SOLIDWORKS WORLD 2019  SWW19
Targi 3D SOLUTIONS
CADNews
Pobierz bezpłatną wersję próbną Solid Edge

AKTUALNOŚCI

Bik X nowa wersja programu

Wersja X pakietu oprogramowania BiK CAD Systems to kolejny zbiór procedur zwiększających możliwości pracy inżynierom budownictwa. Oprogramowania zachowuje nadal największą na rynku polskim kompatybilność z systemami CAD, również w kliku wersjach dla danej platformy CAD. Łącznie jest to 17 programów CAD, pomiędzy którymi została zachowana pełna zgodność w formacie *. dwg przy pomocy nakładki BiK.

Można więc przy pomocy oprogramowania BiK budować w pracowniach rozwiązania na prostych systemach CAD jak i na zaawansowanych, dostosowując koszty oraz liczbę odpowiednich stanowisk do zakresu przeprowadzanych na nich prac. Elastyczności rozwiązania dopełnia budowa modułowa BiK’a pozwalająca na dostosowanie kosztów do zakresu prac projektowych prowadzonych na stanowisku komputerowym.

Pierwszą widoczną zmianą, po zainstalowaniu nakładki BiK w wersji X i uruchomieniu systemu CAD, jest możliwość bezzwłocznego wprowadzania poleceń rysunkowych (nie ma potrzeby jakichkolwiek działań ze strony użytkownika związanych z podaniem platformy CAD i wczytywaniem poleceń dla modułów).

Nowa Forma Dostępności

Dotychczas programowanie BiK było zabezpieczone kluczem sprzętowym. Od wersji X istnieje możliwość otrzymywania wersji zabezpieczonych kluczem programowym. Wprowadza to szereg nowych własności tj. klucz nie podlega fizycznym awariom, brak możliwości zagubienia klucza sprzętowego, ułatwienie przekazania klucza, szybsza rozbudowa posiadanych modułów (brak przesyłki kurierskiej) itp. Klucz generowany jest na konkretne stanowisko projektowe i zapewnia uruchomienie zakupionych modułów.

Pręty Kodowane

Wprowadzona X wersja pakietu oprogramowania BiK CAD Systems zawiera również nowe polecenia i funkcje, które dodatkowo ułatwiają prace. Najwięcej zmian wprowadzono module BiK Żelbet, w którym dodano możliwość definiowania kształtów wszystkich prętów zbrojeniowych zgodnie z Eurokodem. Opis prętów w poleceniach generatorów przekrojów np. belka, słup (tzw. makra żelbetowe) jest również zgodny z powyższą normą. Takie ujednolicenie pozwala na tworzenie zestawień, które zwierają ikony kształtu pręta i długości poszczególnych segmentów z odpowiednim opisem.

Dodatkowo została wprowadzona możliwość listowania prętów powierzchniowych o zmiennej długości. Tworzymy w ten sposób czytelniejszą dokumentację dla wykonawcy i ułatwiamy znacznie wykonanie zbrojenia. Dodatkowo w procedurze generującej rozkład prętów zbrojenia płyt oraz ścian przygotowano możliwość wyboru sposobu rysowania tylko prętów reprezentantów, zamiast wszystkich prętów. Skraca to znacznie czas generowania widoku prętów i podnosi szybkość pracy.

Metki Pomieszczeń

W module BiK Base wprowadzono nowy rodzaj definiowania metek pomieszczeń. Użytkownik może określić położenie parametrów opisu pomieszczenia względem siebie, tworzy więc własny wygląd ułożenia parametrów opisujących pomieszczenie. Dodatkowo można zdefiniować grupowanie pomieszczeń wg mieszkań. Efekt będzie widoczny w nowym zestawieniu powierzchni, w którym będzie całkowita suma powierzchni poszczególnych pomieszczeń należących do jednego mieszkania. Dodatkowo program może aktualizować dane w metkach o powierzchni pomieszczeń po wykonanej modyfikacji odpowiadających im obrysów.

Opisy Przegród Budowlanych

Dla zwiększenia wygody wykonywania opisu materiałów wchodzących w skład przegród budowlanych (np. stropy, ściany) wprowadzono możliwość definiowania zestawów nazw warstw/materiałów, z których są wykonane przegrody wraz z podaniem grubości warstwy. Tak zdefiniowane zestawy mogą być zapisane w bibliotece i używane wielokrotnie w następnych projektach.

Blok Menadżer

Znacznemu ułatwieniu uległy możliwości definiowania własnych grup bibliotek elementów - bloków, oraz zarządzanie ich wyświetlaniem/widocznością. Można łatwo wyszukiwać bloki w odpowiednich widokach elementów (tylko z góry, tylko z prawej strony itd.). Upraszcza to wyszukiwanie elementów z całego zasobu bloków, a użycie wybranego filtra widoczności pomaga podczas wstawienia wybranego elementu w odpowiednim widoku (widok z określonego przez projektanta kierunku).

Usprawnienia funkcjonalne

Wersja X BiK’a zawiera również modyfikacje poleceń i funkcji, które były w poprzednich wersjach. Zoptymalizowano działanie grup poleceń. W kilkunastu przypadkach funkcje zostały oprogramowane ponownie lecz nowymi algorytmami (np. punkty charakterystyczne OSNAP). Do wszystkich funkcji wprowadzono monitorowanie poprawności pracy, które umożliwi szybsze ustalenie przyczyny ewentualnej niezgodności danych.

Podsumowanie

Wersja X pakietu BiK CAD Systems – jest nowoczesną formą dostosowaną do aktualnych potrzeb pracy projektantów. Nowe funkcje dostępne w tej wersji są utworzone w spójnej formie i ułatwiają pracę, szczególnie przy projektach większych obiektów. Nowe rozwiązania systemu zabezpieczenia dają dodatkowe możliwości i podnoszą elastyczność użytkowania modułów. Można stwierdzić, że X wersja pakietu BiK przyczyni się do zwiększenie efektywności wykonywania projektów.

Źródło: BUDiKOM

INNE AKUALNOŚCI

REKLAMA

Podręczniki SOLIDWORKS

dołącz do CADNews

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie całości lub fragmentów treści ze stron należących do grupy EMG S.C.
Informujemy, iż dla celów statystycznych korzystamy z plików cookies . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.