, różniące się trójwymiarowym modelem. Na rzut wprowadzany jest symbol 2D, który we właściwościach rośliny można podmienić na obiekty 2D specjalnie dodane do biblioteki lub na samodzielnie narysowane symbole. Model rośliny (jej trójwymiarowy widok) także można modyfikować, podmieniając go na wybrany z biblioteki obiektów 3D.

Obszar działki może zostać wyznaczony przez wprowadzenie ogrodzenia, które dostosuje się do terenu, sprawdzając wysokości na całej swojej długości lub tylko na narożnikach. Ogrodzenie składa się z kilku elementów, takich jak słupki, wypełnienie, obramowanie, mocowanie i podmurówka. Każdy z tych elementów może być włączony lub wyłączony, może mieć zmienione parametry lub wybrany inny skrypt, czyli rodzaj. Skryptowa budowa ogrodzenia pozwala użytkownikowi na jego dalszą rozbudowę.

Wprowadzanie obszarów takich jak chodniki, ścieżki, trawniki czy rabaty poprzez narysowanie ich kształtu i zadanie grubości. Zdefiniowany obszar odwzoruje ukształtowanie powierzchni lub zmodyfikuje ją, jeśli przy rysowaniu wprowadzone będą niezbędne punkty wysokościowe. Istniejące obszary dostosowują się do wszelkich modyfikacji terenu.

Opcja wykopu pozwala wprowadzać pogłębienia o dowolnym kształcie i wszystkich krawędziach poziomych. Dno jest zadawane globalnie i zawsze jest powierzchnią poziomą.

Zbiorniki wodne rysowane są dowolnymi kształtami z zadaną modyfikacją terenu obszarem lub punktem. Powstałe akweny, m.in. oczka wodne, można modyfikować, zadając im wysokości bezwzględne lub od istniejącego wokół terenu. Poziom lustra wody określany jest wartością bezwzględną.

Baseny można wprowadzać jako elementy wolno stojące o zadanej wysokości nad terenem lub zagłębione w terenie, otoczone ze wszystkich stron ścianami. Do biblioteki zostały dodane potrzebne akcesoria, takie jak drabinki.

Do projektu można wprowadzić następujące zestawienia: powierzchni wstawionych obszarów, użytych roślin podzielony grupami i typami elementów oraz wykaz długości ogrodzeń z informacją o ilości słupków i schemacie wypełnienia.

Ponadto program posiada dedykowaną Bibliotekę ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, zawierającą 236 wysokiej jakości obiektów 3D będących elementami architektury miejskiej i otoczenia budynków. Są to m.in. ławki, stojaki rowerowe, rośliny, lampy, elementy wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych.

Źródło: ArCADiasoft

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.