CADNews
Pobierz bezpłatną wersję próbną Solid Edge

AKTUALNOŚCI

IRONCAD 2018 - Product Update 1

Firma TMSys poinformowała o pojawieniu się aktualizacji Product Update 1 dla programu IRONCAD 2018. Aktualizacja oferuje zarówno narzędzia przyspieszające projektowanie, dodatkową funkcjonalność w zakresie udostępniania plików, jak również kompatybilność z najnowszymi wersjami formatów CAD. Aby zwiększyć komfort oraz intuicyjność pracy projektantów, wprowadzono także ulepszenia interfejsu programu.

Narzędzie Powłoka

W IRONCAD Product Update 1 rozszerzono funkcjonalność narzędzia Powłoka m.in. o: możliwość wygenerowania powierzchniowej reprezentacji modelu o zmniejszonej objętości pliku, opcję ustawienia masy rzeczywistej wyeksportowanego obiektu czy też podgląd usuniętych funkcji i części.

Uchwyty dla powierzchni

Aktualizacja wprowadza dodatkowe uchwyty dla operacji wyciągnięcia zdefiniowane na poziomie powierzchni (ścian) oraz szkicu. Zwiększa to swobodę oraz szybkość projektowania w oparciu o istniejącą geometrię.

Kierunek wyciągnięcia

Nową opcję dodano również do operacji wyciągnięcia. Pozwala ona na wyciągnięcie profilu wzdłuż zdefiniowanego (lub wybranego) kierunku.

Aktualizacja interfejsu użytkownika, katalogu startowego oraz skrótów

W aktualizacji PU1 ulepszono menu wstążkowe oraz katalog startowy. Dodano również nowe skróty klawiaturowe, z którymi można się zapoznać w zakładce Pomoc.

Nowe przyciski w przeglądarce katalogu

Przyspieszone zostało także zarządzanie katalogami dzięki dodaniu przycisków: “Nowy”, “Otwórz”, “Zapisz” “Zamknij” w obszarze przeglądarki katalogu.

Podgląd miniatur dla szablonów sceny i rysunku

IRONCAD PU1 dodaje widok miniatur podczas tworzenia nowej sceny lub rysunku 2D, co ułatwia wybór odpowiedniego szablonu w porównaniu z wcześniejszym opartym wyłącznie na nazwie.

Wiązanie szczeliny

Nowością w aktualizacji PU1 jest możliwość tworzenia wiązania szczeliny, dzięki dodaniu nowego typu wiązania dla części i zespołów. Pozwala to na uzależnienie ruchu obiektu typu wał względem linii środkowej oraz długości szczeliny.

Kompatybilność z najnowszymi formatami CAD

PU1 oferuje także zaktualizowany translator  formatów CAD, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do najnowszych wersji plików takich programów, jak m.in.:

  • Inventor: V11 - V2018
  • SolidWorks: 98 - 2018
  • SolidEdge: V18 - ST10

Udoskonalona współpraca z monitorami 4K

Do IRONCAD PU1 zaimplementowano funkcje poprawiające obsługę monitorów o wysokiej rozdzielczości (4K). Ulepszenia te obejmują m.in. domyślne ustawienie typu silnika renderującego na DirectX 11 dla wersji systemu Windows 8 i nowszych.

Nowe automatyczne wiązania dla punktów magnetycznych

Do punktów magnetycznych aktualizacja PU1 wprowadza dodatkowe wiązanie równoległości osi, dzięki czemu automatyczne powiązanie ze sobą komponentów jest jeszcze prostsze.

Narzędzie do zmiany położenia w oparciu o punkty magnetyczne

Nowe narzędzie umożliwia zmianę lokalizacji części w oparciu o punkty magnetyczne, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne jej upuszczanie w żądane miejsce, a jedynie modyfikacja istniejącej pozycji. Narzędzie wykrywa, rozłącza oraz ponownie tworzy wiązania pomiędzy komponentami dla nowej lokalizacji.

Rozszerzona funkcjonalność modułu Arkusz blachy o m.in.:

  • Okno dialogowe informujące o zmianie kierunku strzałki dla arkusza blachy, co zapobiega przypadkowemu odwróceniu kierunku zaginania, a w rezultacie nieprawidłowym opisom linii gięć w dokumentacji 2D.

  • Opcja pozwalająca na ponowne połączenia zagięcia z podstawą
  • Nowa pozycja do wprowadzenia wartości odsunięcia linii gięcia (+ lub -)

  • Możliwość parametryzacji współczynnika k oraz naddatku i ubytku materiału dla zgięcia

Dodatkowe opcje dla narzędzia Pakietowe tworzenie rysunków m.in.:

  • Możliwość ustawienia nazwy arkusza w dokumentacji rysunkowej na podstawie właściwości Numer części

  • Automatyczne skalowanie widoków w zależności od typu arkusza wybranego szablonu

Automatyczne znaczniki środka dla łuków w środowisku CAXA Draft

Nowa opcja w aktualizacji PU1 pozwala na automatyczne oznaczenie środka łuku np. od rzutowanych zaokrągleń, dzięki czemu można zarządzać nimi niezależnie od okręgów.

Źródło: TM Sys (ironcad.pl)

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.